...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Będę obecny w Gdańsku na kongresie 60 milionów

Zbigniew Klonowski i Kamil Szymański, managerowie i organizatorzy Kongresu 60 Milionów zaprosili mnie do udziału w kolejnej jego edycji w Gdańsku.

Projekt znam, śledzę, a @brief.pl od kilku lat jest jego patronem. Przyjąłem zaproszenie z tym większą radością, że misja „60 milionów” jest bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ przez blisko 20 lat prowadzę w Briefie projekt pod nazwą Brief for Poland.

Daczego 60 milionów? Mniej więcej tylu nas jest – nas Polaków, mieszkających w naszym kraju i na całym świecie! Jest to więc olbrzymi potencjał ludzi mniej lub bardziej związanych ze sobą wspólną historią oraz indywidualnymi życiowymi losami.

Dlaczego Brief for Poland? Od 20 lat jest to projekt realizujący marketing miejsc . Polska, jako kraj, jak każdy produkt wymaga budowania świadomości swojego istnienia przy pomocy narzędzi marketingowych. Najbardziej skutecznym sposobem budowania Marki Polska, jak i każdego innego kraju, jest promowanie jego produktów.

Produkty danego kraju to samochody, lodówki, słodycze, jabłka… ale też ludzie i ich talenty, miejsca turystyczne, miejsca do inwestowania, kultura, sztuka…

Dopóki przeciętny obywatel świata nie będzie miał świadomości, że w jego domu, w samochodzie, w pracy, w ogrodzie dobrze służą mu przedmioty i narzędzia, które produkowane są w Polsce, dopóty o Polsce będzie wiedział najwyżej to, że Polki to piękne kobiety, mamy tu góry, lasy, lądują u nas samoloty… Niestety nie są to unikatowe cechy konkretnego kraju, można je znaleźć bowiem w każdym innym!

Jak kania dżdżu potrzebujemy kanałów, dzięki którym będziemy mogli docierać do świadomości obywateli różnych krajów na świecie . Kto może być lepszym ambasadorem spraw i produktów polskich jeśli nie nasi rodacy zagranicą!

Dlatego jadę do Gdańska z nadzieją, że będziemy wspólnie z Polonią poszukiwali najlepszy rozwiązań w budowanianiu Marki Polska!”

Grzegorz Kiszluk