Inwestycja w pracowników to inwestycja w firmę

Trwa konkurs organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – „Kreator miejsc pracy 2014”. O sytuacji pracy na polskim rynku, założeniach konkursu oraz oczekiwaniach po jego zakończeniu rozmawiamy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem pracy i polityki społecznej.

Jakie są założenia konkursu „Kreator miejsc pracy 2014”?

Sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawia, ale niektórzy pracodawcy nadal czują się niepewnie, zwłaszcza, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników. Zdecydowaliśmy się na organizację konkursu, aby pokazać, że przedsiębiorcy tworzą nowe miejsca pracy i przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia. Chcemy też wyróżnić firmy, które zatrudniają pracowników na umowę o pracę, pokazać dobre praktyki, z których można brać przykład.

Do kapituły konkursowej zaprosiliśmy ekspertów – przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Konkurs spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem z ich strony. To pokazuje, że tematyka promocji jest ważna nie pracowników, ale także dla samych pracodawców.

O przyznaniu tytułu zadecydują m.in. pan Jerzy Bartnik, prezes zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, pani Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, pan Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, pan Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, pan Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, pani Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, pan Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Proszę powiedzieć szerzej o tym, jak będą wyglądały kluczowe warunki uczestnictwa w konkursie.

Do konkursu może zgłosić się każda firma, która prowadzi działalność na terenie Polski, która w 2013 roku zatrudniła nowych pracowników na umowę o pracę, czyli utworzyła nowe miejsce pracy. Zgłoszenia są przyjmowane w trzech kategoriach: małe firmy zatrudniające do 50 osób, średnie przedsiębiorstwa,  od 50 do 250 osób, oraz duże firmy, zatrudniające jeszcze więcej pracowników. Dodatkowo punkty przyznane zostaną za zatrudnianie osób poniżej 30 oraz powyżej 50 roku życia, jak również osób niepełnosprawnych.

Ci, którzy wypadną najlepiej, otrzymają tytuł Kreatora miejsc pracy 2014 i będą mogli się nim posługiwać przez rok, do następnej edycji konkursu.

Czyli aby zgłosić firmę do konkursu wystarczy, że w 2013 roku zatrudniła tylko jednego pracownika?

Tak. W przypadku mikroprzedsiębiorstw nawet jeden nowy pracownik może mieć znaczny wpływ na rozwój firmy i na to, czy w przyszłości będzie mogła zatrudniać ich więcej.

A jak wygląda aktualna sytuacja na polskim rynku pracy?

Od początku roku widać wyraźne ożywienie. Stopa bezrobocia w marcu spadła do 13,6 proc., w kwietniu do 13 proc. To największe spadki w tych miesiącach od 2008 roku. Pracodawcy zgłaszają również coraz więcej ofert do urzędów pracy – w kwietniu było  ich 100 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że ten pozytywny trend utrzyma się i że do końca roku stopa bezrobocia spadnie poniżej 13 proc. Potwierdzają to również głosy niezależnych ekspertów.

Pracodawcy przeważnie zatrudniają na umowę o dzieło lub zlecenie, nie na umowę o pracę, jak to zmienić?

W Polsce mamy swobodę zawierania umów. Każda z tych form zatrudnienia jest dostępna dla przedsiębiorców, o ile umowa jest zawierana zgodnie z prawem. Problemem jest rosnąca liczba nadużyć, o których informuje Państwowa Inspekcja Pracy – już co piąta umowa zlecenie w Polsce powinna być zwykłą umową o pracę.

Żeby ograniczać takie nadużycia chcemy wprowadzić m.in. oskładkowanie umów zleceń. Nie można się godzić na nieuczciwe zaniżanie składek kosztem bezpieczeństwa pracowników. Chcemy, żeby składki na ZUS były odprowadzane od wysokości pensji minimalnej, a nie od wysokości najniższej umowy, jak do tej pory. Projekt zmian jest już po I czytaniu w Sejmie.

Jakie są oczekiwania po zakończeniu konkursu? Czy ma on za zadanie zmienić sytuację polskich pracowników?

Każda nagrodzona firma będzie dowodem na to, że warto rozwijać działalność gospodarczą, zatrudniać i inwestować w ludzi. Chcemy pokazać firmy, które zatrudniają pracowników na umowach o pracę – pokazać, że uczciwe traktowanie pracowników nie utrudnia rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestycja w pracowników to inwestycja w firmę, która się zwraca. Konkursy zazwyczaj nagradzają firmy za ich innowacyjność, wyniki finansowe, tempo rozwoju. My chcemy pokazać, ze za każdym biznesem stoją ludzie. Chcemy pokazać, że zapewnienie dobrych warunków pracownikom nie stoi w sprzeczności z rozwojem i dobrymi wynikami firmy. Na rynku pracy widać coraz większą dynamikę zatrudnienia. Mam nadzieję, że dzięki temu grono Kreatorów miejsc pracy będzie się powiększać z roku na rok.

::

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać drogą elektroniczną (konkurs@mpips.gov.pl), pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS) w okresie od 5 do 30 maja.  Formularz konkursowy można pobrać ze strony ministerstwa (www.mpips.gov.pl/konkurs).

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF