...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Emisja publiczna funduszu Millennials Venture Capital o wartości ponad 4 mln zł

Millennials VC

Millennials Venture Capital ASI S.A. uruchamia publiczną emisję akcji o wartości 4.286.000 zł. – to pierwsza w Polsce kampania crowdfundingowa Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej o strategii Venture Capital.

Zebrane środki posłużą do zakupu udziałów w minimum 3 kolejnych spółkach portfelowych. Cześć środków Millennials przeznaczy na innowacyjny projekt z branży kryptowaktywów, do tworzenia którego już zaprosił topowe kancelarie prawne i zagranicznych partnerów z Polski, Estonii i Luksemburga.

Millennials_VC_misja
Źródło: Millennials VC

Pierwszy VC dedykowany dla Milenialsów zamierza ubiegać się o notowanie wszystkich akcji na rynku alternatywnym NewConnect jeszcze w tym roku. Emisja zakończy się 14 lipca lub wcześniej, jeżeli inwestorzy wyczerpią pulę dostępnych akcji przed czasem. W emisji mogą wziąć udział inwestorzy, którzy zdecydują się na inwestycję minimum 10 tys. zł. Fundusz idzie po kwotę 4.286.000 zł emitując akcje stanowiące 16,05% w kapitale zakładowym. Cena jednej akcji to 1,00zł

Millennials_VC
Źródło; Millennials VC

Model biznesowy funduszu zakłada wypłacanie inwestorom 20% zysków netto w formie dywidendy, oraz reinwestowanie 80% zysków w zakupy kolejnych technologicznych spółek portfelowych. Zysk netto fundusz będzie realizował z udanych wyjść z inwestycji oraz z działalności operacyjnej polegającej na akcelerowaniu spółek portfelowych.

Millennials_VC_akcelerator
Źródło: Millennials VC

Millennials inwestuje w spółki technologiczne o wysokim potencjalne zysku i wysokim ryzyku. Podpisał już umowy przedinwestycyjne z 2 nowymi podmiotami: wśród nich spółka Self Learning Solutions oraz Buylando.io, a kolejne 2 nowe spółki znajdują się na zaawansowanym etapie due-diligence. Millennials selekcjonuje spółki technologiczne, które najlepiej poradziły sobie w dobie pandemii COVID-19 i odpowiadają na potrzebę digitalizacji i cyfryzacji. Zgodnie ze strategią funduszu portfel spółek docelowo składać się będzie z minimum 10 pozycji portfelowych reprezentujących nowoczesne i przełomowe sektory takie jak: FinTECH, MarTECH, EdTECH, EnergyTECH, MedTECH, E-Commerce, AI jak również zupełnie nowy, globalny sektor kryptoaktywów.

Emisja funduszu skierowana jest głównie do przedstawicieli Pokolenia Y – Milenialsów, czyli osób pomiędzy 26, a 40 rokiem życia, których w samej Polsce jest ponad 8 milionów. Milenialsi dobrze odnajdują się na rynku pracy i osiągają wysokie zarobki, pozwalające na generowanie nadwyżek finansowych. Fundusz prowadzony jest przez doświadczony zespół ekspertów związanych od 15 lat z rynkiem kapitałowym. Prezesem Millennials Venture Capital jest Bartosz Mazurek, który uczestniczył w budowie wielu spółek z rynku kapitałowego takich jak: Szkoła Inwestowania, Crowdway, Prosper Capital Dom Maklerski, czy Prosper Capital Advisors. Wiceprezesem Funduszu jest Andrzej Dyngosz, doświadczony ekspert finansowy i inwestor giełdowy, który zdobywał doświadczenie jako doradca biznesowy dla globalnych korporacji, m.in. Toshiba, Nordea, Yum Brands etc.

Bartosz-MazurekOdpowiadamy na potrzeby inwestycyjne Milenialsów – inwestujemy w sposób mądry i odpowiedzialny społecznie w projekty o podwyższonym ryzyku, ale i o potencjalnej wysokiej stopie zwrotu. Dajemy inwestorom możliwość uczestniczenia w tym modelu biznesowym skupiającym się na spółkach wzrostowych, generujących przychody na rynku zaawansowanych technologii dywersyfikując zainwestowane oszczędności Inwestorów. Nasza społeczność, do której sam należę, ma bardzo wysokie wymagania dotyczące każdej dziedziny życia, także inwestowania. Dlatego stworzyliśmy fundusz, który łączy kapitał, wiedzę i doświadczenie, aby uwolnić potencjał inwestycyjny Milenialsów. Również jako pierwsi w Polsce budujemy 10’osobową Radę Naukową Millennials odpowiadającą za TOP10 technologicznych branż i sektorów gospodarki cyfrowej, która będzie wspierać Zarząd i Radę Nadzorczą w strategii „disrupt & create”

Bartosz Mazurek, prezes zarządu  ASI S.A.

Andrzej-DyngoszSzalejąca pandemia przyśpieszyła trend „digitalizacji wszystkiego. Spółki, które posiadają model biznesowy wpisujący się w ten trend będą największymi beneficjentami obecnej dekady. Jednocześnie fundusze, które są w stanie wytypować founderów stojących na czele przełomowych technologii osiągną stopy zwrotu daleko przekraczające możliwości indywidualnych inwestorów. Jeśli dodamy do tego napływ pieniędzy jakiego doświadcza w ostatnich 2 latach sektor VC, zauważymy, że doświadczenie i kompetencje zarządzających VC są obecnie bardzo pożądane przez inwestorów na całym świecie

Andrzej Dyngosz, wiceprezes zarządu Millennials Venture Capital ASI S.A.

Obecnie fundusz posiada 4 spółki portfelowe. Udziały w dwóch z nich wkrótce zostaną sprzedane po kilkuletnim okresie inwestycji i akceleracji spółek. Docelowo fundusz będzie inwestował do 2 mln € w spółkę portfelową w okresie jej akceleracji, czyli budowania wartości przed kolejną zagraniczną rundą finansowania. Emisja prowadzona jest przez stronę akcje.millennials.vc, zapraszamy do zapoznania się ze strategią Millennials Venture Capital.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF