...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska – moda czy biznesowa konieczność?

Podczas odbywającej się w dniach 3-4 kwietnia w Warszawie XI edycji Poland & CEE Retail Summit, eksperci sektora retail i FMCG dyskutowali o najważniejszych zmianach, trendach i wyzwaniach branży. Jednym z kluczowych tematów konferencji była rola branży w obliczu wyzwań środowiskowych. Geraldine Huse, Prezes Procter & Gamble w Europie Centralnej, która była gościem konferencji, podkreśliła w swoim wystąpieniu, jak ważna w inicjowaniu zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju jest rola marek, innowacji i współpraca pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami.

Zrównoważony rozwój nie jest nowym tematem. Świat zmaga się z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi od wielu lat. Musimy jednak mieć świadomość, że już w tym momencie korzystamy z zasobów naturalnych przyszłych pokoleń. Patrząc na obecne wzorce konsumpcyjne, wkrótce będziemy potrzebować ich trzykrotność – rozpoczęła swoje wystąpienie Geraldine Huse.

Zmiany klimatyczne wydają się być nie do powstrzymania a świat zmaga się z niedoborem wody oraz problemem odpadów, zwłaszcza w morzach i oceanach. Zgodnie z najnowszym raportem Greenpeace, do 2050 roku, w oceanach znajdzie się więcej plastiku niż ryb.

Musimy zmienić sposób, w jaki korzystamy z zasobów planety i podjąć natychmiastowe działania, aby przyszłe pokolenia nadal żyły w świecie tak przyjaznym dla nich, jakim jest on dla nas dzisiaj. Aby tak się stało, potrzebujemy partnerstw z konsumentami, z całym środowiskiem biznesowym i instytucjami publicznymi – dodała Huse.

Konsumenci uważają, że biznes powinien być zaangażowany w kwestie społeczne i środowiskowe i chcą, aby marki działały w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoi świat. Ponad 60% konsumentów bierze pod uwagę kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem podczas swoich codziennych decyzji zakupowych.

Szczególną rolę odgrywa pokolenie Y oraz Z. Dzisiaj mówimy o grupie 2 miliardów ludzi o sile nabywczej 44 miliardów dolarów, która do 2025 roku ma się podwoić i osiągnie 1/3 światowego dochodu. 70% z nich już dziś twierdzi, że są skłonni zapłacić więcej za zrównoważony produkt. Sprzedaż produktów podejmujących zobowiązania wobec społeczeństwa czy środowiska rośnie o 4% szybciej¹. Jednak przejście na odpowiedzialną konsumpcję wymaga nowego modelu przywództwa i partnerstwa biznesowego– podkreśliła Huse.

Podczas wystąpienia, Prezes P&G zwróciła uwagę na fakt, że firmy FMCG poprzez produkty docierają do miliardów konsumentów. To daje im możliwość oraz odpowiedzialność inicjowania rozmów, wpływania na postawy i promowania przełomowych rozwiązań.

Na przykład kapsułki Ariel Pods 3 w 1 zapewniają doskonałe efekty piorące, nawet w temperaturze niższej niż 30 C. Pranie w niskiej temperaturze i szybkich cyklach sprawia, że konsument może zmniejszyć zużycie wody, energii elektrycznej, a co za tym idzie także emisji dwutlenku węgla do atmosfery – przytoczyła jako przykład Geraldine Huse.

Oprócz wykorzystania skali innowacji służących odpowiedzialnej konsumpcji, menedżerka podkreśliła konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w uzyskiwaniu wartości z odpadów. Firma ma na swoim koncie wiele sukcesów, także wykorzystywanych w swoich polskich fabrykach, które wszystkie osiągnęły status „zero odpadów na wysypiska śmieci”.

Zamiast wysyłać odpady powstałe przy produkcji maszynek Gillette na wysypiska, nasza łódzka fabryka nadaje im drugie życie, na przykład przekształcając je w inne przedmioty codziennego użytku jak plastikowe wieszaki na ubrania czy doniczki do kwiatów – wymieniła Huse.

Prezes zwróciła uwagę na fakt, że osiągnięcie długoterminowego zrównoważonego wzrostu może nastąpić tylko dzięki współpracy i podejmowaniu partnerstw. Globalne Partnerstwo na rzecz Wyeliminowania Plastiku („Alliance to End Plastic Waste”), którego P&G jest współzałożycielem, zostało powołane w celu zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych m.in. poprzez popularyzację i zastosowanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) na szeroką, globalną skalę. Na GOZ oparta jest także idea platformy e-commerce’owej LOOP, opracowanej przez lidera recyklingu, Terracycle. P&G jako partner tego programu zaoferuje produkty 11 swoich globalnych marek, takich jak Ariel, Gillette, Pantene, w specjalnych opakowaniach wielokrotnego użytku. Program będzie uruchomiony jeszcze w tym roku w Paryżu i Nowym Jorku.

Żadna firma nie jest w stanie w pojedynkę rozwiązać wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym. Tu konieczna jest ścisła współpraca całej branży, a także współdziałanie z dostawcami, detalistami, start-up’ami, rządami, władzami samorządowymi oraz szeroko rozumianymi organizacjami obywatelskimi. Wspólne tworzenie innowacji, skalowanie rozwiązań oraz kształtowanie zachowań konsumentów, pozwoli upowszechnić odpowiedzialną konsumpcję – podsumowała Geraldine Huse.

¹ Nielsen, Global online study, “Green Generation: Millennials say sustainability is a shopping priority”.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF