...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Podejście sustainability pomoże firmom przetrwać kryzys

zrownowazony rozwoj

To zjawisko, czyli zrównoważony rozwój, które przyszło do nas ze świata zachodniego, doczekało się wielu definicji, ale jego sedno pozostaje niezmienne – chodzi o to, by dana firma funkcjonująca na rynku brała odpowiedzialność za swoje działania – nie tylko czerpała z różnych zasobów, ale również wnosiła pozytywny wkład w gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo, wliczając w to dbanie o pracowników.

Sustainability, czyli jak robią to najlepsi

W firmie, w której są wdrożone odpowiednie mechanizmy czy rozwiązania, np. dbanie o zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko czy chociażby wspieranie inicjatyw dla lokalnej społeczności, przejście na zrównoważony model działania nie powinien sprawić problemu. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw, które startują z poziomu zero. Te powinny podpatrzeć, jak sustainability działa w tych firmach, które wdrożyły to podejście wiele lat tematu, by przekonać się, że to nie jest to ani trudne, ani nie wymaga wielu środków.

Doskonałym przykładem jest Intrum, lider rynku zarządzania wierzytelnościami. Sustainability jest na stałe wpisane w misję firmy, którą jest wyznaczanie drogi ku zdrowej gospodarce. Model funkcjonowania Intrum w oparciu o zrównoważony rozwój posiada 3 filary:

Umożliwianie zrównoważonych płatności:
Podstawą działalności Intrum jest walka z zatorami płatniczymi (jednym z głównych problemów polskiej gospodarki), poprzez niesienie pomocy firmom w uzyskiwaniu zapłaty za oferowane produkty i usługi i pomaganie konsumentom w wyjściu z długów. Jednak firma na tym nie poprzestaje. Dzieli się swoim doświadczeniem oraz know-how, edukując konsumentów w kwestii natury powstawania długów i odpowiedzialnego zarządzania finansami osobistymi, a także publikując każdego roku dwa unikatowe opracowania. – Jednym z nich jest raport ”European Payment Report”, analizujący sytuację finansową europejskich firm, a drugi to ”European Consumer Payment Report”, który daje wgląd w kwestię zadłużenia konsumentów w całej Europie. Z opracowań Intrum korzystają nie tylko najważniejsze media gospodarczo-biznesowe czy te piszące o finansach, ale także legislator na poziomie UE i wiele organizacji branżowych z sektora finansów – zaznacza Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland.

Jakie wnioski można wyciągnąć z działań Intrum? Jeżeli firma jest dobra w tym, co robi, posiada know-how w danym obszarze, to jej obowiązkiem jest dzielenie się wiedzą i dokonywanie pozytywnych zmian w społeczeństwie lub przynajmniej w wybranej sferze. To wymóg biznesowy XXI wieku.

Dla potencjalnych partnerów biznesowych, a także coraz częściej dla klientów, firmy, które są nastawione wyłącznie na zysk, a nie dają nic od siebie, są wręcz „podejrzane”. Nie trzeba przy tym otwierać nowego działu czy zatrudniać specjalistów, którzy podpowiedzą, jak wytworzyć wartość dodaną. Warto się skupić na tym, co już funkcjonuje. Dobrze prosperująca, duża firma odzieżowa może przekazywać ubrania do domów dziecka. Firma z branży finansowej może dzielić się „za darmo” swoją wiedzą i np. pomagać konsumentom, którzy teraz zmagają się ze skutkami inflacji. Możliwości jest wiele.

Agnieszka Surowiec.

Bycie szanowanym i godnym zaufania podmiotem rynku:
W tym przypadku chodzi o branie odpowiedzialności za swoje działania i postępowanie fair. Jednym z celów Intrum jest stanie się firmą neutralną klimatycznie do 2030 r., marka dba o niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko. Ta pro-ekologiczna postawa w praktyce sprowadza się do wielu działań, np. do emisji CO2, biurowej segregacji śmieci czy edukowania pracowników w kwestii dbania o Planetę. Misją Intrum jest pomaganie, więc firmie nie jest obca także CSR. Intrum każdego roku organizuje kilkadziesiąt akcji charytatywnych, w których włączonych jest pond 400 pracowników firmy. Hasło #Razemmozemywiecej zostało zresztą wymyślone przez zespół i towarzyszy pomaganiu na co dzień.

Intrum funkcjonuje w sektorze windykacji, w tzw. trudnej branży, dlatego priorytetem firmy jest etyczne działanie – zgodnie z przekonaniem, że etyczna windykacja jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Cztery wartości, które leżą u podstaw misji i wizji firmy – Empathy, Ethics, Dedication i Solutions oraz Kodeks Postępowania pomagają pracownikom dbać o właściwe postawy.

Bycie firmą, która postępuje fair, dba o środowisko, to nie „dodatki” do codziennej działalności czy kwestia wpisania się w aktualnie panujące trendy. To podejście, którego dziś wymaga rynek. Firmy dbają o swój wizerunek, przeznaczają na to wiele czasu i pieniędzy, więc nic dziwnego, że nie chcą prowadzić interesów z podmiotami, które są nieetyczne lub nawet podejrzane o nieuczciwość. Trzeba również działać świadomie. To jedno z założeń sustainability. Tę potrzebę najlepiej widać na przykładzie ekologii.

Prowadzenie biznesu nigdy nie odbywa się bez wpływu na środowisko, więc trzeba wprowadzać odpowiednie środki, by zniwelować ten negatywny wpływ. Tu wszystko zależy od profilu firmy. W praktyce może to np. oznaczać wyeliminowanie plastiku w produkcji albo po prostu ograniczenie zużycia papieru w biurze. W byciu „eko”, także w przypadku firm, nie zawsze musi chodzić o „wielkie” działania. Ważniejsze są chęci, wyrobienie odpowie-dnich nawyków i konsekwencja. 

Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland

Growing by making a difference – dbanie o dobrostan i potrzeby pracowników, rozwój kompetencji, tworzenie przyjaznego i zrównoważonego miejsca pracy:
O sukcesie danej firmy świadczą jej pracownicy. Zadowolona kadra, która odczuwa satysfakcję ze swojej pracy, to przepis na udany biznes. Wie to doskonale Intrum-pracodawca, kompleksowo dbając o swój zespół. Tym bardziej, że pracownicy firmy wykonują pracę, która ma znaczenie – kontaktują się każdego dnia z tysiącami osób zadłużonych, pomagając im rozpocząć życie wolne od długów i dbają o płynność finansową wielu firm – więc muszą mieć odpowiednie warunki do działania. – Dlatego w Intrum dbamy rozwój kompetencji naszych pracowników. Pod parasolem Akademii Intrum zebraliśmy wiele inicjatyw, szkoleń, warsztatów (organizowanych online i stacjonarnie), podczas których pracownicy zdobywają nowe kompetencje. W obliczu funkcjonowania w niełatwej rzeczywistości, za co oczywiście odpowiada pandemia Covid-19, niezwykle ważne dla nas jest również dbanie o dobrostan pracowników. Wellbeing znalazł stałe miejsce w działaniach HR-owych i employer brandingowych Intrum – komentuje Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland.

Za podejście do kwestii wellbeing i umożliwianie pracownikom zrównoważonego łączenia pracy z obowiązkami domowymi, Intrum jest doceniane nie tylko przez pracowników, ale również przez ekspertów i zewnętrzne otoczenie. Liczne nagrody, np. ”Friendly Workplace” czy uznanie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu[1], to tylko kilka przykładów. One same w sobie też są ważnym sygnałem dla pracowników.

W byciu odpowiedzialnym pracodawcą, który dba o potrzeby pracowników, ważne jest wdrażanie konkretnych narzędzi, ale chodzi również o rozwiązania na poziomie strukturalnym czy te wdrażane w momencie tworzenia kultury organizacji. Intrum to otwarte środowisko pracy, w którym szanowana jest różnorodność i panuje absolutny brak zgodny na dyskryminowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, poglądy, itp., a próby takich działań są wyłapywane i wyciągane są z nich konsekwencje. Dla pracowników obecnych na dzisiejszym rynku pracy to must have.

Zrównoważony rozwój na trudne czasy

Przykład intrum, a także wnioski zawarte w raporcie firmy ”Annual and Sustainability Report 2021” pokazują, że biznesy, które postawiły na zrównoważony rozwój, lepiej poradziły sobie ze skutkami korona-kryzysu lub pandemia miała na nie zdecydowanie mniejszy wpływ niż na przedsiębiorstwa, którym „obca” jest kwestia sustainability. Dlaczego? W podsta-wowym i dosłownym rozumieniu, to podejście oznacza takie prowadzenie firmy, w którym w jednakowy sposób dba się o wszystkie jej „części” – wyniki finansowe i rozwój biznesu, zadowolenie klientów, potrzeby pracowników, wizerunek i tworzenie dodatkowej wartości (lub inaczej – dokonywanie pozytywnych zmian). Kiedy są one w równowadze, biznes prosperuje bez zarzutu, Kiedy na pierwszy plan zdecydowanie wychodzi jeden ze wspomnianych elementów, firma zaczyna „chorować”.

Jest wiele przykładów pokazujących, że nie jest to jedynie przepis na sukces tylko na spokojne czasy. Model sustainability sprawdza się także w czasach kryzysu, w których panuje chaos i niepewność, ponieważ określa, co jest najważniejsze w prowadzeniu firmy i jakie wyzwania przed biznesem w XXI w. stawia rynek.

Po miesiącach kryzysu rynki w całej Europie wracają do „normalności”, co jednak nie zmienia faktu, że zmiany, które zachodzą nie tylko w sferze społecznej, ale także i w gospodarce, są bezprecedensowe. Firmy muszą się z nimi zmierzyć, przystosować się do nowych wymagań klientów. Tu z pomocą przychodzi zrównoważony rozwój.

Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland

 

Więcej o działaniach Intrum w obszarze sustainability można przeczytać w raporcie ”Annual and Sustainability Report 2022”.


Źródło:Intrum

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF