...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Międzynarodowa agencja marketingu sportowego ponownie wprowadza markę SPORTFIVE na rynek

Lagardère Sports and Entertainment zmienia nazwę na SPORTFIVE z natychmiastowym skutkiem we wszystkich działaniach i na wszystkich rynkach. SPORTFIVE działa jako marka główna i składa się z wielu spółek zależnych.

Nowy międzynarodowy zespół kadry zarządzającej z czteroosobowym komitetem wykonawczym, na czele którego stoi prezes Stefan Felsing. Zmiana nazwy to zwieńczenie procesu transformacji po sfinalizowaniu transakcji pomiędzy Lagardère Group a H.I.G. Capital.

Dzisiaj międzynarodowa agencja marketingu sportowego, znana dotąd jako Lagardère Sports and Entertainment, zmieniła swą nazwę na SPORTFIVE w konsekwencji zakończenia sprzedaży tej firmy przez Lagardère Group na rzecz H.I.G. Capital w połowie kwietnia. Ta spółka private equity posiada obecnie większościowy udział (75,1%) w kapitale własnym przedsiębiorstwa.

W ramach procesu transformacji SPORTFIVE kładzie teraz nacisk na podwójną strukturę organizacyjną dedykowanych obszarów rynku i globalnych jednostek rozwoju. W ramach nowej organizacji, firma będzie kierowana i zarządzana globalnie, w ścisłej współpracy z międzynarodowym kierownictwem, przez czterech członków Komitetu Wykonawczego, do którego należą: Stefan Felsing (prezes – CEO), Philipp Hasenbein (dyrektor ds. operacyjnych – COO), Robert Müller von Vultejus (dyrektor ds. rozwoju – CGO) i Christian Peters (dyrektor finansowy – CFO).

Prezes Stefan Felsing i jego komitet wykonawczy mają swą siedzibę w Hamburgu (Niemcy), a członkowie zespołów zarządzających nadzorują międzynarodowe operacje firmy z Ameryki Północnej, Europy, Afryki i Azji.

Fot. SPORTFIVE

SPORTFIVE kontynuuje model biznesowy skupiający się na kliencie. Wierząc w siłę sportu oraz korzyści, jakie niesie ze sobą jego odpowiedzialna komercjalizacja, firma tworzy i pielęgnuje długofalowe wartości dla marek, partnerów medialnych i właścicieli praw. Bazując na swej globalnej i lokalnej wiedzy eksperckiej w zakresie doradztwa i zarządzania, SPORTFIVE niezmiennie oferuje podmiotom zainteresowanym kompleksowe rozwiązania. Marka zapewnia swoim klientom uprzywilejowany dostęp do świata sportu, gdzie najwyższy priorytet stanowią rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Nazwa marki powstała z dwóch członów – pierwszy z nich to „SPORT”, ponieważ firma i jej ludzie wierzą w siłę sportu, drugi zaś to „FIVE” (pol. „pięć”), mający reprezentować pięć kluczowych grup interesariuszy, dla których świadczy ona swe usługi: marki, właściciele praw, platformy medialne, fani i pracownicy firmy. Ponadto SPORTFIVE podkreśla korzenie historyczne spółki – odnosi się do emocji, profesjonalizmu i nowatorskiej mentalności. Ten budowany przez wiele lat trzon spółki umożliwił stworzenie silnego globalnego konglomeratu agencji prowadzących działalność związaną ze sportem i obecnie, gdy wyłania się jeszcze
skuteczniejsza, bardziej skoncentrowana i oparta na analizie danych wspólna droga ich
działania, służy on jako drogowskaz dla głównej marki SPORTFIVE.

Jest to przełomowe wydarzenie dla naszej firmy. Nowy zespół zarządzający, nowa struktura
właścicielska oraz ponowne wprowadzenie do świata sportu marki z dziedzictwem
SPORTFIVE, która reprezentuje nie tylko nasz pionierski duch założycielski, ale i naszą silną
pozycję jako niezwykle postępowego i szanowanego partnera w sporcie.

SPORTFIVE stworzyli pionierzy rynku sportowego z różnych regionów. Wierzymy w siłę
sportu oraz korzyści, jakie niesie ze sobą dla społeczeństwa jako całości jego
odpowiedzialna komercjalizacja. Głęboko wierzę, że nasza wytrwałość, energia,
doświadczenie, integralność i zaufanie, jakie zdobyliśmy u naszych interesariuszy, uczynią
markę SPORTFIVE synonimem innowacyjnego i emocjonalnego podejścia do marketingu w
sporcie.

Stefan Felsing, prezes SPORTFIVE

Markę SPORTFIVE tworzy wiele spółek zależnych, w tym między innymi Lagardère Sports,
Lagardère PLUS, U! Sports i VIP Sportstravel. Spółki zależne Rooftop2 Production oraz
Event Knowledge Services (EKS) będą kontynuować swą działalność pod dotychczasową
nazwą, ale przy wsparciu spółki marki SPORTFIVE. Serwis Onside organizujący imprezy
sportowe poza sezonem oraz agencja twórcza Brave będą kontynuować współpracę pod
obecnymi nazwami.


Źródło: informacja prasowa Sportfive

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF