...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ewolucja strategii rynkowych. III Międzynarodowa konferencja „Komunikowanie Międzynarodowe w Społeczeństwie Sieciowym” [BRIEF PATRONUJE]

Ewolucja-strategii-rynkowych

Kolegium Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego i Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z sekcją badawczą Komunikacja Międzykulturowa i Komunikowanie Międzynarodowe Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Ewolucja strategii rynkowych – media, korporacje, instytucje”. Wydarzenie odbywa się w ramach drugiej edycji konferencji „Komunikowanie międzynarodowe w społeczeństwie sieciowym".

Zmiany technologiczne wywołane rozwojem Internetu i technologii cyfrowych powodują przemiany strukturalne podmiotów rynku medialnego, ale także szeroko rozumianej sfery biznesu, jak i instytucji społecznych. Pełny obraz zmian można zaobserwować w procesie konwergencji, który w szerokim ujęciu opiera się na przenikaniu się technologii typowych dla innych sektorów medialnych, takich jak elektronika, telekomunikacja czy informatyka. Dynamika tego procesu skutkuje pojawieniem się nowych usług medialnych, a także nowych platform dystrybucyjnych. Proces ten, w dużej części, zgodnie z wpływowym dzisiaj podejściem konstruktywistycznym do analizy technologii, odbywa się w kontekście społeczno-kulturowym, podkreślając rolę społeczeństwa i jego kultury w powstawaniu i rozwoju nowych technologii. Z drugiej strony zachęca inne podmioty, nawet spoza branży medialnej, do wejścia na rynek mediów. Niemniej jednak zmiany w funkcjonowaniu mediów związanych z telekomunikacją i informatyką, głównie te, które są następstwem konwergencji, dotyczą w równym stopniu technologii, otoczenia rynkowego, konsumentów, jak i zachowania podmiotów międzynarodowych.

Organizacje medialne, wchodząc w świat nowych technologii i wielu platform, muszą zdywersykować swoją ofertę, dostosowując ją do różnych rodzajów kanałów i formatów, aby w miarę możliwości dotrzeć do wszystkich segmentów odbiorców, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednakże zmiana technologiczna dotyczy nie tylko samych organizacji medialnych, które wdrażają innowacje. Również szeroko rozumiane podmioty biznesu, jak również instytucje społeczne, doświadczają technologicznej rewolucji, częściowo także po to, by dopasować się do warunków funkcjonowania w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 i po przezwyciężeniu różnorakich sytuacji kryzysowych wywołanych pandemią. Istotnym wątkiem jest to, w jaki sposób komunikują o kryzysie i jakie strategie informacyjne przyjmują.

Nowa epoka rozwoju mediów i technologii niesie ze sobą nowe źródła niepewności, ale też optymizmu. Motorem tej ewolucji mediów jest konwergencja i pewne jest już, że te zmiany okażą się głębokie i trwałe. Jeszcze kilka lat temu wielu obserwatorów było pesymistycznie nastawionych do takich zmian i ich wpływu na model biznesowy mediów. Zmiany technologiczne, które zacierają dotychczasowe – wydawało się – trwałe granice między mediami, telekomunikacją i IT wymusiły przedeniowanie dotychczasowej polityki regulacyjnej w zakresie mediów elektronicznych.

Kluczowymi celami konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak zmiany technologiczne wpływają na przemysł medialny, w jaki sposób ewoluuje model biznesowy mediów i jakie pojawiają się tego konsekwencje, wreszcie jakie wyłaniają się nowe możliwości dla graczy medialnych i podmiotów międzynarodowych już w nowej epoce mediów. Organizatorzy konferencji są otwarci również na badania ilustrujące wpływ nowych technologii na sferę stosunków międzynarodowych i dyplomacji.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Hartmut Koenitz z HKU University of the Arts Utrecht, kierujący EU COST Action 18230 INDCOR (Interactive Narrative Design for Complexity Representations) – siecią badaczy i profesjonalistów z 36 krajów badających wykorzystanie interaktywnych narracji, m.in. na temat globalnego ocieplenia czy pandemii COVID-19, prezes ARDIN (Association for Research in Digital Interactive Narratives). Prof. Hartmut Koenitz jest współredaktorem książki pt. Interactive Digital Narrative. History, Theory and Practice, Routledge 2015 i autorem przygotowanej do wydania książki pt. Understanding Interactive Digital Narratives, Routledge 2021.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Weź udział w wydarzeniu

PROGRAM RAMOWY

27 MAJA 2021 R. (CZWARTEK)

09.00-09.15

Otwarcie konferencji prof. dr hab. Grzegorz Mazurek (ALK), dr hab. Gavin Rae, prof. ALK (ALK), prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (UWr), dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr (UWr)

09.15-10.15

Keynote speaker: prof. Hartmut Koenitz (HKU University of the Arts Utrecht)
„Representations of Complexity – Interactive Digital Narrative Enabling Discourse for the 21st Century”

Narratives have an essential role in recording, communicating and comprehending human existence. As the world around us becomes increasingly complex, traditional narrative forms are no longer adequate for this task. The discrepancy between our complex reality and a discourse still dependening on the newspaper article and the TV newscasts opens up opportunities for political extremism. What is needed instead are narrative representations of complexity. This means to re-invent narrative by using the opportunities afforded by digital media to create representations that contain competing perspectives, offer choices and show the resulting consequences while allowing for repeat experiences.

10.30-12.00

I panel: Media cyfrowe – platformy i algorytmy (prowadzenie: prof. Stanisław Jędrzejewski, ALK)

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (WSIiZ Rzeszów), AAA – Alexa Anioł Amazona
prof. dr hab. Jan Kreft, (Politechnika Gdańska), Dlaczego Facebook i Google powinny upaść. W uścisku władzy algorytmów dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. USWPS , Społeczeństwo 5.0: zbędny czy potrzebny szyld. Reeksje socjologa dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr (UWR), Dyplomacja cyfrowa – nowe narzędzia komunikowania międzynarodowego

12.00-12.15 przerwa

12.30-14.30

II panel: Media cyfrowe – dane (prowadzenie: dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWR)

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak (ALK), Społeczeństwo współpracy: jak technologia wzmacnia nasze naturalne dążenia do współpracy
dr hab. prof. UMCS Piotr Celiński (UMCS), Zobaczyć świat w ziarenkach piasku. O dynamice kultury danych prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek (UW), Big data w mediach. Identykacja i monitoring treści
dr hab. Wojciech Skrzydlewski, prof. UAM (UAM), Wirtualne symfonie dla każdego – muzyka w cyberprzestrzeni – perspektywa medioznawcy
dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ (UJ), Kwantykacja życia społecznego

14:30-15.00 Lunch break

15.00-16.30

III panel praktyków: Strategie cyfrowe w mediach (prowadzenie: dr Krzysztof Kuźmicz, ALK; dr Bartłomiej Łódzki, UWR)

dr Robert Stalmach (Newspoint)
red. Marcin Bąkiewicz (Antyradio)
red. Michał Broniatowski (Politico-Onet)
red. Magdalena Jethon (Radio Nowy Świat)
red. Grzegorz Kiszluk (Brief.pl)
red. Stanisław Wryk (Polsat News, UAM)

16.30-17.00 Podsumowanie (dr Justyna Arendarska, UWr)

28 MAJA 2021 R. (PIĄTEK)

09.00-10.30

IV panel praktyków: Strategie cyfrowe w korporacjach i instytucjach (prowadzenie: dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz UWr; dr Justyna Arendarska UWr)

dr Dariusz Gulczyński (Komisja Europejska)
dr Anna Warchoł-Kęsicka (Dyrektor Departamentu Pacjenckiego, Neuca)
Michał Karbowiak (Concordia Design Community Manager Wrocław)
Katarzyna Karpa-Świderek (Doradca Zarządu ds. Kontaktów z Mediami, Fundacja WWF Polska)
Mariusz Wawer (Governmental Relations Leader for Poland & East Europe Region, 3M Poland)
Konrad Weiske (Chief Executice Officer, Spyrosoft)

10.30-17:00

Panele tematyczne w języku polskim i angielskim, w tym panel studencki

Proponujemy następujące bloki tematyczne:

  • Zmiany rynkowe i regulacje prawne (struktura rynku medialnego, podmioty na rynku)
  •  Audytoria mediów cyfrowych (wpływ nowych technologii i konsekwencje)
  • Rynek mediów cyfrowych i rozrywki medialnej (wirtualna rzeczywistość VR, rzeczywistość rozszerzona AR, serwisy Streamingowe OTT, reklama internetowa, e-sport i gry wideo)
  • Zarządzanie w mediach: nowe modele, strategie i narzędzia biznesowe (Big Data, Data Science, Articial Intelligence, Machine Learning)
  • Employer Branding i Digital Public Relations w branży medialnej
  • Praktyki Interactive Digital Narratives w procesie produkcji, projektowaniu i reakcji odbiorców ˇ Analizy integracji działań Interactive Digital Narratives z istniejącymi praktykami dziennikarskimi ˇ Dziennikarstwo cyfrowe (nowe technologie; redagowanie, monitorowanie; źródła wiedzy)
  • Media cyfrowe w komunikowaniu międzynarodowym (e-dyplomacja, komunikowanie się podmiotów międzynarodowych) ˇ Strategie informacyjne rządowych i pozarządowych organizacje międzynarodowe
  • Firmy technologiczne i ich zmieniające się otoczenie
  • Komunikacja przedsiębiorstw

17.00-17.30 Podsumowanie konferencji

Wystąpienia w panelach: I, II, III, IV wygłaszane w języku polskim będą tłumaczone symultanicznie na język angielski.

Partnerzy medialni: BRIEF, Newspoint 

Więcej informacji na stronie konferencji
 

Weź udział w wydarzeniu

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF