...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Anna Lubowska CEO GroupM Polska

GroupM, działająca w ramach holdingu WPP mediowa grupa inwestycyjna, powołała Annę Lubowską na stanowisko CEO GroupM Poland. Lubowska związana z WPP od 25 lat, w ostatnim czasie z GroupM, będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój firmy w Polsce. Anna Lubowska stanie na czele Executive Committee GroupM w Polsce, w skład którego wchodzą CEO każdej z agencji (Mindshare, MEC, MediaCom i Maxus). Będzie odpowiadać za całokształt działań operacyjnych GroupM i zarządzanie jej finansami.

Lubowska będzie raportować bezpośrednio do Dominica Graingera, CEO GroupM EMEA, współpracując ściśle z Rafałem Wolnomiejskim, COO GroupM Polska, odpowiedzialnym za zarządzanie operacyjne spółką. Anna Lubowska staje na czele ponad 800 osobowego zespołu specjalistów obejmującego pracowników agencji mediowych należących do GroupM w Polsce.

Anna jest ambitnym i inspirującym liderem, praca z nią jest przyjemnością – powiedział Dominic Grainger, CEO, GroupM EMEA –Znakomite wyniki pracy dla MEC w Polsce i w regionie CEE, zaangażowanie oraz oddanie ludziom, z którymi pracuje, sprawiają, że jest właściwą osobą, by pokierować GroupM w Polsce.

Anna Lubowska przez blisko 20 lat związana była z domem mediowym MEC, od 2009 roku
na stanowisku Chairman MEC, Russia and CIS zarządzała rozwojem biznesu w 29 krajach. Wcześniej pełniła funkcję CEO CEE i CEO MEC Poland. Pod jej kierownictwem agencja MEC stała się największym domem mediowym w kraju, który od 15 lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Effie Effectiveness. Wcześniej związana była również z agencjami holdingu WPP – JWT/Parintex i Y&R. Pierwsze doświadczenia zawodowe po skończeniu studiów fana Uniwersytecie Warszawskim gromadziła jako dziennikarz kobiecego magazynu Przyjaciółka.

Ponadto, w latach 2009-2011 Anna Lubowska równolegle pełniła obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej (SAR) oraz zasiadała w jury licznych konkursów marketingowych, takich jak: Effie, Cannes Lions, Golden Drums, Media Trendy, Golden Hummer czy European MIXX Awards.

Wiodąca na świecie grupa mediowa GroupM ma na celu maksymalizację efektywności działań spółek mediowych holdingu WPP, poprzez współdziałanie w zakresie gromadzenia danych, rozwijania technologii, negocjacji kosztowych, tworzenia treści, rozwoju narzędzi własnych i innych kluczowych dla firmy rozwiązań. GroupM jest partnerem najbardziej innowacyjnych i skutecznych agencji mediowych – Mindshare, MEC, MediaCom, Maxus, Essence i m / SIX oraz platformy programistycznej Xaxis. Współpracując z GroupM, marketingowcy mogą zyskać przewagę strategiczną, dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych, technologii, umiejętności negocjacyjnych i kompetencji specjalistów GroupM.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, marketingowcy potrzebują silnych partnerów, którzy wspierają
ich w dotarciu do odbiorców i angażowaniu ich w komunikację. Cieszę się, że wspólnie z agencjami GroupM możemy stawiać czoła tym wzywaniom, z myślą o satysfakcji klientów 
– komentuje Anna Lubowska, CEO GroupM Polska. Nasza grupa oferuje kompleksowy pakiet usług obejmujących siłę negocjacyjną, zaplecze technologiczne i zasoby zaangażowanych specjalistów. Wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych dysponujemy pogłębioną wiedzą na temat polskich konsumentów, dzięki czemu możemy dostarczać im najbardziej adekwatne treści reklamowe. Właśnie w ten sposób budujemy przewagę naszych klientów.

GroupM to wiodąca na świecie mediowa grupa inwestycyjna, partner technologiczny i negocjacyjny agencji WPP – Mindshare, MEC, MediaCom, Maxus, Essence i m/SIS, a także platformy technologicznej Xaxis. Głównym celem GroupM jest maksymalizacja skuteczności działań agencji medialnych WPP, poprzez wykorzystanie siły negocjacyjnej rynkowego lidera, współpracę w zakresie rozwoju technologii, narzędzi digitalowych oraz tworzeniu treści.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF