...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Koniec z niepotrzebnie pobieraną energią. Innowacyjny system polskiej firmy

NMG innowacyjny system polskiej firmy

Optymalizacja poboru energii, a do tego możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zdalna kontrola. To cechy, unikatowej na polskim rynku platformy do zarządzania popytem i podażą energii, stworzonej przez NMG S.A.

NMG S.A. – firma będąca liderem we wdrożeniach Smart Metering dla polskiej energetyki i zarazem tworząca innowacyjne rozwiązania IT dla przedsiębiorstw przemysłowych – zakończyła pracę nad kolejnym innowacyjnym projektem, który współfinansowany był z grantu uzyskanego ze środków Unii Europejskiej.

Specjaliści z NMG S.A. stworzyli zintegrowaną platformę do zarządzania popytem i podażą energii energetycznej w obszarze odbiorców końcowych.

Dzięki naszemu systemowi klienci mogą rozliczać się z energii w ramach programów redukcji mocy takich jak DSR. To dobrowolne i czasowe obniżenie zużycia energii przez odbiorców lub przesunięcie poboru w czasie w zamian za ekwiwalent finansowy. Niezbędnego do tego jest korzystanie z technologii Smart Metering.

Zbigniew Czajkowski, Software Sales Director (Energy) z NMG S.A.

Inteligentne liczniki oplotą cały świat

Smart Metering, czyli system zdalnego mierzenia energii poprzez inteligentne liczniki nadal jest implementowany do polskiej sieci energetycznej. W kwietniu Sejm przyjął założenia, że do końca 2028 roku liczniki ze zdalnym zużyciem energii zostaną umieszczone u co najmniej 80% odbiorców końcowych. W tym momencie inteligentne liczniki zainstalowane są w ok. dwóch milionach gospodarstw, a to oznacza, że nadal blisko 14,5 mln należy wymienić. Po co? Dzięki technologii Smart Metering można wdrażać technologie niezbędne w procesie transformacji energetycznej np. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Są też bardziej praktyczne powody np. taki liczniki są “odczytywane” bez obecności inkasenta, a to zmniejsza koszty procesu. Dzięki inteligentnym licznikom można też tworzyć dynamiczne taryfy, a opłaty pobierać za rzeczywiście pobraną moc, a nie opierać się o prognozy.

Przed podobnym wyzwaniem stoi cały świat. Według branżowego czasopisma Smart Energy International Issue w ciągu najbliższych kilku lat najszybciej rozwijające się gospodarki zakończą etap instalowania inteligentnych liczników, a uwaga zostanie przeniesiona na rynki wschodzące. Szacuje się, że wiodące kraje rynków wschodzących wdrożą 148 milionów inteligentnych liczników (z wyłączeniem rynku chińskiego, na którym zostanie wdrożonych ponad 300 milionów więcej), co oznacza miliardy dolarów inwestycji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Platforma przyjazna środowisku

Oprogramowanie NMG S.A. posiada też inne funkcjonalności. Dzięki wykorzystaniu algorytmów sieci neuronowej można tworzyć profile mocy użytkowników.

Pozwala to na prognozowanie zużycia energii przez różnego rodzaju odbiorców, a tym samym daje czas, żeby zastanowić się jak zoptymalizować pobieraną moc.

Zbigniew Czajkowski

Dzięki platformie stworzonej przez NMG S.A. można zarządzać też całym procesem organizacji redukcji mocy wśród różnych konsumentów i prosumentów na wyznaczonym wirtualnie obszarze w ramach wirtualnej jednostki grafikowej, a także system pozwala na generowanie dynamicznych taryf cen energii.

Dzięki wdrażaniu rozwiązań, które daje platforma, można zwiększyć stabilność Krajowego Systemu Energetycznego i m.in. dlatego projekt zyskał uznanie ekspertów unijnych, którzy zdecydowali o przyznaniu grantu na utworzenie systemu.

Kolejnym zyskiem jest ograniczenia emisji pyłów do atmosfery, a także rozwoju rynku agregatorów komercyjnych dzięki wykorzystaniu możliwości DSR. Wpłynie to pozytywnie na środowisko, poprzez zwiększenie ilości aktywnych uczestników rynku energii.

Zbigniew Czajkowski

Ekspert NMG S.A. zaznacza, że dzięki mechanizmom predykcyjnym zawartym w systemie znacznie zmniejszy się prawdopodobieństwo braku energii w Polsce.

Przy zastosowaniu i upowszechnieniu opracowanej w ramach projektu technologii nastąpi ograniczenie ilości utrzymywanych ciepłych rezerw mocy w blokach energetycznych.

Zbigniew Czajkowski

Platforma NMG S.A. może trafić pod strzechy polskich domów i mieszkań, gdyż jest tak zaprojektowana, że jej funkcje doskonale przysłużą się odbiorcom indywidualnym. Docelowo produkt ma trafiać też do średnich i małych zakładów produkcyjnych, ale też do małych firm czy domów handlowych.

Wszystko dla ładu. “Zielonego ładu”

Rozwiązania IT stworzone przez NMG S.A. mają na celu ochronę środowiska i minimalizację zagrożeń klimatycznych i zdrowia ludzi. Zadania te wpisują się w plan Unii Europejskiej w ramach “Zielonego Ładu”. Do 2050 roku Unia Europejska ma stać się terenem neutralnym klimatycznie, a w szczególności doprowadzić do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto, za które w 75% odpowiadają dziś firmy energetyczne. Przypomnijmy, że emisje gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej wynoszą obecnie około 3,3 miliarda ton rocznie, a polski wkład to ok. 345 mln ton. NMG S.A. chce pomóc swoim klientom stać się firmami neutralnymi dla klimatu m.in. poprzez rozwój czystszych źródeł energii i zielonych technologii. Rozwiązania przyjazne środowisku NMG S.A. chce wprowadzać poprzez promocję: innowacyjnych technologii również na poziomie globalnym oraz inteligentnych integracji między sektorami. Rozwiązania firmy pozwalają zwiększyć efektywność energetyczną, a ekoprojektowanie produktów może pomóc firmom rozwijać pełen potencjał tkwiący w czystej energii. System NMG S.A. wspiera też przedsiębiorstwa w walce z ubóstwem energetycznym.

logotypy


Źródło: NMG S.A. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF