...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Tegoroczny Kongres Morski już w czerwcu

W czerwcu Szczecin zostanie morską stolicą Polski. W dniach 12-14 czerwca odbędzie się druga edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego. O randze tego wydarzenia świadczą jego goście. Będą nimi m.in. Elżbieta Bieńkowska - wiceprezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Jan Krzysztof Bielecki - przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

W przeciągu trzech dni setki osób ze świata biznesu, polityki oraz mediów z kraju i zzagranicy będzie dyskutowało o kondycji oraz przyszłości gospodarki morskiej. Kongres otworzy wykład Elżbietety Bieńkowskiej – wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Głównym elementem Kongresu będą panele dyskusyjne podzielone na cztery, równolegle odbywające się, bloki tematyczne. W ich ramach odbędą się wykłady oraz prelekcje dotyczące takich sfer jak: “Polska gospodarka morska – wyzwania i szanse rozwoju”, “Gospodarka morska – badania, nauka i rozwój”, “Wykorzystanie zasobów morza” oraz “Ekologia i bezpieczeństwo na morzu”.

Oprócz panelów dyskusyjnych podczas Kongresu odbędą się interdyscyplinarne warsztaty. Wykład plenarny pt. “Zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego Europy” wygłosi Jan Krzysztof Bielecki – przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Ponadto odbędzie się debata byłych Premierów Rzeczypospolitej Polskiej – “25 lat Wolnej Polski”.

Kongres Morski logo

To wydarzene, pretendujące do najważniejszego wydarzenia na temat gospodarki morskiej w Polsce, zostało objęte patronatem honorowym Elżbiety Bieńkowskiej – wiceprezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Janusza Piechocińskiego – wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki. Tytuły Członka Komitetu Honorowego 2. Międzynarodowego Kongresu przyjęła także prof. Dorota Pyć (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), Marszałkowie Województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin oraz Prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

– Szczecin jest szczególnie predestynowany do kreślenia kierunków rozwoju gospodarki morskiej naszego kraju. Ta gałąź gospodarki odpowiada za 12% eksportu naszego regionu. Zatrudnia ona 25 tysięcy ludzi. 27% krajowej energii odnawalniej pochodzi z Pomorza Zachodniego. Większość czeskiego, słowackiego i austriackiego importu idzie przez porty w Świnoujściu i Szczecinie – to powinno dać obraz skali potencjału morskiego naszego regionu – wylicza Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby Gospodarczej, jeden z pomysłodawców 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie.

Podsumowanie Kongresu odbędzie się 14 czerwca w Sali RycerskiejZachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

::

Więcej informacji na: kongresmorski.pl

12-14.06.2014 – 2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT, Wydział Budownictwa i Architektury ZUT, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF