...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

I Forum uczenia się w biznesie

"Edu.biznes, Innowacje, Inspiracje, Rozwój" - pod taką nazwą zostanie zorganizowane pierwsze forum uczenia się w biznesie, które odbędzie się 5 czerwca 2013 r. w Warszawie. Organizatorami Edu.biznes są firmy GoodBrand, MIS, Seka.edu oraz Tomorrow.

W świecie, w którym zmiany są ciągłe i często nieprzewidywalne próba określenia, jakie umiejętności i kompetencje będą potrzebne za kilka lat i planowanie na tej podstawie ścieżek rozwoju, sprawdza się w coraz mniejszym stopniu. Odpowiedzią na te zmiany są nowe sposoby uczenia się, nowe myślenie o własnym rozwoju w miejscu pracy i o rozwoju pracowników.

Uczestnicy forum dowiedzą się, w jaki sposób zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku poprzez świadome kształtowanie organizacji uczącej się.  Jak – w zgodzie z globalnymi trendami – wykorzystywać zarówno formalne jak i nieformalne sposoby zdobywania wiedzy. Będą także poruszane następujące tematy: social learning, social media, workplace 2020 i świecie VUCA.

Gośćmi specjalnymi Forum będą:

Bruno Rouffaer – wybitny ekspert w dziedzinie HR i doradca kadry zarządzającej światowych koncernów, który opowie o tym jakie wyzwania pojawią się w miejscu pracy w 2020 r. kiedy to w organizacjach spotka się 5 generacji pracowników

Frédéric Williquet  – Business & People Interactions Architect, który przybiży nam metody efektywnego uczenia się w świecie V.U.C.A. (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity)

Dean Sanders –  Założyciel GoodBrand, autor wielu programów CSR czołowych światowych firm,  uznany wykładowca The Sustainable Enterprise Academy na Uniwersytecie Karoliny Północnej, który powie o tym jak nowe wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne przełożą się na potrzeby (i metody) szkoleniowe w organizacjach.

Perry Timms – Entuzjasta i praktyk HR, członek-założyciel CIPD, w 2012 na 7 pozycji Top 20 HR Power Tweeters według „People Management Magazine” pokaże jak efektywnie uczyć się poprzez działanie.  

 

Rejestracja na: www.forumedubiznes.pl Koszt udziału w Forum wynosi 640 PLN Partnerem merytorycznym Forum jest Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem. Patronat nad Forum objęły „Brief” „CR Navigator”, „Personel i Zarządzanie”, „Proto” Radio PIN oraz British Polish Chamber of Commerce.  

 

Program Edu.biznes:

8.00-9.00 – Rejestracja uczestników

9.00-9.20 – Inauguracja konferencji

9.30-10.30 – Bruno Rouffaer „Workplace 2020”

10.30-11.00 – Panel dyskusyjny

11.00-11.15 – Przerwa kawowa

11.15-12.15 – Perry Timms „Uczenie się przez działanie”

12.15-12.45 – Panel dyskusyjny

12.45-13.30 – Lunch

13.30-14.30 – Frédéric Williquet „Uczenie się w świecie V.U.C.A.”

14.30-15.00 – Panel dyskusyjny 15.00-15.15 – Przerwa kawowa

15.15-16.15 –  Dean Sanders  „Mądrość wzarządzaniu a uczeniu się pracowników”

16.15-16.45 – Panel dyskusyjny    


Informacje o organizatorach:

GoodBrand– międzynarodowy Think-and-do-tank zajmujący się budowaniem rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania w oparciu o wartości. GoodBrand ma 16-letnie doświadczenie na świecie i 6-letnie w Polsce w opracowywaniu strategii i tworzeniu programów które budują wartości dla Klientów.

MIS – ekspert w dziedzinie zarządzania wiedzą. W świecie, w którym wszystko się zmienia MIS S.A. pomaga gromadzić, chronić i efektywnie wykorzystywać najcenniejszy firm i instytucji – wiedzę. Rozwiązania MIS S.A. powstają poprzez połączenie, 20-letniego doświadczenia z zakresu przenoszenia procesów biznesowych na platformę informatyczną, z umiejętnością rozumienia potrzeb klientów i dzięki wspólnemu poszukiwaniu kreatywnego wsparcia. Oferowane przez firmę oprogramowanie społecznościowe dla biznesu znosi podziały stanowiskowe i geograficzne, uczy dzielenia się informacją, inspiruje do podjęcia nowych wyzwań.

Seka.edu –  ekspert w dziedzinie uczenia się i innowacji (workplace 2020, social learning, przywództwo i wartości przyszłości). SEKA.edu to innowacyjne doświadczenie edukacyjne. Wspólnie z naszymi Klientami oraz gronem doświadczonych trenerów i wybitnych światowych ekspertów tworzymy społeczność pasjonatów HR, którzy wymieniając się wzajemnie doświadczeniami inspirują się i motywują do bycia jeszcze lepszymi przywódcami i profesjonalistami.

Tomorrow – ekspert w dziedzinie e-learningu i technologii edukacyjnych. Dostawca zintegrowanych rozwiązań szkoleniowych wykorzystującychtechnologie informatyczne w procesach kształcenia i rozwoju kompetencji, integratorem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych oraz dostawcą zaawansowanych programów szkoleniowych w modelu Blended Learning i Distance Learning.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF