...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jaki typ kariery zawodowej wybierają Millenialsi?

Baby boomers, pokolenie X, millenialsi – to pokolenia, które spotykają się na rynku pracy. Ich proporcje wśród polskich pracowników zmieniają się w ostatnich latach. Z każdym kolejnym rokiem przybywa aktywnych zawodowo millenialsów, gdy tymczasem „baby boomers” przechodzą na emeryturę. Kim są, jakimi są pracownikami, jakie są ich mocne i słabe strony, jaki typ kariery zawodowej […]

Baby boomers, pokolenie X, millenialsi – to pokolenia, które spotykają się na rynku pracy. Ich proporcje wśród polskich pracowników zmieniają się w ostatnich latach. Z każdym kolejnym rokiem przybywa aktywnych zawodowo millenialsów, gdy tymczasem „baby boomers” przechodzą na emeryturę.

Kim są, jakimi są pracownikami, jakie są ich mocne i słabe strony, jaki typ kariery zawodowej wybierają millenialsi?

Pokolenie Y to pierwsza z generacji określanych wspólnym mianem millenialsów. Urodzeni w latach 80. na rynku pracy często okazują się wielozadaniowcami, otwartymi na nowe wyzwania. Angażują się w interesującą ich pracę, ceniąc sobie jednak elastyczność odnośnie do godzin i miejsca. Oczekują satysfakcjonującej płacy i inwestowania w ich rozwój zawodowy.

Do 2025 aż 75 % pracowników stanowić będą właśnie Millenialsi . Jednocześnie badania jasno wskazują na znaczący spadek zaangażowania wśród tej grupy pracowników.

Wyniki tegorocznego badania zaangażowania przeprowadzonego przez Aon Hewitt pokazuje, że aż 52 proc. polskich pracowników nie czuje się zaangażowanych w swoją pracę. W stosunku do ubiegłego roku grupa ta zwiększyła się o 3 proc.).

Mimo pozytywnych nastrojów w gospodarce i najniższego od lat w naszym kraju bezrobocia widać, że pracownicy w Polsce i Europie reagują w odmienny sposób – podczas gdy zaangażowanie w Europie rośnie (o 4 punkty procentowe w stosunku do 2016 roku) , w Polsce spada – różnica ta wynosi już 7 punktów procentowych.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki warto się zastanowić jakie typy karier zawodowych wybierają najczęściej Millenialsi? Jest to pokolenie, które bardzo świadomie kształtuje swoją karierę zawodową. Z pomocą przychodzą nam rzetelne badania naukowe .

Dla tego pokolenia pojęcie „kariera zawodowa” nabiera zupełnie innego znaczenia. Współczesne podejście do kariery zrywa z podejściem tradycyjnym ( praca na rzecz jednego pracodawcy, awans pionowy, nabywanie kompetencji specjalistycznych w jednej profesji), na rzecz kariery nieliniowej, nieprzewidywalnej i niestabilnej. Celem w takim typie kariery jest zdobywanie różnorodnych doświadczeń i elastyczności w przekwalifikowaniu się do innego zawodu.

Kariera poszukiwacza

Częstym wzorem kariery dla pokolenia Y jest tzw. Kariera poszukiwacza. Pracownik świadomie wyznacza sobie cel do osiągnięcia, ma duże aspiracje, silną motywację, determinację i konsekwencję w pokonywaniu różnych przeciwności. W tym wzorze kariery istotne jest świadome budowanie różnych kompetencji, zbieranie różnorodnych doświadczeń . W tym profilu kariery pracownicy są nastawieni na ciągłe rozbudowywanie swojego kapitału kariery.  Nastawieni są na podnoszenie atrakcyjności na rynku pracy. Jest to związane z tym, że to pokolenie spotkało się na początku swojej drogi z rynkiem pracodawcy, a nie pracownika ( tak jak np. młodsze pokolenie Z). Często w pokoleniu Y pierwsza ich praca była niezgoda z ich wykształceniem, więc mają zakotwiczoną potrzebę bycia elastycznym na rynku pracy. Życie w erze globalizacji i technologii sprawia, że zawód wykonywany dziś za kilka lat może już być zawodem przeszłości.

Kariera bez granic

Kolejny typ kariery częsty dla tego pokolenia to tzw. Kariera bez granic, zwana też karierą proteuszową. Młodzi ludzie na w różnych etapach życia świadomie decydują się na pracę za granicą, aby szybciej podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy. Pisząc o rynku pracy mam na myśli rynek polski, nasz lokalny . Millenialsi czują się obywatelami świata, a do Polski wracają w momencie gdy np. dzieci idą do szkoły. Jednak 5-10 lat pracy za granicą sprawia, że jak wracają są bardzo atrakcyjnymi ekspertami, którzy do danej firmy mogą dostarczyć innowacyjnego know – how.

Kariera kotwicy

W trakcie badań młodzi z tego pokolenia w pierwszych 5 latach kariery również wskazywali na typ kariery tzw. kotwicy, jednak w formie nieco zmodyfikowanej. Aby w okresie wczesnej dorosłości mogli zyskać stabilizację poszukują świadomie pracodawcy bezpiecznego i stabilnego. W tych pierwszych 5 latach na rynku pracy są nastawieni na szybki awans pionowy, są mało mobilni, oraz przejawiają częściej postawy reaktywne. Związane jest to z tym, że po pracy to pokolenie chce się dalej się rozwijać np. w kierunku pasji czy też hobby.

Pokolenie Y zupełnie inaczej rozumie pojęcie kariery zawodowej. Spada lojalność pracowników do konkretnego pracodawcy, natomiast dla tego pokolenia wzrasta lojalność do ciekawych i rozwijających ich projektów u danego pracodawcy. Obserwuje się widoczny wzrost znaczenia tzw. Kariery poziomej, alternatywnej, skoncentrowane na zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczeń. Celem tych karier jest ciągłe budowanie tzw. Kapitału kariery. To pokolenie jest gotowe na zmiany i szybką zmianę wykonywanego zawodu. Bardzo charakterystyczna jest też wysoka świadomość i planowanie przebiegu kariery, coraz mniej w tym pokoleniu widać przypadkowości w kontekście ścieżki zawodowej.

 

autor: Dominika Maciołek Ekspert Hr, trener biznesu w GenWhy

www.genwhy.pl

Edukatorka pokolenia Milenium i właścicielka firmy szkoleniowej GENWHY Jako trener biznesu już ponad 14 lat odkrywa potencjały zespołów i pracowników. Rocznie realizuje ponad 1200 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 70 % firm z listy 500 i zaprojektowała ponad 76 kompleksowych programów rozwojowych. W pracy Eksperta HR identyfikuje zmieniające się trendy na rynku pracy, tworzy ranking DREAM EMPLOYER . W ramach pracy w fundacji WHYGENERATION inspiruje, pomaga i szkoli wszystkie strony rynku pracy, wierzy w to, że w różnorodności pokoleniowej tkwi siła firm i przedsiębiorstw.

Dominika Maciołek