...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Mistrz Innowacyjnej Transformacji docenia liderów technologicznej zmiany [BRIEF PATRONUJE]

Mistrz Innowacyjnej Transformacji

Misją inicjatywy Mistrz Innowacyjnej Transformacji jest promowanie liderów technologicznej transformacji w Polsce. Nagrodę przyznajemy firmom lub osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat wdrożyły projekt oparty na nowych technologiach i w sposób istotny zwiększyły efektywność organizacyjną, rynkową lub miały pozytywny wpływ na środowisko i jakość życia. To już druga edycja konkursu. Pierwsza spotkała się z […]

Misją inicjatywy Mistrz Innowacyjnej Transformacji jest promowanie liderów technologicznej transformacji w Polsce. Nagrodę przyznajemy firmom lub osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat wdrożyły projekt oparty na nowych technologiach i w sposób istotny zwiększyły efektywność organizacyjną, rynkową lub miały pozytywny wpływ na środowisko i jakość życia.

To już druga edycja konkursu. Pierwsza spotkała się z dużym zainteresowaniem – wpłynęły 54 zgłoszenia, a udział w konkursie wzięły największe firmy w Polsce. Wśród laureatów znalazły się taki firmy, jak CCC S.A, Alior Bank, IBM Polska, PZU czy też Bio Family.

Znalezienie się w gronie laureatów konkursu to znaczące wyróżnienie i możliwość zaprezentowania sukcesów firmy szerokiemu gronu światowych ekspertów, polskich przedsiębiorców i liderów cyfrowej transformacji. Podsumowanie konkursu i kongresu oraz prezentacja sylwetek zwycięzców zostaną opublikowane na łamach
magazynu „MIT Sloan Management Review Polska” i w innych mediach wspierających inicjatywę.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali podczas III Kongresu MIT Sloan Management Review, który odbędzie się 21-22 kwietnia 2021 r. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą uznani eksperci i praktycy biznesu.
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opisanie projektu oraz wskazanie liderów transformacji, których firma chciałaby wyróżnić.

Harmonogram

do 01.03.2021 r. – nabór zgłoszeń w ramach pierwszego etapu konkursu
09-11.03 2021 r. – wstępna selekcja zgłoszonych projektów, którą przeprowadzi zespół
badawczy ICAN Institute
15-22.03.2021 r. – głosowanie członków Kapituły, podczas którego wyłonieni zostaną
laureaci konkursu
21.04.2021 r. – uroczyste wręczenie statuetek w konkursie

Kategorie nagród

Technologia i rynek

Kategoria, w której wyróżnimy projekty związane z transformacją technologiczną procesów mających istotny wpływ na rynek, klienta, otoczenie biznesowe. Projekty te mogą dotyczyć takich obszarów, jak: oferta produktowa, kanały komunikacji, sprzedaż, logistyka.

Technologia i organizacja

W ramach tej kategorii wyróżnimy projekty związane z transformacją technologiczną procesów wewnątrz organizacji, które znacząco poprawiły wskaźniki efektywności funkcjonowania firmy.

Odpowiedzialna technologia

Kategoria, w ramach której wyłonione zostaną najlepsze projekty związane z transformacją technologiczną w obszarze środowiska i społeczeństwa – takie, które w istotny sposób wpłynęły na otoczenie i poprawę jakości życia.

Jeden kandydat może być zgłoszony w jednej lub więcej niż jednej kategorii konkursowej.
Można również zgłosić więcej niż jeden projekt i wyróżnić więcej niż jednego lidera.

W ramach powyższych kategorii wyłonimy osoby lub firmy, które zyskają miano:
/ MISTRZA TRANSFORMACJI
właściciel firmy bądź prezes – osoba decyzyjna w nagrodzonym projekcie
/ MISTRZA WDROŻENIA
menedżer odpowiedzialny za wdrożenie nagrodzonego projektu
/ CYFROWEJ ORGANIZACJI
firma bądź zespół odpowiedzialne za wdrożenie nagrodzonego projektu.

 

BRIEF objął patronatem mediowym Konkurs oraz III Kongres MIT Sloan Management Review, który odbędzie się 21-22 kwietnia 2021 r. Serdecznie zapraszamy!

MIT Sloan Kongres

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF