...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

5 sposobów na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa

Działanie firmy na dzisiejszym konkurencyjnym rynku nie jest łatwe, zwłaszcza że wprowadzanie nowych produktów czy nieustanne procesy modernizacji są związane z dużymi inwestycjami. A trzeba przecież jeszcze pamiętać o bieżących kosztach prowadzenia działalności. Dlatego tak ważna jest płynność finansowa przedsiębiorstwa. Utrzymanie jej bywa jednak problematyczne dla mniej doświadczonych biznesmenów. Poznaj 5 sposobów, na udoskonalenie procesów zarządzania środkami w Twojej organizacji!

Dlaczego analiza płynności finansowej jest tak ważna?

Tam, gdzie konieczne jest podejmowanie decyzji finansowych, analiza to podstawa. Jej brak może doprowadzić do tego, że zamiast pozytywnych efektów, działania będą grozić utratą płynności finansowej. Każdy doświadczony przedsiębiorca wie, że podstawą jest interpretacja twardych danych. Co ważne, regularnie przeprowadzana analiza płynności finansowej pozwala na wczesne wykrycie problemów. Nie sugeruj się opiniami, że taki proces to domena dużych firm. Odpowiedzialne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie należącym do sektora MŚP jest równie istotne.  Rzetelne podejście do tego procesu pomoże Ci w określeniu, czy np. biznes jest w stanie uzyskać zewnętrzne finansowanie w formie kredytu firmowego.

Przeanalizuj wskaźnik płynności finansowej

Pierwszym krokiem, jaki warto wykonać, jest określenie i interpretacja wskaźników płynności finansowej. Te dzielimy na wskaźnik płynności bieżącej, przyspieszonej i natychmiastowej.

Płynność bieżącą wyliczamy, dzieląc aktywa obrotowe przez zobowiązania krótkoterminowe. Optymalnie powinien się on mieścić w przedziale od 1,2 do 2 – niższy wskazuje na potencjalne ryzyko zadłużenia, a nawet bankructwa.

Wskaźnik płynności przyspieszonej to natomiast różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a ilorazem zapasów i zobowiązań krótkoterminowych. Powinien być też obliczany w każdym roku obrotowym. Alarmujący jest poziom spadający poniżej przedziału od 0,8 do 1,2 – wskazuje to na zachwianie lub utratę płynności finansowej.

Trzeci wskaźnik – płynności natychmiastowej – to iloraz środków pieniężnych oraz zobowiązań krótkoterminowych i wynosi optymalnie od 0,1 do 0,2. W tym wypadku należy przyjrzeć się dokładnie sytuacji, gdy wskaźnik wynosi powyżej tego przedziału. Może mieć on negatywny wpływ nieaktywnych środków pieniężnych na rentowność biznesu. 

Zredukuj niepotrzebne koszty i dokonaj szczegółowej analizy

Kiedy wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa zostały już wyliczone i przeanalizowane, przyjrzyj się kosztom ponoszonym przez biznes. Systematyczna analiza – zwłaszcza regularnych wydatków i porównanie ich z rzeczywistymi potrzebami firmy pomoże Ci w określeniu obszarów, gdzie możliwe jest zredukowanie ich. Pamiętaj jednak, że ścinanie kosztów nie może  mieć negatywnego wpływu na działalność. Jednym ze sposobów minimalizacji wydatków jest znalezienie tańszych alternatyw czy modernizacja i automatyzacja procesów, która długofalowo jest w stanie przynieść ogromne oszczędności.

Zabezpiecz płatności z kontrahentami – wybierz usługę faktoringu

Zwłaszcza w przypadku małych firm, płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy od wypłacalności jego kontrahentów. Należności z faktur można zabezpieczyć, wybierając usługę faktoringu. W takim wypadku środki są dostępne niemal natychmiast po wystawieniu faktury, a należność pomiędzy odbiorcą a faktorem (lub faktorantem) reguluje się wg. ustalonych zasad. Taką współpracę pomiędzy firmą i instytucją faktoringową można podjąć jednorazowo lub długofalowo w zależności od potrzeb i charakterystyki biznesu.

Postaw na kredyt obrotowy dla firmy

Warto pamiętać o tym, że istnieje również możliwość sięgnięcia po dodatkowe formy finansowania, takie jak pożyczki dla firm czy kredyty. Na uwagę zasługuje tutaj zwłaszcza kredyt obrotowy, który w przeciwieństwie do standardowych, można przeznaczyć właśnie na bieżące zobowiązania. Tym samym wpływa on pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać o tym, że aby go uzyskać w banku, niezbędne jest spełnienie wysokich wymagań, co dla małych i krótko działających firm może być trudne. 

Co zrobić, gdy bank nie chce udzielić kredytu?

Jeśli Twój wniosek o kredyt został odrzucony lub nie spełniasz jednego z wymagań stawianych przez bank, możesz wybrać jeden z pozabankowych produktów. Przykładem jest oferowany przez firmę Finiata FlexKapitał. To elastyczna linia finansowa dla firm oferująca odnawialny limit w wysokości od 5000 do 100 tys. zł. Uzyskane środki pozwalają na efektywniejsze zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Nie musisz martwić się o bieżące wydatki, ani drobne zaległości kontrahentów. Co ważne, pieniądze w ramach przyznanego limitu można wykorzystywać wielokrotnie. Gdy spłacasz wcześniej wypłacone fundusze, odblokowujesz tym samym kolejne środki. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z jakiegokolwiek finansowania zewnętrznego, warto jednak zasięgnąć rady doradcy finansowego.

Staraj się zbudować poduszkę finansową

Właściwie przeprowadzona analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa jest w stanie wskazać źródła oszczędności, a także szacowaną ilość środków, które regularnie można odkładać na „czarną godzinę”. Przyjmuje się, że poduszka finansowa powinna umożliwić firmie przetrwanie przez okres minimum 3 miesięcy w sytuacji kryzysowej. Warto jednak dążyć do tego, aby oszczędzone środki dawały poczucie bezpieczeństwa nawet przez pół roku i więcej.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF