Opinia o innowacyjności – pozyskiwanie funduszy unijnych

Opinia o innowacyjności jest niezbędnym dokumentem w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Opinia powinna być sporządzona przez jednostkę naukową.
Na innowacyjności opiera się rozwój współczesnych gospodarek. Nie sposób jej przecenić. Pozwala modyfikować towary i uatrakcyjniać usługi powodując, że klient znacznie chętniej po nie sięga. Pomaga wyprzedzić konkurencję. Niezależna opinia o innowacyjności, którą może wystawić Centrum Badawczo-Rozwojowe, sprzyja innowacjom – pozwala firmie pozyskać fundusze niezbędne do realizacji nowatorskich pomysłów.