...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Pożyczka od funduszu venture capital? Teraz to możliwe

Większość dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw dochodzi w pewnym momencie do takiego etapu, w którym utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu, wymaga pozyskania finansowania zewnętrznego. Nie wszystkie firmy wiedzą, że mogą znaleźć wsparcie w funduszu venture capital, który nie tylko inwestuje w wybrane projekty poprzez objęcie udziałów w spółce, ale może również udzielić pożyczki. W województwie podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim taką możliwość oferuje Podlaski Fundusz Kapitałowy. Jak wygląda współpraca oraz jakie przedsiębiorstwa mogą liczyć na takie wsparcie?

Fundusze venture capital przeznaczają na wybrany projekt od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych i oferują kapitał w zamian za część udziałów w przedsiębiorstwie. Na takie wsparcie mogą liczyć projekty, które spełniają określone warunki. – Bardzo starannie selekcjonujemy projekty tworząc swoje portfolio inwestycyjne. Przedmiot inwestycji musi spełniać szereg określonych kryteriów, takich jak unikalność produktu lub sposobu świadczenia usługi, stanowiącą istotną przewagę konkurencyjną na rynku, a także dawać szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Dodatkowo, fundusz musi widzieć możliwość wyjścia z inwestycji w perspektywie od trzech do pięciu lat, co często oznacza, że pomysłodawcy muszą być przygotowani na wspólną sprzedaż całej spółki – informuje Krystyna Kalinowska, Dyrektor Inwestycyjny z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego. Co jednak z firmami, które potrzebują kapitału, ale nie spełniają któregoś z powyższych kryteriów lub nie są otwarte na przyjęcie do spółki nowego wspólnika?  Czy w takim przypadku nie mogą liczyć na pozyskanie środków finansowych od funduszu?

 

Finansowanie dłużne kluczem do dalszego rozwoju

Wśród firm, które nie kwalifikują się do typowej inwestycji kapitałowej jest wiele takich, które mimo to mogą pozyskać partnera w postaci funduszu venture capital. W województwie podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim taką możliwość oferuje Podlaski Fundusz Kapitałowy. – Wiele firm, które weszły na ścieżkę przyspieszonego rozwoju boryka się z problemem braku kapitału, który jest główną barierą przy obsłudze rosnących zamówień. Dla takich przedsiębiorstw bank często nie jest wystarczającym źródłem finansowania. Przy ocenie zdolności kredytowej istotnym elementem są historyczne dane finansowe, w związku z czym wysokość zaproponowanego finansowania najczęściej jest zbyt niska. Zdarza się też tak, że firma nie ma zdolności kredytowej z uwagi na zbyt krótki okres funkcjonowania. W takiej sytuacji, to fundusz może zaproponować finansowanie dłużne – wyjaśnia Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego. Takie finansowanie może przyjąć formę  pożyczek lub obligacji. Zawsze są one jednak dopasowane do aktualnych potrzeb firmy – dodaje Krystyna Kalinowska.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Dla funduszu venture capital bardziej istotne niż dotychczasowe wyniki finansowe firmy jest to, jak będzie wyglądała jej przyszłość. Niezbędna jest jasno określona wizja dalszego rozwoju i zdolność do generowania dodatnich przepływów finansowych. Koszt takiego finansowania jest zwykle wyższy niż w przypadku kredytu bankowego, w związku z czym jest ono skierowane przede wszystkim do firm, które oferują produkty bądź usługi wysokomarżowe. Dla takich przedsiębiorstw pomimo to, jest to atrakcyjne rozwiązanie, jeżeli nie są w stanie pozyskać tańszego finansowania bankowego. – Dzięki wsparciu w postaci finansowania dłużnego od funduszu, firmy realizują dodatkowe zyski oraz szybciej zwiększają swój udział w rynku. Bez tych środków przedsiębiorcy musieliby zrezygnować z realizacji części zleceń, co spowolniłoby ich dalszy rozwój. Taka współpraca może często trwać przez wiele lat, a zaangażowanie funduszu może być zwiększane w miarę rosnących potrzeb firmy tłumaczy Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego. Jak uzyskać takie wsparcie? Pierwszy kontakt z funduszem to zgłoszenie projektu. Następnie zostaje ustalony termin spotkania, podczas którego fundusz może poznać potrzeby danej firmy. Po weryfikacji dokumentów finansowych ustalony zostaje harmonogram działań i dochodzi do podpisania umowy.

Firmy, które potrzebują wsparcia finansowego, by móc zrealizować swoją strategię, powinny szukać odpowiedniego partnera biznesowego. Na szczęście na rynku działają już podmioty, które takie wsparcie chętnie oferują.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF