...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Potencjał polskich liderek w biznesie odkrywany dzięki mentoringowi

mentoring w biznesie

Mentoring to metoda rozwojowa polegająca na partnerskiej relacji tzw. mistrza i ucznia – mentora i mentee, która opiera się na odkrywaniu potencjału ucznia i wymiany doświadczeń. Jeszcze kilkanaście lat temu mało znany – dziś uznawany jest za jedną z najlepszych metod rozwoju pracowników. LeadersIN to innowacyjny program mentoringowy dla kobiet, w którym biorą udział 24 […]

Mentoring to metoda rozwojowa polegająca na partnerskiej relacji tzw. mistrza i ucznia – mentora i mentee, która opiera się na odkrywaniu potencjału ucznia i wymiany doświadczeń. Jeszcze kilkanaście lat temu mało znany – dziś uznawany jest za jedną z najlepszych metod rozwoju pracowników.

LeadersIN to innowacyjny program mentoringowy dla kobiet, w którym biorą udział 24 duże firmy działające w Polsce. Powstał jako inicjatywa menedżerek Banku BPH, Citi Service Center Poland, Deloitte oraz Fundacji Vital Voices. Obecnie trwa już trzecia edycja programu – uczestniczy w niej 51 par mentoringowych, które pracują ze sobą przez 8 miesięcy. Każda para (mentor i mentee ) składa się z osób wywodzących się z różnych firm, które nie pracują ze sobą na co dzień – dlatego LeadersIN nazywany jest programem cross-mentoringowym.

Program LeadersIN to znakomita platforma współpracy na rzecz wspierania rozwoju kobiet w biznesie. Jesteśmy przekonani, że potrzebne jest stałe i systematyczne zwiększanie roli kobiet i wspieranie ich awansu zawodowego. Na przykładzie naszego banku wyraźnie widać, że jest to możliwe i przynosi dobre rezultaty –  połowę składu zarządu stanowią kobiety, taki sam odsetek pań zajmuje stanowiska menedżerskie. To jasno pokazuje, że warto inwestować w rozwój kobiet, a zwiększenie ich roli w biznesie może stać się faktem” – mówi Małgorzata Romaniuk, Wiceprezes Zarządu Banku BPH, jedna z pomysłodawczyń przedsięwzięcia i mentor.

Współautorem i koordynatorem programu jest Fundacja Vital Voices. „Mamy blisko 10-letnie doświadczenie w promowaniu idei rozwoju potencjału kobiet i przywództwa poprzez mentoring. Powstaliśmy jako polski oddział amerykańskiej organizacji, założonej w 1997 roku przez Hilary Clinton i Madelaine Albright, gdy mentoring był jeszcze mało znany. W pierwszej edycji programu LeadersIN uczestniczyło 11 firm, w drugiej 19, a dziś jest ich dwa razy więcej. Tak duże zainteresowanie świadczy o zapotrzebowaniu na wsparcie kobiet w biznesie” – komentuje Elżbieta Raczkowska, Dyrektor Zarządzająca Vital Voices Chapter Poland.

Najczęściej jest tak, że programem LeadersIN zainteresowane są firmy, które mają w swoich strukturach organizacje kobiece – stąd obecność dużych korporacji. Podobnie było w naszym przypadku, choć Citi Service Center Poland współpracowało z Vital Voices już kilka lat przed uruchomieniem LeadersIN – przy innych inicjatywach mentoringowych, takich jak cieszący się coraz większą popularnością Global Mentoring Walk, odbywający się co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet” – dodaje Iwona Dudzińska, Citi Service Center Poland Head, jednocześnie mentorka w programie.

Program LeadersIN jest programem zamkniętym – uczestniczą w nim tylko firmy, które zgłosiły chęć udziału. Uczestniczki programu wyłaniane są na zasadzie wewnętrznej rekrutacji, za którą odpowiada zatrudniające je przedsiębiorstwo. Najważniejsze kryteria to co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe, zajmowanie stanowiska menedżerskiego, potencjał rozwojowy danej osoby oraz aspiracje do bycia liderką. Każda z firm kieruje do programu również doświadczonego mentora, każdorazowo menedżera najwyższego szczebla.

W 2015 roku, kiedy jako jedna z firm założycielskich, współtworzyliśmy program LeadersIN, naszym celem było, aby z roku na rok przystępowały do niego kolejne firmy. Myślę, że mając obecnie w programie 24 korporacje, możemy śmiało powiedzieć, że udało nam się ten cel zrealizować. Firmy uczestniczące w programie wyznają wspólne wartości, które opierają się na przekonaniu, że należy wesprzeć rozwój utalentowanych kobiet oraz ich przygotowanie do awansów. Dotąd poszczególne firmy  realizowały ideę mentoringu we własnym zakresie. Teraz łączymy siły licząc na to, że program  przyczyni się do zwiększenia grona kobiet liderek w Polsce oraz, że menedżerki, które wezmą udział w projekcie będą następnie inspirować inne kobiety do podjęcia podobnej aktywności” – komentuje Iwona Georgijew, Partner Deloitte, Liderka i założycielka Klubu SheXO, jedna z pomysłodawczyń LeadersIN oraz mentorka w programie.

W trzeciej edycji programu LeadersIN biorą udział: 3M, Amgen, Bank BPH, Burda Media, Bank Zachodni WBK, Cisco, Citi Handlowy, Citi Service Center, Coca-Cola HBC, DELL, Deloitte, Google, Grupa Żywiec, General Electric, GSK, J&J, JLL, MetLife, Microsoft, Orange, P&G, RBS, Rothschild oraz TVN. Zakończenie bieżącej edycji programu planowane jest na czerwiec 2018.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF