...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników Wiadomym jest, iż obecnie otaczający nas świat został w dużej mierze skomputeryzowany, a technologia wciąż poszerza swoje horyzonty i się rozwija. Jednakże na dzień dzisiejszy sukces organizacji gospodarczej nie opiera się wyłącznie na technologii jaką wykorzystuje przedsiębiorstwo. Większą rolę odgrywają tutaj ludzie, którzy w efektywny i innowacyjny sposób potrafią tę technologię wykorzystać […]

Badanie satysfakcji pracowników


Wiadomym jest, iż obecnie otaczający nas świat został w dużej mierze skomputeryzowany, a technologia wciąż poszerza swoje horyzonty i się rozwija. Jednakże na dzień dzisiejszy sukces organizacji gospodarczej nie opiera się wyłącznie na technologii jaką wykorzystuje przedsiębiorstwo. Większą rolę odgrywają tutaj ludzie, którzy w efektywny i innowacyjny sposób potrafią tę technologię wykorzystać dla dobra firmy. Prawdziwym więc jest stwierdzenie, że najważniejszym zasobem, jaki posiada współczesne przedsiębiorstwo jest człowiek wraz z swoimi wartościami i umiejętnościami. Jeśli więc naszym najcenniejszym fundamentem w osiągnięciu założonych celów jest pracownik, ważnym jest by o niego dbać. Warto wiedzieć jak pojedynczy pracownik ocenia atmosferę panującą w pracy, jakie osiąga sukcesy, jakie ponosi porażki, z ponadto koniecznym jest znać jego potrzeby oraz nastawienie emocjonalne.

 

Powszechnie wiadomo, że gdy pracownik jest usatysfakcjonowany z pracy jaką wykonuje i sprawia mu to przyjemność staje się bardziej zaangażowany w powierzone zadania, bardziej produktywny oraz wypracowuje lepsze efekty na rzecz firmy. W tym celu niezbędnym jest zainteresowanie się poziomem satysfakcji pracownika oraz regularna jej weryfikacja. Warto więc przeprowadzać badania satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Nie można bezsprzecznie stwierdzić, że zadowolony i usatysfakcjonowany pracownik bezwzględnie jest źródłem zysku i nadzwyczajnej wydajności, jednak powszechnie znanym faktem jest, że stale występujące niezadowolenie może mieć bardzo negatywny wpływ na całą organizację, a szczególnie na panujące stosunki międzyludzkie. Firmy budowane na barkach zadowolonych i zmotywowanych do działania pracowników osiągają dużo większy zysk i odnoszą pożądane sukcesy realizując założone cele.

 

Uściślijmy szeroko rozumiane pojęcie satysfakcji pracownika. Najprościej rzecz ujmując jest to wykazywanie przez zatrudnionych zadowolenia oraz pozytywnego stosunku do obowiązków, które zostały im powierzone, do warunków pracy, a także współpracowników. Należy jednak pamiętać, że pojęcie satysfakcji należy do subiektywnych – to, co jednych uszczęśliwia, może być problem dla innych. Z jednej strony są osoby, które czerpią satysfakcję z niewielkiego zasobu wykonywanych obowiązków, natomiast po drugiej stronie pojawiają się osoby ambitne, które by być w pełni usatysfakcjonowane potrzebują wyzwań oraz nastawione są na ciągły rozwój.

 

Celem przeprowadzania w przedsiębiorstwie badań satysfakcji pracowników jest zorientowanie się przez pracodawcę na stopień zadowolenia z wykonywanej przez nich pracy oraz wszelkich aspektów jej towarzyszących. Dzięki nim można zbadać motywacje pracowników, zaangażowanie w pracę, poziom stresu zawodowego, a także sprawdzić jaki wpływ mają działania podejmowane przez kierownictwo. Regularna realizacja takich badań pozwala na stały ogląd obecnej sytuacji, umożliwia efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami ludzkimi, jak również stanowi diagnozę konkretnych potrzeb pracowników.

 

Badanie satysfakcji jest zatem przeprowadzane na wielu obszarach.
Do najważniejszych z nich zalicza się:

  • organizację pracy i bezpieczeństwo,
  • motywację pracowników,
  • relacje interpersonalne,
  • komunikację w firmie oraz przepływ informacji,
  • wizerunek firmy,
  • politykę kadrową,
  • integrację pracowników firmy, elementy determinujące zaangażowanie i satysfakcję pracowników i ewentualne uwagi dla kierownictwa.

 

Poza tradycyjną, papierową formą przeprowadzania badania satysfakcji pracowników, badania mogą być przeprowadzane on-line za pośrednictwem różnych systemów, gdzie jako przykład można przywołać platformę badawczą eCRF.biz, który wymaga jedynie dostępu do internetu i jest dostępny z poziomu wielu przeglądarek. Zalety płynące z wykorzystania takiej formy badania to m.in. zwiększenie wiarygodności badania zapewniając anonimowość respondentów, czy chociażby podgląd postępu badania w czasie rzeczywistym.
Przeprowadzając badanie satysfakcji pracowników ważne jest, by dotyczyło ono całej organizacji, a tym samym wszystkich pracowników – wtedy będzie ono bardzo dokładne i rzetelne. Warto również zastanowić się nad doborem kryteriów oraz ich odpowiednich skonstruowaniem, tak by były maksymalnie dostosowane do specyfiki firmy i łatwo porównywalne.

 

Reasumując, kiedy weryfikujesz zadowolenie swojego pracownika pokazujesz mu, że dbasz o jego rozwój, komfort oraz satysfakcję płynącą z powierzonych mu obowiązków. Zadowoleni pracownicy skutkują zwiększeniem produktywności oraz efektywności działania Twojego przedsiębiorstwa. Warto więc regularnie przeprowadzać badania satysfakcji pracowników co pozwoli  firmie na uzyskanie lepszych wyników oraz zwiększy zysk.

 

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat