...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Bariery polityczne ograniczają liderów

Pokonywanie barier to stały element rozwoju zawodowego prezesów, dyrektorów czy kierowników. Z badań naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego wynika, że najtrudniejsze są przeszkody polityczne. W jakich ograniczeniach funkcjonujesz jako menedżer? Możesz sprawdzić za pomocą testu stworzonego przez autorów badania.

Test autodiagnozy ograniczeń, w których funkcjonują liderzy jest dostępny na stronie www.top.kozminski.edu.pl. Specjaliści od zarządzania, ekonomii i psychologii z Akademii Leona Koźmińskiego stworzyli go na podstawie analizy doświadczeń ponad 600 menedżerów i pracowników.

Wyniki badania pokazały, że to, co sprawia najwięcej trudności liderom to pokonywanie ograniczeń politycznych. – “Polityczne” nie oznacza tu wyłącznie państwowego przełożenia na funkcjonowanie firm – zaznacza prof. Andrzej K. Koźmiński, pomysłodawca badania i autor książki „Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne”. – To ograniczenia spowodowane układami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które powstają w efekcie walki o władzę i wpływy – wyjaśnia naukowiec.

– W tej kategorii umieściliśmy też mgliste zasady regulujące ścieżki kariery. Problem “polityczny” oznacza również niechęć kluczowych osób w organizacji do wprowadzania zmian – dodaje dr Anna Baczyńska, psycholog, koordynatorka projektu.

 

Jak radzić sobie z ograniczeniami?

– Menedżerowie powinni skrupulatnie obserwować sytuację w swoich przedsiębiorstwach – radzi dr Paweł Korzyński, współautor badania. – Dobrze jest zarządzać przez “krążenie po firmie” i przez “otwarte drzwi”. Warto łączyć pracowników wokół wspólnych celów, ale też delegować ich z jednych działów do innych, które potrzebują akurat dodatkowych sił. W przezwyciężaniu barier “politycznych” pomaga również wspieranie kluczowych osób w korporacjach. Należy stale szukać “liderów zmiany”, czyli osób, które pomogą wdrożyć w firmie nowe rozwiązania – wylicza dr Korzyński, ekspert od zarządzania.

Ale ograniczenia polityczne to nie jedyna bariera, z którą muszą się mierzyć menedżerowie. Badania naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego pozwoliły wyodrębnić także przeszkody etyczne, kulturowe, emocjonalne, motywacyjne, poznawcze i kompetencyjne. Wszystkie zostały uwzględnione w teście diagnozującym ograniczenia w których funkcjonują liderzy, który można wypełnić bezpłatnie na stronie www.top.kozminski.edu.pl.

 

Przywódca czy menedżer?

Uczeni rozgraniczyli także rolę przywódcy oraz menedżera. – Nasze badania pokazały, że menedżer potrafi technicznie organizować pracę podwładnych. Z kolei przywódca musi mieć wizję wykraczającą poza teraźniejszość i potrafić rozpalać w pracownikach chęć jej realizacji – wyjaśnia dr Baczyńska.

Naukowcy przeanalizowali również wpływ osobistych cech lidera na organizację. Badanie pokazało, że skuteczny przywódca potrzebuje pięciu kompetencji. Chodzi o cechy wizjonerskie, mobilizacyjne, autorefleksyjne, wartościotwórcze i antycypacyjne. Test mierzący kompetencje przywódcze i menedżerskie, stworzony przez naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego dostępny jest na stronie www.top.kozminski.edu.pl.

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF