...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Pandemia a zdrowie psychiczne Polaków

kobieta w maseczce

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Choć świadomość społeczna na temat depresji rośnie, w wielu kręgach pozostaje ona tematem tabu. Zrozumienie problemu pomoże nam w walce z chorobą, której skutki możemy obserwować jeszcze przez wiele najbliższych lat.

Liczba osób dotkniętych Covid-19 wciąż rośnie. Obawy o zdrowie swoje i najbliższych, zmiana warunków ekonomicznych, samotność i kwarantanna – to tylko niektóre z czynników, które generują stres i stałe obniżenie nastroju nawet wśród tych, którzy dotychczas cieszyli się dobrym zdrowiem psychicznym. Jak informuje WHO, do 2030 depresja stanie się wiodącym ryzykiem utraty lat życia w zdrowiu w krajach wysokorozwiniętych. Współczynnik osób dotkniętych depresją rośnie również w Polsce, gdzie o chorobach związanych ze zdrowiem psychicznym wciąż mówi się za mało.

Dane NFZ wskazują, że recepty na leki przeciwdepresyjne realizuje w Polsce rocznie prawie 4 mln osób, a z uwagi na m.in wciąż niski poziom świadomości kwestii związanych z zaburzeniami psychicznymi wielu chorych nie sięga po profesjonalną pomoc – szacuje się, że od 35% do 50% osób z poważnymi problemami psychicznymi w krajach rozwiniętych nie otrzymuje żadnego leczenia. Według WHO, depresja jest także głównym czynnikiem przyczyniającym się do występowania samobójstw – od 2013 do 2020 roku liczba prób samobójczych zwiększyła się w naszym kraju o 40%. To obszar w Polsce wyraźnie zaniedbany, którym warto się zająć z uwagi na troskę o ogólne, globalne zdrowie publiczne.

Maja Laura Jaryczewska, członkini zarządu Fundacji Efektywny Altruizm

Zmiana trybu życia i nieustające napięcie atakuje nasze zdrowie psychiczne w sposób mało wyraźny i z początku trudny do zidentyfikowania. Obserwacja zarówno siebie, jak i swoich najbliższych, to jeden z elementów odpowiedzialności społecznej, jakiego nie powinniśmy bagatelizować. Stany depresyjne objawiające się brakiem entuzjazmu, utratą kreatywności, poczuciem bezsilności i beznadziei, możemy zaobserwować nie tylko w relacjach intymnych, jakie podtrzymujemy z rodziną czy z przyjaciółmi, ale również w środowisku pracy.

Znaleźliśmy się w wyjątkowych warunkach, które wymagają dodatkowych środków ostrożności. Odpowiedzialność pracodawcy to nie tylko dezynfekcja rąk, ale również wnikliwa obserwacja i umiejętność reagowania w przypadku podejrzenia depresji u pracownika. Czasem wystarczy zwykłe pytanie – „Jak się czujesz?”.

Paweł Sławski, z All Hands Agency, agencji marketingowej specjalizującej się w społecznej odpowiedzialności biznesu

Wyzwania, jakie postawiła przed nami pandemia związane są również ze zdrowiem psychicznym i należy traktować je równie poważnie, co kwarantannę. Pobłażliwe podejście do problemu wynika z faktu, że depresja to choroba atakująca powoli, niealarmująca z góry o swojej obecności. Jej realne, katastrofalne skutki z pewnością zauważymy za jakiś czas, dlatego warto zapobiegać im już teraz.

Źródła:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze
https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/fundamental-facts-about-mental-health-2016.pdf
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf
https://zdrowedane.nfz.gov.pl/pluginfile.php/266/mod_resource/content/1/nfz_o_zdrowiu_depresja.pdf


Źródło: All Hands Agency 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF