...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Prawo w WSB-NLU – najczęściej zadawane pytania

Prawo w biznesie i Prawo w administracji to dwie nowe specjalności prawnicze, na kierunku Prawo, które znalazły się w ofercie edukacyjnej naszej uczelni – Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. W związku z ich pojawieniem się, wśród przyszłych i potencjalnych studentów zrodziło się także wiele pytań, na które pragniemy odpowiedzieć, rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości.

Ile trwają studia na kierunku prawo w WSB-NLU?

Jednolite studia magisterskie na Prawie, trwają przez 10 semestrów, a więc pięć lat. Po ukończeniu studiów i obronie pracy, każdy absolwent kierunku prawniczego na WSB-NLU otrzyma tytuł magistra. Obecnie, do 30 października włącznie, trwa rekrutacja.

W jakim trybie studiować można prawo?

Nasz nowy kierunek, na obu specjalnościach – Prawo w biznesie oraz Prawo w administracji – można studiować w trybie niestacjonarnym oraz interaktywnym. Pierwsza z możliwości to nic innego, jak studia zaoczne, oparte na zjazdach, odbywających się w weekendy, od piątku do niedzieli. W semestrze ma miejsce około pięciu zjazdów, podczas których studenci zobowiązani są do brania udziału w wykładach oraz ćwiczeniach.

Druga z możliwości to studia w trybie interaktywnym, a więc bazujące na regularnych multitransmisjach za pośrednictwem nowoczesnej platformy edukacyjnej Cloud Academy.

Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów?

Prawo w administracji i Prawo w biznesie to specjalności, których programy i założenia nieco różnią się między sobą, jednak istnieje spora część przedmiotów, które na obu specjalnościach pozostają takie same. Są to między innymi podstawy prawa, historia i teoria prawa, prawo rzymskie, prawo cywilne, karne, podatkowe oraz międzynarodowe. Ponadto na każdej specjalności studenci będą także mieli okazję posiąść praktyczne i wyjątkowo przydatne umiejętności, niezbędne do efektywnego i profesjonalnego wykonywania późniejszych czynności i obowiązków zawodowych. Dla specjalności Prawo w biznesie jest to między innymi:

 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • podstawy systemu zamówień publicznych w prawie polskim i UE,
 • koncepcje zarządzania,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie strategiczne.

Z kolei dla specjalności Prawo w administracji:

 • raportowanie i analiza danych,
 • myślenie krytyczne i kreatywne,
 • zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych,
 • wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • prawo urzędnicze,
 • zarządzanie mieniem publicznym.

Co wyróżnia kierunek prawniczy na WSB-NLU?

Zarówno nowo powstały kierunek prawniczy, jak i całą naszą uczelnię wyróżnia przede wszystkim wyjątkowe podejście do studentów i chęć zbudowania oraz zachowania swoistej symbiozy pomiędzy uczącymi się a przekazującymi wiedzę. Stawiamy przede wszystkim na satysfakcję, ale i możliwość realnego rozwoju naszych studentów, dlatego też kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Studenci Prawa będą mieli okazję od podszewki poznać szczegóły swojego zawodu i prawidłowości rządzące szeroko pojętym segmentem prawnym lub prawno-administracyjnym. Ponadto odbędą oni wielogodzinne praktyki, które doskonale przygotują ich do pewnego wkroczenia na własną ścieżkę zawodową.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF