...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Platforma CSR, czyli rzecz o integracji, inspiracji i działaniu.

Lead ma w trzech zdaniach zachęcić do dalszej lektury i krótko przytoczyć o czym będzie mowa. Bez szans. Po dziewięciu miesiącach milczenia z powodu wzmożonej aktywności w gdańskiej przestrzeni pozarządowej… nie wiem od której historii zacząć. Tym co spaja je wszystkie jest wciąż (na szczęście) odpowiedzialność społeczna. Może zatem na początek opowiem o Platformie CSR w 3CITY.

PROLOG

Dziewięć miesięcy to był wystarczający czas, by zalążki pomysłów kiełkujące w głowie wyrosły, nabrały realnych kształtów i ujrzały światło dzienne. W tym okresie zmienił mi się także status… zawodowy i z grzędy „stażystka”, przeszłam na półkę „działaczka organizacji pozarządowych”. Jako że jestem zwolenniczką nauki przez doświadczenie, po zamknięciu edycji Gdańsk Business Run 2017, zabrałam się za aktywny rozwój działalności oddziału fundacji na Pomorzu. Zaczęłam rozglądać się nie tylko w przestrzeni biznesu znanej mi dobrze dzięki organizacji biegu, ale przede wszystkim wypłynęłam na szerokie wody oceanu trójmiejskich NGOsów. Dzierżąc w ręku projekt szkoleń z zakresu CSR (nie tylko dla firm) i szukając źródła finansowania, zaczęłam pukać do różnych drzwi. W pierwszej kolejności instytucji samorządowych – Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Nachodziłam się po wydziałach, oj nachodziłam… i okazało się, że przegapiłam pięknie tzw. „porę grantową”. W drugiej kolejności (choć teraz z perspektywy czasu wiem, że powinnam od tego zacząć) wprosiłam się na kawę do kilku (zaprzyjaźnionych już przy okazji wspomnianego Gdańsk Business Run) NGOsów.

Historia szósta o tym, jak w Gdańsku CSR mówi jednym głosem.

NARODZINY PLATFORMY CSR

Na tych kawach mimochodem (chcąc wydobyć cenne informacje typu: gdzie uderzyć ze szkoleniami CSR, kto planuje wypuszczenie konkursów grantowych, czy potrzebna jest edukacja w tym kierunku), wspominałam, że w Trójmieście działa od wielu lat kilka organizacji promujących CSR, że jest dużo fajnych wydarzeń i inicjatyw CSRowych, ale nie ma jednego takiego „miejsca”, które spinałoby wszystko, które mogłoby porządkować oraz systematyzować przestrzeń, nadać temu harmonogram. Brakowało mi właśnie platformy, która byłaby źródłem informacji i wiedzy.  Martwiłam się, że na pewno jest wiele „świeżynek”, dla których grono ekspertów z organizacji mających w swoim DNA społeczną odpowiedzialność biznesu i pokrewnych tematów, byłoby cennym  partnerem. Wspólna promocja wzmocniłaby siłę CSR-u!

Dokładnie takie same spostrzeżenia miały moje rozmówczynie. Właśnie podczas tych spotkań przy kawie narodziło się dzisiejsze grono „platformerek”.

Jesteśmy nieformalną grupą specjalistek z różnych zakątków CSR-u, dla których współpraca międzysektorowa oraz społeczna odpowiedzialność jest jednym z priorytetów.  Mamy za sobą już kilka spotkań roboczych w różnych konfiguracjach, kilka konsultacji, jedno spotkanie otwarte i szykujemy się do kolejnego na początku sierpnia.

 

METROPOLIA Z POTENCJAŁEM

W pomorskim jest zarejestrowanych ponad 10 tys. organizacji NGO. Pomorze jest także jednym z najprężniej rozwijających się województw pod kątem inwestycji biznesowych oraz przyciągania do Trójmiasta firm i korporacji. Obecnie w samym Gdańsku w budowie jest 121 biurowców, a planowanych jeszcze 50 – to świadczy o tym, iż nasz region staje się bardzo popularny dla środowisk biznesowych. Naturalną konsekwencją tych działań jest nawiązanie dialogu pomiędzy biznesem a trzecim sektorem, z uwagi na wpływ tego pierwszego na lokalne społeczności. Tymczasem obie strony nie potrafią jeszcze wykorzystać w pełni wzajemnego potencjału, nie mówią językiem zrozumiałym dla siebie, nie potrafią mówić językiem obopólnych korzyści.

Celem platformy jest oczywiście konsolidacja sił w obszarze CSRu na Pomorzu, ale przede wszystkim bycie łącznikiem pomiędzy NGOsami i środowiskiem biznesowym. To praca na lata bo potrzeb oraz oczekiwań jest wiele i są one także bardzo różne. Tego właśnie doświadczyliśmy po pierwszym spotkaniu WARTO (ści) CSR, które odbyło się 4 czerwca 2018. Założeniem spotkania było m.in. poznanie potrzeb i oczekiwań obu stron CSRowego dialogu, a które zostały zdefiniowane następująco:

  • organizacja spotkań tematycznych poświęconych poszczególnym obszarom CSR,
  • organizację spotkań z udziałem przedstawicieli środowisk biznesowych oraz organizacji pozarządowych, by nauczyć się precyzować wzajemne korzyści i potrzeby,
  • prezentowanie dobrych praktyk z różnych perspektyw i obszarów,
  • organizacja warsztatów praktycznych m.in. dotyczących budowania partnerstw współpracy, warsztat budowania strategii CSR, marketingu i PR-u
  • organizacja „burzy mózgów”, prezentowania pomysłów i ofert NGO dla biznesu
  • stworzenie rodzaju „giełdy inicjatyw” dla obu stron
  • organizacje spotkań siecujących i integrujących,
  • stworzenie kalendarza wydarzeń i szkoleń,
  • angażowanie we wspólne projekty, wypracowanie celu i zasad wspólnych działań mających promować wzajemne relacje

 

PRIORYTETY PLATFORMY CSR

Myślę, że to prawdziwą siłą Platformy CSR jest to, że nie zakładamy z góry czego pragną odbiorcy. Nie narzucamy im naszej wizji, nie forsujemy programu z punktu widzenia ekspertów. Słuchamy ich, bo przecież to oni będą współtworzyć Platformę. Chcemy by wsparcie, które będziemy oferować, odpowiadało na potrzeby różnych grup pozarządowych, a biznes znalazł  dla siebie przestrzeń do realizacji strategii CSR, by dowiedział się o oczekiwaniach lokalnych społeczności. Chcemy by obie strony wzajemnie się inspirowały. Chcemy pokazać, że CSR jest dla każdego i że ma wiele twarzy.

Wspaniałe jest również to, że wewnątrz grupy tworzącej Platformę CSR mamy różne perspektywy i przede wszystkim doświadczenia. Każdy członek ma swój pomysł na jej funkcjonowanie. Uzupełniamy się wzajemnie i umożliwiamy sobie działanie w obrębie wybranych celów przy pomocy pozostałych członkiń. To sprawia, że jesteśmy w stanie zaoferować wielowątkowe wsparcie w naprawdę szerokim spectrum. Moje zdanie znacie, zatem czas na inne głosy.

 

Monika Hinc i Natalia Siuda Forum Inicjowania Rozwoju „Up Foundation”

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION od 7 lat wspiera i promuje współpracę międzysektorową na Pomorzu oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Budujemy relacje między przedstawicielami biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do kreowania i realizowania niezwykłych inicjatyw społecznych i ekonomicznych realnie zmieniających lokalną rzeczywistość. Z oczywistych powodów Platforma CSR jest dla nas kolejnym krokiem do skuteczniejszego budowania międzysektorowych relacji, podnoszenia kompetencji liderów z trzech sektorów w obszarach zrównoważonego rozwoju i CSR. Platforma to miejsce spotkań, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, wzajemnego inspirowania się i motywacji do działania. Cieszymy się, że możemy być współtwórcami wzmacniania procesów synergii na Pomorzu i jednocześnie uczyć się od innych. Największą naszą siłą jest wspólne działanie podmiotów, z olbrzymim i bardzo różnorodnym doświadczeniem na rzecz promowania idei odpowiedzialności społecznej na Pomorzu. Razem możemy stworzyć sprawnie funkcjonującą sieć współpracy, unikatową na skalę nie tylko naszego regionu, ale także Polski, która naprawdę będzie przełamywała schematy i działała na rzecz poszerzania jakości współpracy międzysektorowej. I w to właśnie bardzo mocno wierzymy! Ps: A poza tym PLATFORMA CSR jest kobietą.”

 

Karolina Rzepecka – Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

„Zaangażowaliśmy się w działania na rzecz powstania Platformy CSR z wielu powodów.  Naszym głównym zadaniem jest wspieranie startupów i przedsiębiorców w rozwijaniu własnej działalności. Chcielibyśmy aby firmy, które inkubujemy od początku swojej działalności postrzegały społeczną odpowiedzialność jako jedną ze swoich kluczowych wartości. Misją Inkubatora jest tworzenie przestrzeni dla takich firm, które z jednej strony słuchają swojego otoczenia, prowadząc dialog z różnymi grupami. Z drugiej zaś wyciągają wnioski i podejmują odpowiednie kroki w rozwoju swojej działalności z uwzględnieniem wpływu na lokalne środowisko.  Jako Inkubator często występujemy w roli hubu, zrzeszającego różne podmioty dla osiągnięcia wspólnych celów. Powstanie Platformy jest kolejną szansą na współpracę międzysektorową, wymianę dobrych praktyk i łączenie podmiotów ekonomii społecznej, biznesowych i samorządowych. W naszej misji, szczególnie ważna jest również edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości od najmłodszych lat. W tym celu budujemy mosty pomiędzy światem biznesu i edukacji, które pełnią rolę  łącznika realizacji wspólnych projektów. Jesteśmy przekonani, że platforma może służyć zarówno wymianie informacji o różnych ciekawych inicjatywach realizowanych przez podmioty, budowaniu świadomości o potrzebie i możliwościach równoważnego zaangażowania biznesu w proces edukacji jak i tworzeniu przestrzeni do networkingu.  Przemyślany CSR w młodym, początkującym biznesie to wartość dodana dla dalszego rozwoju firmy i jego pracowników.”

 

Aleksandra Kalita – Perspective CSR

O działaniach wchodzących w zakres Platformy CSR myślałam i rozmawiałam w naszym środowisku już od wielu miesięcy. Z mojej perspektywy najważniejsze są działania zmierzające do niwelowania barier między sektorami w CSR i pokazujące znaczące korzyści wielostronne, jak i społeczne. Na pewno bardzo mi zależy, by poszczególne sektory współpracowały między sobą wewnętrznie, by ich głos był lepiej słyszalny przez inne podmioty, realizujące wspólne projekty na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.  Chciałabym, by  NGOsy mówiły jednym głosem do biznesu. To taka moja misja na lata. Bardzo się cieszę, że jest tak dużo siły, energii i i aktywności w pomorskim środowisku CSR. Wiele przed nami, więc tym bardziej cieszy tak zaangażowany skład. Oby wszystkie cele nam się udały! Wierzę w to! „

 

Jowita Twardowska – Go Responsible

„Platforma CSR to dla mnie po pierwsze przestrzeń wiedzy o różnych praktykach, pomysłach, doświadczeniach i wydarzeniach dotyczących społecznej odpowiedzialności dla każdego: startupu, firmy sektora MŚP, koncernu, instytucji samorządowej, NGO. Bo CSR ma wiele twarzy i odcieni – warto wzajemnie się inspirować, analizować i mierzyć swój wpływ na otoczenie, stopniowo rozwijać poziom zaangażowania, doskonalić się współpracując a przede wszystkim dążyć do implementacji strategicznego podejścia do CSR w swojej organizacji (nawet małej) odpowiadając na potrzeby kluczowych interesariuszy. Po drugie to przestrzeń, w której na bazie spotkań i zgłoszonych potrzeb przedstawicieli różnych sektorów (tematycznych, szkoleniowych, eksperckich) mają szansę zrodzić się nowe pomysły i wspólne projekty, od drobnych inicjatyw po trwałe programy międzysektorowe.”

Zapraszamy na kolejne spotkanie Platformy CSR, które odbędzie się dnia 09.08.2018 r. w godzinach 17-20 na PLAŻY w Molotece (ul. Jantarowa 21). W wakacyjnej atmosferze zaprezentujemy 3 świetne przykłady dobrych praktyk CSR z perspektywy dużej korpo, małej firmy oraz jednostki samorządowej. Będzie czas na networking i rozmowy o potrzebach.

 Zachęcamy do podzielenia się projektami / pomysłami / potrzebami, do których szukacie Państwo Partnerów oraz inicjatywami, o których chcielibyście opowiedzieć. Zachęcamy do wskazania osób, które chcielibyście zaprosić do naszego grona, jak również o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wskazówkami, które warto, abyśmy wzięli pod uwagę przy organizacji spotkania. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do 29 lipca 2018 pod linkiem poniżej lub mailem: koordynator@upfoundation.pl

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV_3kanqwuLpTc-PBasj3ZZHuqfG-vr3jtZIn_AOOfIr0nZQ/viewform

 

 EPILOG

W pierwszym tekście na Brief.pl zapowiadałam, że będę pisała o trójmiejskim CSRze, że chcę pokazać przykłady działań społecznie odpowiedzialnych, wspierających lokalną społeczność, ale niekoniecznie organizowanych przez duże korpo. Chciałam opisać „proste nadmorskie historie, które się dzieją wokół mnie. Historie dokumentujące zaangażowanie różnych ludzi. Takie które zmieniają przede wszystkim ich samych. W których nie chodzi o rozgłos, o wizerunek, tylko o autentyczne pomaganie!  Może stworzy się z tego kolejna inspirująca sztafeta?” Nawet nie przypuszczałam, jak szybko moje pragnienie się spełni.

 

 

Całe życie zawodowe spędziła w branży eventowej i marketingu, głównie współpracując z agencjami i firmami jako freelancerka w obszarze tworzenia treści i PR-u. Gdy wróciła do rodzinnego Gdańska, przewróciła swoje życie do góry nogami i przeszła całkowicie na inną stronę mocy, czyli do sektora pozarządowego. W 2018 roku założyła fundację „Nielada Historia”, która realizuje projekty związane ze wsparciem pomorskich organizacji pozarządowych w marketingu, budowie wizerunku i CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zafascynowana zagadnieniem ekonomii społecznej. Ma naturalną umiejętność sieciowania ludzi i inicjatyw. Uwielbia pracować projektowo i robić kilka rzeczy równolegle, ale to już całkiem inna historia.

Magda Jabłońska