...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

PAIH i e-Izba razem dla eksportu online

Porozumienie_

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i Izba Gospodarki Elektronicznej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie promowania, edukowania i rozwoju eksportu w handlu internetowym. To potwierdzenie dotychczasowych dobrych doświadczeń we wzajemnych działaniach i plan na kolejne lata.

W uroczystym podpisaniu porozumienia udział wzięli Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej i Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Celem współpracy jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i umocnienia polskiej branży cyfrowej oraz e-commerce na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Porozumienie obejmuje też promowanie rodzimych przedsiębiorstw względem potencjalnych kontrahentów zagranicznych obecnych na rynku polskim lub dopiero planujących współpracę gospodarczą.

W ramach zawartego porozumienia, Izba Gospodarki Elektronicznej – organizacja non profit reprezentująca interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce – będzie m.in. dzielić się wiedzą i doświadczeniem, by wspierać dalszy rozwój eksportu online. Eksperci z PAIH będą z kolei angażować się w cykliczne warsztaty i szkolenia dla biznesu, które realizowane są w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej prowadzonej przez e-Izbę.

Patrycja-Sass-Staniszewska-Handel transgraniczny, z uwagi na odmienne realia prawno – podatkowe danego rynku, wciąż stanowi ogromne wyzwanie dla branży e-commerce. Do tego dochodzą kwestie różnic w zakresie promocji, e-marketingu oraz płatności, które są kluczowe w działalności transgranicznej. Izba Gospodarki Elektronicznej od lat wspiera polskie firmy e-commerce w eksporcie online. Mamy fantastyczne produkty, świetną obsługę klienta oraz jesteśmy przygotowani logistycznie na obsługę klienta zagranicznego. Współpraca z PAIH to dla nas ważny krok w dalszym wspieraniu przedsiębiorców sektora MŚP w międzynarodowej ekspansji.

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

Porozumienie PAIH

Krzysztof DryndaE-commerce to dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki, a pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła wzrost znaczenia sektora cyfrowego. Nowe trendy to nowe możliwości dla polskich firm, zarówno w rozwoju biznesów na rynku rodzimym, jak i ich internacjonalizacji. W PAIH pomagamy przedsiębiorcom w tworzeniu najskuteczniejszej strategii eksportowej i w dotarciu do nowych kontrahentów. Podpisane porozumienie usprawni wymianę informacji między naszymi instytucjami. Pozwoli działać jeszcze sprawniej i z większą intensywnością, a przede wszystkim stale i w długofalowej perspektywie. Wykorzystamy przy tym wspólny potencjał w promocji polskich firm z branży cyfrowej na rynku polskim i rynkach międzynarodowych.

Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Celem współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Izbą Gospodarki Elektronicznej jest poprawa sytuacji polskich e-przedsiębiorców zarówno na rynku krajowym jak i zagranicą. Kluczowe są wspólne działania na rzecz niwelowania barier legislacyjnych i formalno-prawnych oraz stymulowanie dalszego rozwoju eksportu produktów i usług branży cyfrowej i e-commerce.


 Źródło: Izba Gospodarki Elektronicznej

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF