...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Mediapanel – nowe jednoźródłowe badanie cross-mediowe

badanie crossmediowe

Gemius, Polskie Badania Internetu oraz Komitet Badań Radiowych uruchomiły nowe badanie obejmujące pasywny pomiar konsumpcji internetu, telewizji oraz radia – Mediapanel. Kompleksowy pomiar stanowi połączenie dotychczasowego standardu badania internetu Gemius/PBI, standardu pomiaru audytorium stacji radiowych Radio Track oraz danych z jednoźródłowego cross-mediowego badania Gemius.

Pierwsze wyniki udostępniono 2 października i obecnie publikowane są codziennie w nowoczesnym, intuicyjnym interfejsie online, który umożliwia analizę danych dla dowolnych okresów. Mediapanel jest pierwszym badaniem w Polsce, które prezentuje wspólny potencjał kluczowych mediów – internetu, radia i telewizji – a także poziom ich konsumpcji w domu i poza miejscem zamieszkania. Wystandaryzowane wskaźniki, wspólne dla wszystkich typów mediów, pozwalają dokonywać kompleksowych analiz cross-mediowych.

Badanie internetu, będące integralną część badania Mediapanel, jest realizowane według nowej ulepszonej metodologii. Dotychczasowi użytkownicy badania Gemius/PBI mają dostęp do danych w nowym interfejsie. Aktualny standard radiowy – Radio Track – realizowany na zlecenie KBR przez Kantar Polska, w badaniu jednoźródłowym pełni rolę badania założycielskiego. Natomiast cross-mediowe badanie Gemius, wykorzystujące pasywny pomiar telewizji oraz radia, realizowany za pośrednictwem mierników osobistych (smartfony z innowacyjnym oprogramowaniem pomiarowym), dostarcza informacji na temat konsumpcji radia i telewizji zarówno w domu, jak i poza nim.

Mediapanel prezentuje dane cross-mediowe w podziale na 7 typów mediów: PC home, PC work, Phones, Tablets, TV in home, TV out of home, Radio. Treści objęte badaniem są dodatkowo klasyfikowane jako redakcyjne (editorial) lub komercyjne (commercial). Docelowo w wynikach Mediapanel uwzględniony zostanie również pomiar oglądalności materiałów streamingowych audio i wideo w internecie.

Jako PBI uczestniczymy w tym projekcie, bo rozumiemy potrzeby rynku i marketerów związane z rozwojem badań mediowych w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że badania internetu są też najbardziej skomplikowanymi projektami badawczymi, wymagając nieustannego rozwoju i inwestycji. Jednocześnie internet jest według raportów rynkowych najbardziej wszechstronnym medium reklamowym. W naszym badaniu widowni internetowej dysponujemy także największym panelem badawczym w porównaniu z innymi badaniami mediów na polskim rynku. To zdecydowało, że uruchomiliśmy wraz z KBR i Gemius pomiar współkonsumpcji mediów.

Paweł Laskowski, prezes zarządu PBI

Naszym wspólnym celem jest dostarczenie obecnym i potencjalnym reklamodawcom jak najszerszego dostępu do danych na temat współkonsumpcji mediów, by każdy marketer był w stanie zaplanować jeszcze skuteczniejszą i efektywniejszą kampanię opartą o telewizję, internet i radio. Radio, oprócz tego, że świetnie sprawdza się jako wiodące medium w kampaniach reklamowych, doskonale uzupełnia aktywności telewizyjne i internetowe, zwiększając zasięgi i jednocześnie obniżając koszty dotarcia. Badanie słuchalności radia jest jednym najtrudniejszych elementów pasywnego pomiaru panelowego. Przede wszystkim ze względu na słuchanie w wielu miejscach, bardzo często poza domem i w różnych warunkach akustycznych. Wspólnie z Gemiusem, którego doświadczenie i know-how badawcze w tym zakresie jest bardzo duże, KBR będzie współpracować nad pełnym wykorzystaniem technologii, rozwiązaniem wszelkich problemów związanych z trudnościami w pomiarze radia. Planujemy korzystać także z doświadczeń z innych rynków, gdzie został wprowadzony lub jest testowany pomiar pasywny.

Mariusz Gołda, dyrektor marketingu w Grupie RMF, członek KBR

Nowe badanie, które zaprezentowaliśmy rynkowi, to krok milowy w sposobie pomiaru mediów w Polsce. Mediapanel jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowaną przez wydawców, reklamodawców i domy mediowe potrzebę kompleksowego, jednoźródłowego pomiaru mediów, który obejmie zarówno internet, jak i radio i telewizję. Jestem dumny, że rozwijana przez Gemius metodologia pasywnego pomiaru mediów znalazła uznanie najważniejszych organizacji branżowych – PBI i KBR – co przełożyło się na ich strategiczny udział w tym projekcie. Ich zaangażowanie w nowe przedsięwzięcie jest gwarantem najwyższej jakości danych internetowych i radiowych, które od 2 października dostarczamy użytkownikom.

Marcin Pery, prezes zarządu Gemius S.A.


Źródło: Informacja prasowa Gemius

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF