...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Publicis Groupe Polska rozwija model Power of One. Przekształca się w zintegrowaną platformę

Publicis Groupe w Polsce wprowadza zmiany w strukturze, które mają przyspieszyć i wzmocnić wewnętrzną współpracę wokół kluczowych potrzeb klientów. Ambasadorami nowego podejścia do współpracy z klientami mają być liderzy Power of One, którzy będą integrować wiedzę z siedmiu obszarów kompetencyjnych Grupy i w oparciu o nią, w ramach jednej platformy, projektować najbardziej skuteczne rozwiązania biznesowe dla klientów.

Nowa struktura Publicis Groupe w Polsce ma w pełni odzwierciedlać założenia podejścia Power of One, polegającego na integracji i rozwoju kompetencji gwarantujących obecnym i przyszłym klientom Grupy jeszcze większą wartość biznesową z realizowanych dla nich zadań. Dzięki pełnemu wdrożeniu modelu Power of One, Publicis Groupe w Polsce staje się zintegrowaną i spójną wewnętrznie platformą, dającą klientom błyskawiczny dostęp do usług, kompetencji, talentów i narzędzi wspierających biznes.

Istotą Power of One jest stworzenie nowoczesnej organizacji, znoszącej bariery pomiędzy poszczególnymi obszarami kompetencji przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału, talentów i możliwości, które daje zintegrowana platforma komunikacyjna, jaką staje się Grupa Publicis – mówią zgodnie Piotr Piętka i Tomasz Pawlikowski, Co-CEOs Publicis Groupe w Polsce – W centrum naszego zainteresowania jest klient, jego transformacja w sferze komunikacji i biznesu oraz budowanie relacji z jego konsumentami w całym obszarze sprzedaży i marketingu. Chcemy wziąć odpowiedzialność za jakość tych relacji, gdyż wierzymy, że to one są głównym motorem wzrostu wartości marek, a Klienci szukają dzisiaj prawdziwych Partnerów Biznesowych, gwarantujących rentowny wzrost ich biznesu.  

Do roli liderów Power of One powoływani będą managerowie poszczególnych agencji Grupy, posiadający interdyscyplinarną wiedzę oraz najwyższe kompetencje w zakresie obsługi klientów. Ich zadaniem będzie identyfikacja potrzeb klientów i projektowanie dla nich rozwiązań wykorzystujących specjalistyczną wiedzę rozwijaną w precyzyjnie zdefiniowanych obszarach kompetencyjnych.

Zdefiniowane w Grupie obszary kompetencyjne obejmują:

  • Data Science – obszar, który ma wspierać klientów w rozwoju ich biznesu poprzez wykorzystanie danych, technologii, analityki biznesowej oraz badań. Data Science jest centralnym miejscem modelu Power of One, ponieważ zapewnia pozostałym ośrodkom kompetencyjnym spójne podejście do technologii oraz infrastruktury zasilanej danymi, dostęp do portfolio najwyższej jakości produktów analitycznych stymulujących rozwój i transformację biznesu klientów, identyfikujących obszary wzrostu oraz przewidujących i mierzących efektywność prowadzonych działań. Data Science będzie zarządzane przez Annę Sakowicz, Chief Data & Analytics Officera Publicis Groupe Polska;
  • Creative & Content – obszar, w którym poza konkurencyjnym produktem kreatywnym rozwijane będą kompetencje związane z tworzeniem treści marketingowych w oparciu o wiedzę płynącą z danych i analityki, z wykorzystaniem technologii i wiedzy dostępnych w Grupie. Zarządzaniem Creative & Content zajmie się Marek Gargała, który obejmuje stanowisko Operating Director Creative Resources Publicis Groupe Polska;
  • Commerce – obszar, w którym rozwijane będą kompetencje eCommerce związane z  projektowaniem, produkcją i audytowaniem treści Commerce, projektowaniem i wdrażaniem technologicznym platform omnichannel,  generowaniem ruchu i optymalizacją sprzedaży w obrębie sklepów internetowych, rozwojem projektów omnichannel wzbogacających informacje o produktach w tradycyjnych miejscach sprzedaży poprzez wykorzystanie AR czy rozwiązań mobilnych. Commerce będzie zarządzany przez Krzysztofa Andrzejczaka, Chief Commerce Officera Publicis Groupe Polska;
  • Media – obszar, w którym rozwijane będą kompetencje związane z projektowaniem doświadczeń konsumentów z markami we wszystkich nowoczesnych kanałach komunikacji, planowaniem i optymalizacją w czasie rzeczywistym działań w mediach, wykorzystujących wiedzę analityczną oraz najnowsze technologie marketingowe służące do dystrybucji treści dopasowanych do różnych osobowości na masową skalę. Obszar ten podlega bezpośrednio Piotrowi Piętce, Co-CEO Publicis Groupe w Polsce;
  • Public Relations – jako obszar kompetencji public relations obejmujący:  zarządzanie reputacją, konsulting wizerunkowy, komunikację korporacyjną i brandową, zagadnienia public affairs, goverment relations, employer branding, relacje inwestorskie, doradztwo i zarządzanie kryzysowe, issues management oraz budowanie relacji z interesariuszami. Obszar PR zarządzany przez Sebastiana Hejnowskiego i Sebastiana Stępaka (General Managera MSL) będzie skupiać się również na miękkich aspektach zarządzania zmianą w organizacjach, szczególnie w trakcie procesów digital transformation;
  • Production – obszar rozwoju i wykorzystania kompetencji związanych z produkcją i postprodukcją reklamową, filmową i digitalową, które w ramach grupy ulokowane są w Prodigious Polska, zarządzanym przez Katarzynę Lisicką, General Managera Prodigious;
  • Investment  – obszar tworzenia i realizacji strategii negocjacyjnych z mediami i dostawcami, w którym tworzone są szyte na miarę oferty biznesowe dla klientów, zapewniające im najbardziej konkurencyjne warunki kosztowe na rynku. Investment ma również wzmacniać przewagę rynkową Publicis Groupe w dziedzinie zakupu programatycznego i marketingu precyzyjnego. Centrum Investment zarządzane jest przez Iwonę Jaśkiewicz-Kunderę, Chief Investment Officera;

Z punktu widzenia klientów agencji i całej Publicis Groupe, nowy model wewnętrznej współpracy w naszej organizacji oznacza szybki dostęp do pełnego spektrum kluczowych specjalizacji, rozwijanych w ośrodkach kompetencyjnych i integrowanych przez liderów Power of One. Dzięki pełnemu wdrożeniu modelu Power of One w Polsce jesteśmy przygotowani, by wziąć odpowiedzialność za realny wzrost biznesu i wartości marek naszych klientów, udostępniając im nasze najlepsze zasoby i talenty, dopasowane ściśle do specyficznych celów wynikających ze zintegrowanego briefu – komentują Piotr Piętka i Tomasz Pawlikowski.

Wraz z wdrożeniem modelu Power of One w Polsce, Sebastian Hejnowski, powołany został na nowo utworzone stanowisko Chief Growth Officera Publicis Groupe i będzie odpowiadał za realizację strategii identyfikacji oraz pozyskiwania nowego biznesu dla całej grupy w oparciu o założenia Power of One.  

Stanowisko Chief Communications Officera obejmuje Piotr Ruszak, dotychczas Practice Lead Communications Publicis Media, który będzie odpowiadał za strategię komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej grupy.

Marek Gargała, jako Operating Director, Creative Resources Publicis Groupe Polska i Sebastian Hejnowski, Chief Growth Officer Publicis Groupe Polska, dołączą do ścisłego grona menedżerów Publicis Groupe, kierowanego przez Piotra Piętkę i Tomasza Pawlikowskiego, Co-CEOs i współtworzonego przez Alberta Wyszomirskiego, Chief Financial Officera, Monikę Krawiec-Zaworską, Chief Talent Officera, Annę Sakowicz, Chief Data & Analytics Officera i Krzysztofa Andrzejczaka, Chief Commerce Officera.


Źródło: informacja prasowa Publicis Groupe

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF