...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy [BRIEF patronuje]

well-being

Przyjemność i radość z pracy, rozwój i potrzeby pracownika oraz sens i znaczenie pracy są najbardziej pożądanymi orientacjami kultury organizacyjnej wśród pokoleń X, Y i Z.

Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” to pierwsze studia podyplomowe na polskim rynku, które w sposób interdyscyplinarny i holistyczny ujmują problematykę well-beingu oraz zdrowia w miejscu pracy. Dzięki połączeniu najnowszej wiedzy naukowej, dobrych praktyk oraz doświadczeń ekspertów z dziedzin takich jak: psychologia pozytywna, zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), neuronauka, medycyna, dietetyka, projektowanie przestrzeni, employer branding oraz wielu innych, stanowią unikalną ofertę na rynku i doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnych organizacji/instytucji.

Dzięki szerokiemu ujęciu problematyki dobrostanu studia wyposażą uczestników w unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwią im samodzielne i profesjonalne tworzenie oraz wdrażanie programów rozwoju well-beingu i zdrowia w zróżnicowanym środowisku organizacyjnym.

BRIEF jest patronem mediowym kierunku.

Opisywaliśmy już na łamach Brief.pl raport culture.buzz, dotyczącego kultury organizacyjne, który pokazał, że preferencje przedstawicieli pokolenia X i Y i Z są zbieżne. Współcześni pracownicy najbardziej cenią kultury organizacyjne zorientowane na:

1. Przyjemność i radość z pracy,
2. Rozwój i potrzeby pracownika,
3. Sens i znaczenie pracy.

Niezwykle interesujący wydaje się fakt, że ww. cechy idealnie odzwierciedlają dwa główne podejścia do oceny przebiegu szczęśliwego, dobrego życia – hedonizm i eudajmonizm. Zostały one opisane już w starożytnych systemach filozoficznych i do dziś stanowią dla naukowców podstawę, na której budowane są teorie wyjaśniające uwarunkowania oraz mechanizmy ludzkiego szczęścia (dobrostanu; ang. well-being’u). Zgodnie z nurtem hedonistycznym dobre życie oznacza życie przyjemne i pozbawione cierpienia. W związku z tym, aby czuć się szczęśliwym, człowiek musi przeżywać coś przyjemnego; musi odczuwać wiele pozytywnych emocji i unikać odczuwania negatywnych emocji. Główną rolę odgrywają tu subiektywne doświadczenia, szczególnie te pochodzące z bezpośredniej interakcji z otaczającym światem. Z kolei w nurcie eudajmonistycznym dobre życie wiąże się z wyższymi wartościami, rozwojem i nieustannym dążeniem do doskonałości. A zatem, by doświadczać tak rozumianego szczęścia, konieczne jest wykształcenie w sobie wyższych wartości oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na osiągnięcie pożądanego ideału.

Patrząc przez pryzmat powyższych koncepcji, przyjemność i radość z pracy stanowią wymiary dobrostanu (szczęścia) o charakterze hedonistycznym. Natomiast rozwój, sens i znaczenie pracy odzwierciedlają wymiary dobrostanu o charakterze eudajmonistycznym. Wyniki wspomnianego raportu są też spójne z postulowanym obecnie w psychologii pozytywnej¹ zintegrowanym modelem dobrostanu człowieka, uwzględniającym połączenie hedonizmu i eudajmonizmu. Jak widać, tym razem teoria jest w pełni spójna z praktyką.

Podsumowując, dla przedstawicieli wszystkich pokoleń pracowników obecnych na rynku (X, Y, Z) ważna jest zarówno praca przyjemna – stanowiąca źródło radości oraz innych pozytywnych emocji, jak i praca sensowna – zapewniająca poczucie rozwoju, spełnienia, samorealizacji. W związku z tym życzę nam wszystkim, abyśmy w naszych miejscach pracy mieli warunki do tego, aby odczuwać pełnię szczęścia. Dlaczego? Ponieważ praca zawodowa stanowi bardzo istotny element całego naszego życia, a od tego, czy jesteśmy w niej szczęśliwi, w dużym stopniu zależy ogólna jakość naszego życia.

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska – psycholog pracy i organizacji, trener, coach, wykładowca akademicki, badacz.

¹ Psychologia pozytywna – dziedzina psychologii zajmująca się badaniem dobrostanu (szczęścia )i optymalnego funkcjonowania jednostek, grup i organizacji.

Pełny raport culture.buzz można pobrać pod adresem https://qmatch.pl/culture-buzz/

Studia pomyślane są tak, bo dostarczać maksymalnej dawki wiedzy w połączeniu z dostępem do praktyków. Program przewiduje aż 200 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych.  Swoim doświadczeniem dzielić się będą i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie budowania dobrostanu i zdrowia w organizacjach/instytucjach, a zajęcia prowadzone będą w formie praktycznych warsztatów, prezentacji case study i przykładów dobrych praktyk. Studenci spotkają się m.in. z:

WIODĄCY WYKŁADOWCY

Mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
Dr Anna Werner-Maliszewska
Mgr Marta Pawlikowska-Olszta
Dr Piotr Pilch
Dr Anna Syrek-Kosowska
Dr Katarzyna Pilipczuk
Mgr Beata Wolfigiel
Malwina Puchalska
Dr Lidia Czarkowska
Dr hab. Agnieszka Mościcka-Teske
Joanna Berendt
Piotr Ferdyn
Lek. med. Małgorzata Bora
Mgr Joanna Sobczak
Mgr Ewa Włodarczyk
Mgr Marek Wzorek
Inż. arch. Marek Możdżyński
Mgr Magdalena Wilczak
Dr Barbara Zych
Dr Aleksandra Przegalińska-Skierowska

Nabór trwa do końca września. Więcej informacji można znaleźć na stronie Akademii Leona Koźmińskiego: https://bit.ly/32AO5A4

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF