DHL światowym liderem 3PL według raportu Magic Quadrant 2020 firmy Gartner

67

„Otwartość na dialog i bliska relacja z naszymi klientami, pozwalają nam szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, szczególnie w obliczu epidemii wywołanej koronawirusem” — powiedział Oscar de Bok, dyrektor generalny DHL Supply Chain. DHL Supply Chain jest Partnerem 10. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Firma DHL, wchodząca w skład grupy Deutsche Post DHL, jednej z wiodących na świecie organizacji logistycznych, została uznana za światowego lidera dostawców 3PL w prestiżowym raporcie Magic Quadrant. Opublikowany w czerwcu 2020 roku raport opracowała jedna z czołowych firm na świecie zajmujących się działalnością badawczo-doradczą, Gartner, Inc. W badaniu uwzględnione zostały obydwa piony DHL – DHL Supply Chain i DHL Global Forwarding.

Jesteśmy przekonani o słuszności umieszczania klientów w centrum naszej działalności. Najskuteczniejsze rozwiązania udaje się nam opracować, gdy wykraczamy poza swoje obowiązki jako dostawcy usług logistycznych i, przybierając postawę partnera, oddajemy się poznaniu wyzwań, przed jakimi stają nasi klienci. Kluczowe znaczenie ma tutaj otwartość na dialog i bliska relacja jaką mamy z klientami, szczególnie w dobie koronawirusa, w której trzeba spełniać dodatkowe wymagania. Niezwykle istotna jest niezawodność i elastyczność. Tylko tak możemy szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, niwelować wahania wielkości zleceń, a w razie konieczności szybko od podstaw organizować nowe łańcuchy dostaw.

Oscar de Bok, dyrektor generalny DHL Supply Chain i członek zarządu grupy Deutsche Post DHL

50 haslo 2

Rozwiązania spedycyjne oferowane przez DHL Global Forwarding na całym świecie są równie istotne, co zarządzanie łańcuchami dostaw, magazynowanie, transport i doradztwo strategiczne dostarczane przez DHL Supply Chain. Dlatego jest mi szczególnie miło, że firma DHL została wyróżniona w tym raporcie.

Tim Scharwath, dyrektor generalny DHL Global Forwarding i członek zarządu grupy Deutsche Post DHL

DHL jest jedną z 16 międzynarodowych spółek wyróżnionych w tym raporcie przez firmę Gartner, która oceniała je pod kątem kompletności wizji i skuteczności jej realizacji. W 2020 r. DHL została oceniona najwyżej spośród wszystkich, jeśli chodzi o ten drugi aspekt.

Działalność w zakresie handlu elektronicznego ma ogromne znaczenie zarówno dla nas, jak i naszych partnerów biznesowych. Jako pion zajmujący się markami rokrocznie otrzymujemy od naszych klientów wzorowe opinie. Dodatkowo, firma Gartner, Inc. uznała DHL za światowego lidera 3PL w raporcie Magic Quadrant.

Oscar de Bok, dyrektor generalny DHL Supply Chain i członek zarządu grupy Deutsche Post DHL

Raport firmy Gartner „Magic Quadrant for Third-Party Logistics, Worldwide”, David Gonzalez et al., 10 czerwca 2020 r.

Przedstawienie w publikacjach badawczych dostawców, produktów lub usług nie stanowi ich rekomendacji przez firmę Gartner, a fakt wystawienia dostawcy najwyższej oceny lub zajęcia przez niego czołowej pozycji na podstawie innego kryterium nie jest równoznaczny z poleceniem danego dostawcy użytkownikom technologii. Publikacje badawcze firmy Gartner stanowią opinię jej ciała badawczo-doradczego, zatem nie należy ich traktować jako faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do swoich badań, w tym wszelkich gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.


Źródło: informacja prasowa DHL Supply Chain 

Komentarze
Ładowanie...