...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak zostać pracodawcą marzeń? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy podczas DES’21

Dream Employer Summit 2021

Pierwsza edycja programu Dream Employer dobiegła końca. Zwieńczeniem i podsumowaniem całorocznych działań była konferencja Dream Employer Summit, podczas której odbyło się wręczenie wyróżnień laureatom konkursu DE.

16 godzin wymiany wiedzy i doświadczeń, 20 merytorycznych prezentacji, 3 panele dyskusyjne i wręczenie tytułów Dream Employer. Tak można podsumować konferencję Dream Employer Summit, która odbyła się 7 i 8 czerwca w formule online.

Konferencja Dream Employer Summit 2021 poświęcona została tematowi zmian, jakie nastąpiły na szeroko rozumianym rynku pracy i w relacjach pracodawca – pracownik w wyniku pandemii. Zmieniają się modele biznesowe, powstają nowe szanse, zmieniają się systemy pracy i rola lidera w organizacji. Przechodzimy w zupełnie nową rzeczywistość i stajemy przed nowymi, zupełnie odmiennymi niż dotychczasowe wyzwaniami. Celem konferencji było odpowiedzenie na pytanie, jak przygotować się do nowego.

Dream Employer to redefinicja rynku i sposobu pracy. Odkrywanie na nowo roli lidera, współpracy i budowania zaangażowania w zespołach, a to wszystko usystematyzowane zostało w oparciu o znakomitą wiedzę ekspercką i najnowsze trendy. Nie zabrakło też tematyki nowych technologii, które umożliwiają rozwój i wynoszą współpracę w obszary nowoczesnych, eksplorowanych wciąż rozwiązań. Jednak najważniejszy w programie okazał się człowiek, jego potencjał i potrzeby związane z pracą jutra. Emocje, elastyczność i dbałość to tylko niektóre z filarów wyznaczających przyszłe doświadczenia pracowników. Firmy, które to rozumieją, zakończyły roczny cykl działań DE, wychodząc z niego ze statuetką wymarzonego pracodawcy.

Monika Domańska – budujrelacje.com, członek Rady Programowej Dream Employer oraz prelegentka DES’21

Prelegenci DES’21 podzielili się swoją wiedzą i praktykami w wystąpieniach podzielonych na 8 kategorii: nowe doświadczenia, nowe oczekiwania, nowe przywództwo, nowe kompetencje, nowa rzeczywistość, nowe szanse, nowe wyzwania oraz diversity&nclusion. Szczególną uwagę poświęcili tematom związanym z przywództwem i zmieniającą się rolą liderów oraz działów HR w organizacjach, modelami zarządzania inkluzywnego i tzw. servant leadership, budowaniem i zmianą kultury organizacyjnej oraz skutecznym jej wyrażaniem w działaniach EB, różnorodnością związaną z wiekiem i z rodzajem wykonywanej pracy, holistycznym podejściem do dbania o dobrostan/wellbeing pracowników oraz talentami w organizacji – jak je pozyskiwać i jak o nie dbać.

Konferencja Dream Employer Summit 2021 to przede wszystkim odpowiedź na wiele wyzwań, przed którymi stoją dziś organizacje. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że cyfryzacyjne przyspieszenie zmieniło i nadal zmienia podejście, modele, metody i narzędzia pracy. Transformacja cyfrowa owszem dziś jest niezwykle istotna, natomiast nie mniej istotnym wyzwaniem jest również zmiana organizacji pracy w firmach, a taka zmiana nie jest i nie będzie łatwa. Praca zdalna nie jest bowiem jedynie zmianą natury technicznej, ale prawdziwą rewolucją w relacjach między pracownikiem a pracodawcą. Wypowiedzi ekspertów i prelegentów tylko potwierdziły, że żeby ów proces zmian mógł zakończyć się sukcesem, pracownicy muszą rozumieć zmianę i w niej uczestniczyć. Sukces lub porażka w dużym stopniu zależy od liderów, których rolą jest komunikowanie przyczyn zmian i ich przełożenia na sytuację zatrudnionych. Przywództwo strategiczne i wspomagające będzie miało ogromne znaczenie, a dbałość o dobrostan pracowników powinna być bez wątpienia elementem strategii biznesowej. Bardzo wysoko oceniam jakość merytoryczną programu Konferencji – zostały poruszone tematy, które są ogromnym i potrzebnym kompendium wiedzy, doświadczenia i praktyki po minionym roku, który niezaprzeczalnie był bardzo trudnym okresem dla rynku pracy.

Katarzyna Oracz, Well-Being Expert, JoinMe, prelegentka DES’21  

Wieczorem pierwszego dnia konferencji odbyło się przyznanie tytułów Dream Employer 2021. Wśród wyróżnionych znalazły się takie firmy jak: Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o., Enxoo sp. z o.o., Nexera Holding Sp. z o.o., Capgemini Polska Sp.z o.o., KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik s.c.. Laureatem tytułu Dream Employer Grand Prix został Tradedoubler Sp. z o.o..

laureaci Dream Employer
Laureaci Dream Employer 2021 wraz z organizatorami i członkami Jury konkursu, fot. Beata Kościuczyk.

Wydarzenie spotkało się z bardzo dobrym, pozytywnym odbiorem uczestników, którzy utwierdzili nas w przekonaniu, że taki program na polskim rynku jest potrzebny, a zarówno pracodawcy jak i pracownicy chcą się angażować w całoroczne działania i poszerzać swoją wiedzę w zakresie różnorodności w organizacjach i budowania  kultury organizacyjnej odpowiadającej nowym wyzwaniom i oczekiwaniom.

„Słuchajcie – skończyłam pracę, wyłączyłam Teamsy i telefon i chcę być jeszcze na tej konferencji – dziękuję za tę atmosferę :)”.

„To spotkanie pomogło mi udowodnić, że jestem na dobrej drodze, jeśli chodzi o kontakty z pracownikami i przełożonymi 💪🏻😎”.

„Bardzo rzeczowe i realne podejście do problemów dnia codziennego nie tylko działów HR. Dziękuję i do zobaczenia”.

Na scenie Dream Employer Summit wystąpili m.in. dr Maria Mycielska (ICAN Institute), Paulina Maslich i Anna Rząca (DOTWAY), Magdalena Kamińska (BIG CALL), Izabela Bartnicka (Digital University), Maja Gojtowska, Karolina Karwowska, Anna Macnar (HRM Insitute), Adrian Martinez (HR Embasssy), Sandra Bichl i Anna Zadrożna (Career Angels), Jolanta Piątkowska (Growth Advisors), Monika Reszko (RemoteSchool.Net), Maciej Hassa (Jobflow/Be About), Paulina Mazur, Patrycja Załuska (RE: START KARIERY), Nadia Harris (Remote School), Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska (Akademia Leona Koźmińskiego).

Konferencję poprowadził Kuba Sito (ChilliZet).

Przegapiłeś/aś wydarzenie?  Nic się nie stało!

Teraz możesz wykupić dostep do nagrań prelekcji i paneli eksperckich na tydzień lub miesiąc. Zakup dostepu gwarantuje możliwość nieograniczonej liczby odtworzeń w danym okresie czasu.

CHCĘ DOSTĘP DO NAGRAŃ DES’21!

Program Dream Employer jest inicjatywą, za którą stoi idea edukowania i uświadamiania pracodawców oraz działów HR i marketingu o zmianach zachodzących na szeroko rozumianym rynku pracy takich jak wielopokoleniowość, rozproszenie zespołów, zmiany w modelach zarządzania zasobami ludzkimi czy nowe oczekiwania pracowników. Program powstał z inspiracji i potrzeb samych przedsiębiorców stojących wobec wyzwań związanych z przyspieszającym zjawiskiem wielopokoleniowości w organizacjach. W ramach programu dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, doświadczeniem pracodawców, którzy z powodzeniem realizują transformację swoich firm oraz doświadczeniem liderów, których postawa inspiruje. Całoroczna aktywność obejmuje publikację raportów, komentarzy i artykułów eksperckich, organizację i wsparcie bezpłatnych webinariów, realizację podcastów, organizację spotkań networkingowych oraz wsparcie inicjatyw, konferencji i publikacji skierowanych do interesariuszy relacji pracownik – pracodawca.

Więcej o programie Dream Employer: dreamemployer.pl

Więcej o konferencji Dream Employer Summit: konferencja.dreamemployer.pl

Partnerzy programu Dream Employer: E. Wedel, Żabka, PKN ORLEN, Centrum Kreatywności Targowa, Krajowa Izba Gospodarcza, GfK, Made in PR, Digitree Group, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Izba Gospodarki Elektronicznej

Partnerzy merytoryczni konferencji: Sodexo Benefits and Reward Systems, Indeed, PZU Cash, Digital University, Jobflow, Be About, Growth Advisors, DOTWAY, Career Angels, Remote School, Karolina Karwowska, Monika Reszko, Adrian Martinez, Re:Start Kariery, HRM Institute,

Partnerzy wspierający konferencji: Goldenline, Diversity Hub, Mental Health Center, Mental Health Helpline, MT Biznes, BIBLIO, ICAN, MBE: Group

Patroni mediowi: ChilliZet, HR Business Partner, MITSloan Management Review, ICAN Management Review, Poradnik Przedsiębiorcy, Silanauki.pl, Głos Mordoru, Ladybusiness.pl

Partnerzy DES

Anita Florek