...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

65% naszych dzieci będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją

Rozwój nowych technologii zmienia rynek pracy i wymusza zdobywanie nowych kompetencji. Przedsiębiorstwa przestają szukać jedynie informatyków - potrzebni są wyspecjalizowani developerzy, architekci chmur i data scientists. Przy aktualnym podejściu do edukacji, możemy nie być w stanie zaspokoić zmieniających się potrzeb rynku pracy. Dell Technologies angażuje się w projekty, które zmieniają tradycyjne podejście do edukacji - stawia na umiejętności cyfrowe, kompetencje miękkie oraz koncepcję lifetime learning.

Według raportu PwC [1] z 2018 roku zastosowanie sztucznej inteligencji w środowisku pracy wpłynie bardziej na tworzenie nowych miejsc pracy, niż na likwidowanie obecnych. Ten sam raport wskazuje również, że wpływ sztucznej inteligencji na poszczególne sektory gospodarki będzie zróżnicowany. PwC twierdzi, że ciągu najbliższych 20 lat w Wielkiej Brytanii liczba osób zatrudnionych w sektorze opieki zdrowotnej oraz prac społecznych może wzrosnąć nawet o milion, przewidując równocześnie spadek zatrudnienia w sektorze produkcji aż o 25%. Szczególnie wyróżnia się tworzenie nowych miejsc pracy związanych z obsługą sztucznej inteligencji np. w sektorach edukacyjnym czy medycznym. Powstają boty przypominające starszym pacjentom o terminowym braniu leków, wykonywaniu zalecanych ćwiczeń oraz kontrolujące stan zdrowia. W związku z nowymi rozwiązaniami potrzebni jednak będą pracownicy potrafiący obsługiwać takie oprogramowanie.

Co to oznacza dla rynku pracy? Według danych Uniwersytetu w Oxfordzie [2] ponad 60% dzieci będzie w przyszłości pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały, a 47% obecnych profesji zniknie z rynku pracy w ciągu następnych 20 lat. Skoro zdajemy sobie sprawę, że niezbędne będą całkowicie nowe umiejętności, czy możemy odpowiednio przygotować nasze dzieci do wykonywania zawodów, które jeszcze nie istnieją? Dell Technologies twierdzi, że tak. Podstawą jest zrozumienie potrzeby nowego podejścia do kształcenia dzieci i wprowadzanie zajęć związanych z nowoczesnymi umiejętnościami cyfrowymi już od najmłodszych lat.

Wyniki badania firmy consultingowej Korn Ferry [3] wskazują, że do 2030 roku w sektorze TMT (technologia, media, komunikacja) w gospodarce światowej zabraknie ponad 4 milionów wykwalifikowanych pracowników, w tym profesjonalistów IT. W Polsce, ze względu na niż demograficzny, liczba absolwentów kierunków informatycznych z roku na rok maleje, choć nadal jest to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów [4]. Szczególnie istotna staje się potrzeba specjalizacji w branży informatycznej. Już dziś na rynku pracy nie są potrzebni jedynie informatycy, ale developerzy, architekci chmur, czy data scientists. Nauka specjalistycznych kompetencji cyfrowych od najmłodszych lat jest więc nie tylko przydatna, ale wręcz niezbędna.

Cyfrowa transformacja w sektorze rolniczym? Doskonałym przykładem na to, że jest to możliwe, jest firma Aerofarms – startup zajmujący się uprawą roślin, który już dziś jest 400 razy bardziej produktywny od tradycyjnych farm. Pracownicy, tacy jak data scientists opracowują na nowo sposób hodowli roślin – w miastach, wewnątrz budynków, stosując wertykalne rozmieszczeniu upraw. Opracowują modele wzrostu i rozwoju roślin, aby zrozumieć jak reagują one na otaczające je środowisko. W oparciu o zebrane dane, odkrywają zachowania roślin, aby usprawnić ich algorytm wzrostu, a co za tym idzie obniżyć koszty upraw. Dane stanowią istotę ciągłej nauki oraz ulepszania upraw. Strategicznym partnerem Aerofarms, który pomaga usprawnić proces analizy i przetwarzania danych jest Dell Technologies.

Kluczem do sukcesu będą również umiejętności miękkie, takie jak negocjacyjne, komunikacyjne, networkingowe, rozwiązywania problemów, czy budowania zespołu. – Szukając profesjonalistów do naszych zespołów zwracamy szczególną uwagę na to, czy potrafią oni pracować w różnorodnym zespole oraz umiejętnie komunikować się zarówno w swojej grupie projektowej jak i z pozostałymi działami. To właśnie taki zestaw umiejętności miękkich będzie coraz bardziej pożądany przez pracodawców. Nie zapominajmy, że sztuczna inteligencja jest projektowana przez ludzi, a to wymaga umiejętności takich jak rozwiązywanie problemów w zespole, kreatywnego podejścia, czy sprawnej komunikacji. Nie bez znaczenia jest także zapewnienie odpowiedniej różnorodności danych używanych w tworzeniu rozwiązań AI tak, by pomagały one budować świat sprawiedliwy dla wszystkich – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy kolor skóry – mówi Dariusz Piotrowski, Dyrektor Generalny Dell Technologies Polska. 

Dlaczego tak ważne jest rozpoczęcie nauki już od najmłodszych lat? Według Dariusza Piotrowskiego – Znana dotąd koncepcja zakończenia edukacji w młodym wieku, którą będziemy wykorzystywać przez następne 40-50 lat pracy nie ma już przełożenia na rzeczywistość. Należy upowszechniać koncepcję tzw. lifetime learning, czyli nauki przez całe życie. My także musimy już dziś nieustannie adaptować się do zmieniającej się sytuacji rynkowej, zdobywać nowe umiejętności, uczestniczyć w kolejnych szkoleniach. Nasze dzieci muszą nauczyć się tego, jak pozostać szczególnie elastycznym i zdolnym do adaptacji

W Polsce mamy już przykłady wdrażania nauki przez zabawę od najmłodszych lat. Dell Technologies we współpracy z Fundacją Znajdź Pomoc (United Way Polska) zrealizował projekt na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka„, w ramach którego mali pacjenci uczestniczyli w zajęciach dodatkowych. Przekazano także sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli oraz dostarczono materiały edukacyjne. Zaangażowani pracownicy Dell Technologies przeprowadzili również warsztaty dla dzieci na temat bezpieczeństwa w sieci, programowania w scratch, wstępu do języka programowania Python oraz tworzenia atrakcyjnych prezentacji przy użyciu darmowych programów i aplikacji graficznych. W ramach projektu wychowawcy organizowali równolegle serię zajęć kreatywnych rozwijających umiejętności miękkie. Były to między innymi szachoterapia – innowacyjna metoda kształtowania pozytywnych zachowań oraz pracy nad trudnościami poprzez grę w szachy oraz arteterapia – warsztaty zapoznające z różnymi technikami służącymi rozwojowi kreatywności i integracji grupy. 

Nie jest to jedyny projekt edukacyjny, w który zaangażowany jest Dell Technologies. Wspólnie z firmą Intel wyposaża szkołę Microsoft Flagship School w Gdyni w odpowiednio dobrany sprzęt komputerowy, aby umożliwić nauczycielom możliwie najlepsze przygotowanie uczniów w zakresie kompetencji cyfrowych. Angażuje się także w rozpowszechnianie wiedzy o nowych technologiach dla sektora edukacji podczas wydarzeń takich jak EduFakty [5]. To właśnie takie działania mające na celu zdobycie przez uczniów umiejętności cyfrowych, rozwój ich kompetencji miękkich oraz popularyzację podejścia lifetime learning, mogą przygotować najmłodszych do zachodzącej transformacji na rynku pracy.

[1] https://www.cnbc.com/2018/07/17/artificial-intelligence-to-create-more-jobs-than-it-destroys-pwc-says.html
[2] https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
[3] https://dsqapj1lakrkc.cloudfront.net/media/sidebar_downloads/FOWTalentCrunchFinal_Spring2018.pdf
[4] https://fintek.pl/bedzie-coraz-absolwentow-informatyki-prognoza-2020-roku/
[5] http://edufakty.pl/

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF