...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jakie są choroby układu krążenia?

choroby ukladu krazenia

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów Polsce. Na drugim miejscu pod względem umieralności znajdują się choroby nowotworowe. Choroby układu krążenia to szeroka grupa patologii mięśnia sercowego oraz naczyń krwionośnych. Poznaj charakterystykę najczęściej występujących chorób układu krążenia.

Nadciśnienie tętnicze krwi

Choroba nadciśnieniowa to bez wątpienia jedna z bardziej rozpowszechnionych chorób układu krążenia. Typowe jest dla niej okresowe lub stałe podwyższenie poziomu ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze może mieć charakter pierwotny, gdy nie ma somatycznego podłoża powstania, lub charakter wtórny, gdy za jego powstanie odpowiada toczące się w organizmie inne schorzenie. W przypadku samoistnego nadciśnienia tętniczego podkreśla się udział uwarunkowań genetycznych oraz czynników środowiskowych (np. dieta bogata w tłuszcze, palenie tytoniu, brak ruchu). Do nadciśnienia wtórnego doprowadzić mogą m.in. schorzenia nerek, mózgu, gruczołów dokrewnych. Nadciśnienie tętnicze stwierdza się przy wartości >140/90 mmHg. Częściej występuje wśród mężczyzn niż kobiet. 

Miażdżyca

Miażdżyca to kolejna powszechnie występująca choroba układu krążenia. Polega na powstawaniu zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych w tętnicach. Do jej rozwoju dochodzi w wyniku odkładania się w świetle naczynia krwionośnego tzw. blaszek miażdżycowych, które są konsekwencją gromadzenia się cholesterolu i innych lipidów. Wyróżnia się wiele czynników ryzyka miażdżycy, które dzieli się na:

  • niemożliwe do modyfikacji (np. uwarunkowania genetyczne, starszy wiek, płeć męska),
  • potencjalnie poddające się kontroli (np. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca),
  • inne możliwe czynniki ryzyka (np. nadmierna masa ciała, narażenie na silny stres, dieta bogata w tłuszcze i węglowodany). 

Aby określić ryzyko wystąpienia miażdżycy, warto wykonać badanie markerów sercowych, na które składa się m.in. lipidogram oceniający poziom stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Analiza wyników tego badania pozwala również na oszacowanie wystąpienia szeregu innych chorób sercowo-naczyniowych.

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca to konsekwencja przewlekłego niezaopatrywania mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Na skutek tego dochodzi do dusznicy bolesnej, a nawet zawału serca. Ból w chorobie niedokrwiennej serca ma charakter przeszywający, dławiący, zaciskający. Zlokalizowany jest zamostkowo i promieniuje do barku. Nasila się podczas wysiłku i silnych emocji. Ustępuje samoistnie w odpoczynku lub po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny. W większości przypadków za powstanie choroby niedokrwiennej serca odpowiada miażdżyca tętnic wieńcowych upośledzająca przepływ krwi. Inne możliwe przyczyny stanowią: niedokrwistość, nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, wady serca, kardiomiopatie, niezdrowy styl życia. 

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego nazywany zwyczajowo atakiem serca to martwica tego narządu spowodowana jego niedotlenieniem. Dochodzi do niego najczęściej na tle miażdżycy tętnic wieńcowych w przebiegu choroby wieńcowej. Do czynników ryzyka należą m.in.: starszy wiek, płeć męska, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, predyspozycje rodzinne i genetyczne, otyłość (zwłaszcza brzuszna). W przebiegu zawału serca obserwuje się szeroki wachlarz objawów, a najczęściej spotykane to: bardzo silny ból w klatce piersiowej, który opisywany jest jako piekący, dławiący i promieniujący do szyi, lewej ręki, pleców, a także bladość, lepki pot, tachykardia, osłabienie, niepokój, spadek ciśnienia tętniczego, zawroty głowy lub omdlenie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF