...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

2000 robotów w DHL Supply Chain dzięki współpracy z Locus Robotics

DHL Supply Chain

DHL Supply Chain, lider logistyki kontraktowej Grupy Deutsche Post DHL, podpisał umowę rozszerzającą współpracę z Locus Robotics. Początkowa inwestycja w roboty wspomagające kompletację okazała się skuteczna w zakresie operacji na skalę handlową, a nowa umowa o wartości wielu milionów dolarów zwiększy zakres strategii przyspieszonej cyfryzacji DHL. Do 2022 roku DSC planuje nabyć do 2000 robotów, dzięki czemu stanie się zdecydowanie najistotniejszym klientem Locus Robotics na świecie. DHL Supply Chain jest partnerem 11. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie.

Roboty wspomagające kompletację wykorzystywane są głównie w handlu elektronicznym bądź w magazynach klientów, gdzie wspomagają operację kompletacji oraz uzupełniania zapasów, przez co zwiększają wydajność i przyspieszają proces dostaw.

Szczególnie ważna jest dla nas możliwość nieustannej optymalizacji łańcuchów dostaw, roboty wspomagające kompletację są w tym zakresie niezwykle wydajne. Obecnie w użytku przemysłowym w naszych magazynach w USA, Europie i Zjednoczonym Królestwie znajduje się ponad 500 robotów wspomagających kompletację. Do końca tego roku w kolejnych ponad 20 lokalizacjach pojawi się dodatkowe 500 robotów. Technologia kompletacji przez roboty współpracujące z człowiekiem sprawdziła się w nowoczesnych magazynach, wykazując się wydajnością i niezawodnością. Zidentyfikowano już kolejne lokalizacje ze szczegółowymi planami wdrożenia pozostałych robotów, które zostaną przekazane w 2022 roku. Jednak ogólny potencjał robotów wspomagających kompletację dla magazynów DHL jest jeszcze większy. Jesteśmy więc pewni, że osiągniemy założone wraz z Locus Robotics cele.

Markus Voss, Globalny Dyrektor Operacyjny i Dyrektor ds. Informacji DHL Supply Chain.

Dalsze wdrożenie robotów stanowi kolejny etap w ramach strategii przyspieszonej cyfryzacji DHL Supply Chain. Roboty wspomagające kompletację przyczyniają się do redukcji czasu potrzebnego na prowadzenie wózków przez magazyn, zmniejszają wysiłek fizyczny pracowników oraz zwiększają wydajność kompletacji. Wyświetlają zdjęcia produktów do pobrania, obliczają optymalne trasy i ograniczają czas wymaganego szkolenia.

Dodatkowo mogą w prosty sposób zostać zintegrowane z architekturą systemu magazynowego poprzez Innovation Center DHL Supply Chain i są dobrze odbierane przez pracowników. Co więcej, w trakcie szczytowych okresów roboty stanowią optymalne rozwiązanie umożliwiające zwiększenie mocy operacyjnych, gdyż łatwo można dodać kolejne jednostki przy minimalnej ingerencji w pracę dotychczasowej floty.

Rozbudowana współpraca z DHL odzwierciedla zwiększone zapotrzebowanie na cyfryzację magazynów na całym świecie w celu sprostania gwałtownie rosnącym wyzwaniom związanym z realizacją zamówień. Locus szczyci się statusem cenionego zasobu technologicznego, pomagającego DHL w realizacji strategicznej wizji transformacji cyfrowej.

Rick Faulk, Dyrektor Generalny Locus Robotics

Pandemia spotęgowała i tak już rosnącą popularność, która sprawia, że pracochłonny proces kompletacji w środowisku realizacji zamówień elektronicznych odgrywa jeszcze większą i bardziej znaczącą rolę w zaspokojeniu dużego zapotrzebowania klientów końcowych. Trendy te przyspieszyły wprowadzenie nowych technologii i automatyzacji w wielu branżach, szczególnie w działalności magazynowej.

Pokazała także, jak wyglądać będą mogły łańcuchy dostaw przyszłości oraz że świat musi szybko przystosowywać się do nowych wyzwań. DHL Supply Chain nieustannie ocenia, które z wdrażanych technologii zagoszczą w magazynach na stałe w celu dalszej optymalizacji procesów. Poza tymi namacalnymi rozwiązaniami z zakresu robotyki DHL Supply Chain polega na rozwiązaniach w zakresie oprogramowania i Internetu Rzeczy używanych w kokpitach, które w czasie rzeczywistym zapewniają informacje o działaniach wykonywanych w globalnej sieci usług logistycznych.

Dostęp do dużych zbiorów danych „big data” oraz wdrożenie algorytmów i sztucznej inteligencji okazały się punktem zwrotnym w planowaniu globalnych łańcuchów dostaw, a ich wykorzystanie na pewno będzie coraz większe w przyszłości.


Źródło: DHL Supply Chain

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF