...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Event kluczem do efektywnej komunikacji

Pierwsza edycja konferencji Event Biznes za nami. To pierwsze tego typu branżowe spotkanie, w pełni poświęcone eventowi jako jednemu z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych w strategii biznesowej firm. Wydarzenie odbyło się 23 i 24 czerwca tego roku w podwarszawskim MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim.

Zaplanowana i zorganizowana przez Stowarzyszenie Branży Eventowej we współpracy z Klubem Agencji Eventowych konferencja przyciągnęła nie tylko managerów z działów marketingu, HR czy zakupów reprezentujących firmy i korporacje, ale również praktyków, którzy organizacją eventów zajmują się zawodowo, w agencjach eventowych oraz firmach oferujących wsparcie organizacji wydarzeń specjalnych .

Program dwudniowej konferencji został opracowany w taki sposób, aby przedstawić jej uczestnikom możliwie jak najpełniejszy obraz możliwości, jakie daje event marketing. Wśród prelegentów znaleźli się więc naukowcy (prof. Andrzej Blikle, prof. Magdalena Kachniewska, dr Elling Hamso), praktycy reprezentujący kluczowe polskie agencje eventowe oraz managerowie firm i instytucji wykorzystujący wydarzenia specjalne w strategiach biznesowych swoich firm. Aby uatrakcyjnić program, oprócz klasycznych wykładów i prezentacji zaplanowano zarówno studia poszczególnych przypadków ilustrujących event jako narzędzie promocji, sprzedaży czy motywacji, jak i panele dyskusyjne, w których udział wzięli eksperci oraz zaproszeni przez nich goście, a także pozostali uczestnicy konferencji.

Zarówno w ocenie organizatorów, jak i uczestników spotkania, konferencja okazała się sukcesem: wąski, skierowany do specyficznej grupy specjalistów temat wykorzystania wydarzeń w biznesie okazał się bardzo interesujący także dla przedstawicieli branży, a samo spotkanie miało także charakter silnie integrujący reprezentantów polskiego przemysłu spotkań oraz przedstawicieli korporacji odpowiadających za ten obszar.

Jak zapowiada Zarząd Stowarzyszenia Branży Eventowej, zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw konferencji, Event Biznes doczeka się kontynuacji. Zmianie ulegnie czas trwania Event Biznes: przyszłoroczna odsłona konferencji potrwa jeden dzień, co – jak zakładają organizatorzy – przełoży się na bardziej aktywne uczestnictwo w wydarzeniu przedstawicieli firm i korporacji. Zweryfikowane w toku pierwszej edycji założenia konferencji pozostaną natomiast bez zmian: spotkanie dedykowane będzie przede wszystkim managerom i dyrektorom działów marketingu i HR, managerom i specjalistom z działów zakupów oraz członkom zarządów odpowiedzialnych za komunikację w swoich firmach. W programie przyszłorocznego spotkania jeszcze większy nacisk ma zostać położony na tematy interesujące i przydatne przedstawicielom korporacji w planowaniu wydarzeń specjalnych. Program drugiej odsłony Event Biznes opracuje Rada Programowa wybrana specjalnie w tym celu przez Stowarzyszenie Branży Eventowej – współorganizatora i pomysłodawcę wydarzenia. W skład interdyscyplinarnego zespołu wejdą autorytety i eksperci reprezentujący rynek eventowy i pokrewne mu dziedziny oraz znawcy i badacze dziedzin związanych z marketingiem.

Wydarzenie ma także pozostać jedną z niewielu jak dotąd okazji do spotkania się profesjonalistów reprezentujących polską branżę eventową i mobilizować do interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem zarówno zleceniobiorców, jak i zleceniodawców eventów, na temat jej kondycji i perspektyw dalszego rozwoju. Event, w przeciwieństwie do znanych już dobrze na polskim rynku form komunikacji, takich jak reklama czy PR, jest bardzo efektywnym i jednocześnie wciąż mało eksploatowanym, a przez to budzącym coraz większe zainteresowanie narzędziem wspierającym strategie biznesowe. Konsolidacja przedstawicieli tej nowej, perspektywicznej gałęzi promocji i budowanie platformy porozumienia pomiędzy przedstawicielami dynamicznie rozwijającej się branży są – obok zwiększania świadomości skuteczności eventu jako narzędzia biznesowego – jednymi z głównych celów konferencji.

Pierwsza edycja konferencji Event Biznes pokazała, że taka unikatowa w skali kraju konferencja jest inicjatywą bardzo potrzebną polskiej branży spotkań. SBE, będące inicjatorem i współorganizatorem spotkania, dokładnie przeanalizowało dane rejestracyjne oraz ankiety satysfakcji uczestników wydarzenia i na ich podstawie zdecydowało o kilku zmianach w formule konferencji. Liczymy na to, że jednodniowe spotkanie, skoncentrowane jeszcze bardziej wokół problemów interesujących korporatów najbardziej sprawi, że kolejna edycja Event Biznes także okaże się sukcesem – podsumowuje pierwszą edycję konferencji Adam Zagajewski, Wiceprezes Zarządu SBE ds. Rozwoju.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF