...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

PROJEKT ANTONI

Jak wynika z badań TNS OBOP, wiedza przeciętnego Europejczyka na temat Polski i Polaków jest znikoma. Dla przykładu, 72 proc. Brytyjczyków i 62 proc. Francuzów nie wie nic lub bardzo niewiele o naszym kraju.

Inicjatywy rządowe, pozarządowe i obywatelskie przyczyniają się do zmiany komunikacji marki Polska oraz do określania kierunku prawdziwej i atrakcyjnej narracji, którą Polska ma się posługiwać. Nadal jednak Polski nie charakteryzuje żaden spójny obraz. Mamy umiarkowanie dobrą opinię i nijaki wizerunek….

…a przecież:

Polska kompetencjami stoi

Mamy w Polsce znakomitych inżynierów, naukowców, specjalistów z wielu dziedzin. Mamy też wybitnych menedżerów, których wiedza i wysokie kompetencje pozwalają na sprawne funkcjonowanie w środowisku, którego rytm wyznaczany jest przez cykliczne i wielokierunkowe zmiany.

Polscy menedżerowie to ludzie o szerokich horyzontach intelektualnych, wykazujący się kreatywnością w działaniu i odwagą w podejmowaniu trudnych decyzji. Są otwarci na innowacje w nauce i biznesie. Mają wewnętrzną niewymuszoną potrzebę samodoskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Ich wiedza, wszechstronność oraz umiejętności przyczyniają się do sukcesów Polski na świecie.

Polska przedsiębiorczością stoi

Przedsiębiorczość to bez wątpienia narodowa cecha Polaków. Polacy biorą udział i często są laureatami światowych konkursów w branży medycznej, technologicznej czy informatycznej. Współtworzą największe projekty biznesowe i badawcze, pracują w międzynarodowych zespołach naukowych.                                                                                                                                            

Polska gospodarka nie należy do najprężniej rozwijających się i nie jest ekstremalnie innowacyjna, ale ukształtowana jest przez wykształcenie, pracowitość, talent oraz upór w dążeniu do celu. Branże, które w ostatnich latach stają się strategiczne dla gospodarki powinny mieć środowisko sprzyjające rywalizacji na światowych i europejskich rynkach, bez żadnych kompleksów z naszej strony.

Polska potencjałem stoi

Polacy, zwłaszcza młodzi, to ludzie z wizją, pełni pasji, pomysłów i wytrwałości, których projekty i rozwiązania przyczyniają się do budowy nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się kraju. Polska dysponuje znaczącym potencjałem intelektualnym i rozwojowym, który należy efektywnie wykorzystywać w obszarach dających mu rzeczywiste szanse sukcesu. Nasza wiedza i wszechstronność to największy potencjał do tego, by być żywym nośnikiem pozytywnych cech i wyróżników marki Polska.

Projekt Antoni

Idea Projektu Antoni narodziła się podczas jednej z wielu podróży zagranicznych, przy okazji kolejnego bolesnego zderzenia ze smutną rzeczywistością identyfikującą Poland z Holland…

Autorem Projektu jest Marcin Rudziakowicz, przedsiębiorca, wizjoner i optymista, który swoją pomysłowością, pasją i zaangażowaniem inspiruje otoczenie do zmian. Projekt otrzymał imię zasłużonego dla ojczyzny Patrioty, Antoniego Rachwalskiego, dziadka Marcina.

Jesteśmy dumni z faktu, że Projekt Antoni na początku roku otrzymał na Gali Outsourcingu wyróżnienie Fundacji Pro Progressio za popularyzację polskich firm, międzynarodowy outsourcing kompetencyjny oraz promocję polskich kompetencji Zarządzania, IT i Project Managementu na rynkach międzynarodowych.

Celem nadrzędnym Projektu Antoni jest promowanie polskich kompetencji i know-how na arenie międzynarodowej. To właściwa perspektywa i odpowiedni pryzmat, przez który Fundacja Antoni chce wzmacniać pozytywny wizerunek Polski i Polaków zagranicą.

Cele, które postawiła przed sobą Fundacja skupione są wokół szeroko pojętych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej gospodarki, biznesu i nauki. Działania realizowane w ramach Projektu przyczynić się mają do zmiany sposobu myślenia o Polsce i Polakach, wzmocnić nasz pozytywny odbiór zagranicą oraz stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania.

Projekt Antoni będzie silnie skoordynowanym działaniem nie tylko na płaszczyźnie krajowej ale również europejskiej. Adresowany jest więc do szerokiego grona przedsiębiorców, organizacji i instytucji zainteresowanych promocją Polski, polskich kompetencji oraz młodych polskich talentów, w obszarach będących w głównym zainteresowaniu projektu, czyli: IT, Zarządzania oraz Project Managementu.

Pierwszym etapem realizacji Projektu będzie badanie przeprowadzone wśród zagranicznych Przedsiębiorców i Inwestorów, Ekspatów w Polsce oraz zagranicznych Studentów z programu Erasmus, którzy przy pomocy ankiety zweryfikują opinie, poglądy oraz doświadczenia wynikające z ich współpracy z polskimi pracownikami specjalistycznymi oraz przedsiębiorcami. Etap początkowy projektu zakłada przeprowadzenie badania pilotażowego w Anglii, Francji oraz Niemczech. Chęć współpracy w tym zakresie zadeklarowały m.in. British Polish Chamber of Commerce, Polish City Club in London, AHK – Deutsch – Polnische Industrie- und Handelskammer, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Paryżu oraz inni.

Kolejne etapy skupione będą wokół przygotowania raportu podsumowującego badanie, analizie wyników oraz organizacji cyklu spotkań i warsztatów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Uwieńczeniem pierwszej edycji Projektu będzie uroczysta konferencja połączona z galą wręczania statuetek Antoni w kategoriach Enterprise oraz PM Talent. Będzie to również doskonała możliwość do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz wysłuchania rekomendacji specjalistów dotyczących współpracy na rynkach międzynarodowych.

Fundacja Antoni mocno identyfikuje się z wizją promocji Polski poprzez koncentrację na kompetencjach, know-how oraz tych cechach Polaków, które stanowią największy potencjał do zbudowania wyróżnialnego i atrakcyjnego wizerunku oraz spójnego obrazu Polski na rynku lokalnym i zagranicznym.

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby, podmioty społeczne i gospodarcze oraz instytucje.

 

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.antoniproject.com

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF