...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

#JESTEMZNIĄ – Kobiety w Reklamie dla Centrum Praw Kobiet

Kobiety w reklamie

Nieformalna grupa Kobiety w Reklamie zrealizowała kampanię #JESTEMZNIĄ. Akcja ma zbierać fundusze na cele statutowej fundacji Centrum Praw Kobiet, poprzez przekazywanie 1% podatku oraz darowizn. Projekt #JESTEMZNIĄ wspierają charytatywnie ambasadorzy, m.in. Max Cegielski, Artur Barciś, Maciej Nowak, Krzysztof Materna i Vienio.

Realizowana przez Kobiety w Reklamie na rzecz fundacji Centrum Praw Kobiet kampania #JESTEMZNIĄ to gest solidarności mężczyzn z kobietami oraz podkreślenie, że odpowiedzialność za równouprawnienie i poszanowanie praw kobiety jest wspólna – bez względu na płeć, wiek  czy pełnione role społeczne. Za narracją kampanii stoją dane statystyczne, które wyraźnie pokazują, że kobiety doświadczają przemocy i dyskryminacji głównie ze strony mężczyzn.    Akcja wzywa do podzielenia się swoją motywacją, która może być różna, ale ma jeden cel – wspierać i wzmacniać kobiety oraz organizację, która stoi na straży ich praw i pomaga tym,   które doświadczają różnie rozumianej krzywdy.

Do współpracy zaproszono ambasadorów znanych szerokiej opinii publicznej z telewizji, radia i gazet. W ten sposób organizatorki akcji chcą pokazać, że prawdziwych mężczyzn charakteryzuje nie siła mięśni, ale przede wszystkim świadome wspieranie kobiet i podejmowanie działań na rzecz ich praw. Mogą to być drobne codzienne gesty solidarności, dbanie o równościowe i partnerskie relacje z  kobietami, przeciwstawianie się męskiej przemocy wobec kobiet, jak również udział w takich akcjach jak #JESTEMZNIĄ.

Za strategię komunikacji, kreację reklam i realizację kampanii odpowiadają członkinie nieformalnej grupy Kobiety w Reklamie – Agata Tomaszewska, Małgorzata Michalak, Urszula Czerniawska, Marta Frączek, Agnieszka Nowak, Romka Michalska, Aleksandra Krajewska, Aleksandra Michalak oraz Edyta Kotowicz. Spot z udziałem ambasadorów wyreżyserowała Iwona Bielecka, a wyprodukowała Małgorzata Klima.

Kobiety w Reklamie to nieformalna grupa robocza, która jest platformą wymiany zawodowych doświadczeń, inspiracji i idei dla kobiet działających w świecie mediów i reklamy. Grupę tworzą reprezentantki polskiej branży reklamowej – agencji reklamowych, domów mediowych, firm technologicznych, reklamodawców oraz wydawców. Ich umiejętności zostały wykorzystane w celu przygotowania i realizacji kampanii, która obejmie m.in. działania w Internecie, prasie, radio, kampanię w social media i współpracę z influencerami.

Fundacja Centrum Praw Kobiet jest organizacją pozarządową działającą od ponad 23 lat. Zapewnia kobietom doświadczającym przemocy nie tylko kompleksową i zindywidualizowaną pomoc w sytuacji kryzysowej, ale także długofalowe wsparcie. Z pomocy prawnej, psychologicznej, bezpiecznego schronienia oraz oferty edukacyjnej Fundacji, każdego roku korzysta kilka tysięcy kobiet i ich dzieci. Misją CPK jest wzmocnienie kobiet i siły ich głosu,
tak aby mogły skuteczniej egzekwować należne im prawa i bronić się przed przemocą.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF