...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

15 kreatywnych w nauce – zestawienie magazynu Brief

Prezentujemy zestawienie 15 najbardziej kreatywnych projektów, które skutecznie łączą ze sobą dwie sfery - naukę i biznes.

Magazyn „Brief” od pięciu lat organizuje ranking 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, wyróżniając w nim osoby, które swoją działalnością przyczyniają się przede wszystkim do wzrostu innowacyjności gospodarki naszego kraju. Nie ma jednak wątpliwości, że, kiedy mowa o budowaniu silnej gospodarki, jedną z ważniejszych ról w tym procesie odgrywa współpraca dwóch, tylko pozornie oddzielnych, środowisk – nauki i biznesu. Z tego względu w tym roku postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak ta kooperacja realizowana jest w naszym kraju, publikując zestawienie 15 kreatywnych w nauce.

Kryteria wyboru projektów dotyczą nie tylko ich nowatorskości oraz zaawansowania technologicznego, ale przede wszystkim sposobu, w jakim te są realizowane na poziomie biznesowym. Nie ocenialiśmy więc wartości naukowej przedsięwzięć – zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że wiele jest takich projektów naukowych i badawczych, których wartość jest wysoka i niepodważalna – doceniliśmy te inicjatywy, które, naszym zdaniem, mogą być dawane jako przykład skutecznej współpracy komercyjnej naukowców i przedsiębiorców oraz które w praktyce realizują ideę transferu wiedzy i technologii do ogólnie rozumianego świata biznesu. Nie zapomnieliśmy również o projektach, które są świadectwem umiejętnej, choć nieczęstej w naszym kraju, kooperacji pomiędzy uczelniami a organami administracji publicznej.

Publikując zestawienie, pragniemy pokazać, że, pomimo wielu przeszkód, efektywna współpraca między światami nauki i biznesu nie tylko jest możliwa, ale przede wszystkim, gdy dobrze realizowana, przynosi korzyści zarówno przedstawicielom obydwu środowisk, jak i całej gospodarce.

Oto lista nagrodzonych projektów. Całe zestawienie również w sierpniowym wydaniu magazynu Brief.

Analiza DNA drzew leśnych

Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Artur Dzialuk

Instytucje:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Leśny Bank Genów Kostrzyca, Instytut Genetyki Sądowej

::

CyberOko

Osoba odpowiedzialna:
prof. Andrzej Czyżewski

Instytucje:
Politechnika Gdańska, AssisTech

::

Dwuwymiarowa pikselowa
kamera promieniowania X

Osoba odpowiedzialna:
prof. Paweł Gryboś

Instytucje:
Akademia Górniczo-Hutnicza, Rigaku

::

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów

Osoby odpowiedzialne:
mgr inż. Michał Karkowski (kierownik projektu), mgr inż. Tadeusz Dzienis, mgr inż. Cezary Dołęga, dr inż. Paweł Mrówka

Instytucje:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski

::

Mapa Organizacji

Osoby odpowiedzialne:
mgr Anita Zbieg, dr Błażej Żak

Instytucje:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, MapaOrganizacji.pl

::

Kieszonkowe EKG 

Osoby odpowiedzialne:
dr Marek Dziubiński, dr Marcin Szumowski

Instytucja:
Medicalgorithmics

::

Oczyszczanie ścieków w procesie wydobycia gazu łupkowego

Osoby odpowiedzialne:
prof. Wojciech Piątkiewicz, Roger White

Instytucje:
Politechnika Warszawska, PolymemTech

::

Perowskity

Osoba odpowiedzialna:
Olga Malinkiewicz

Instytucje:
Saule Technologies, Universitat de València

::

Spektralny tomograf optyczny SOCT Copernicus

Osoby odpowiedzialne:
prof. Andrzej Kowalczyk, prof. Maciej Wojtkowski

Instytucja:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

::

Solaris Urbino Electric

Instytucje:
Politechnika Poznańska, Solaris Bus & Coach

::

System Automatycznego Rozpoznawania Mowy

Osoby odpowiedzialne:
Prof. UAM dr hab. Grażyna Demenko

Instytucje:
Future Voice System, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy 
z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

::

System budowy planów zarządzania kryzysowego PZK

Instytucje:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Asseco Poland, Akademia Obrony Narodowej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

::

Technologia zwiększania nośności oraz zmniejszania osiadania wielkośrednicowych pali wierconych

Osoby odpowiedzialne:
dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG; dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw. PG; prof. dr hab. inż. Andrzej Tejchman, dr inż. Zdzisław Przewłócki

Instytucja:
Politechnika Gdańska

::

Transcond

Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj

Instytucja:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

::

Zapobieganie migracji krytycznych substancji przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego

Instytucje:
Polska Izba Opakowań, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań oraz Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

::

Wyróżnienia zostaną przyznane podczas Gali 15 Kreatywnych w Nauce, która odbędzie się 10 września o godzinie 16:30 w Teatrze Syrena. Wstęp na podstawie listy gości.  

 ::

Pragniemy podziękować władzom i pracownikom uczelni, których pomoc w dotarciu do materiałów potrzebnych
do opracowania powyższego zestawienia była nieoceniona.

Dziękujemy przedstawicielom następujących instytucji: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warszawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Pragniemy również podziękować partnerom wydarzenia:

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF