...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rozbieżne oczekiwania startupów i funduszy VC

Globalne inwestycje venture capital w 2018 r. wzrosły o 40 proc r/r.¹, jednak polski rynek odnotował dramatyczne spadki. Zmianie uległy również oczekiwania startupów dotyczące współpracy z funduszami. Najważniejszymi obszarami wsparcia są: pomoc w znalezieniu inwestorów do kolejnych rund inwestycyjnych (67 proc.), zbudowaniu equity story i otrzymania feedbacku z potencjalnymi funduszami na kolejną rundy inwestycji (49 proc.), konsultacje i wsparcie eksperckie (41 proc.). Fundusz Inovo Venture Partners oraz Market One Capital przeprowadzili ankietę “Oczekiwania vs rzeczywistość - start-upy a fundusze VC” z której wynika, że istnieje duża rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami wsparcia funduszu, a ich rzeczywistymi zadaniami.

Znaczenie funduszy venture capital konsekwentnie wzrasta, ich globalne inwestycje wyniosły 190  mld USD i są o 40 proc. wyższe w porównaniu do 2017 r. gdzie osiągnął 135 mld USD. W przeciwieństwie do rynku światowego, polski obszar przeżył drastyczne zmiany, spadek wyniósł 45 proc. r/r – z 384 mln PLN do 213 mln PLN według raportu przygotowanego przez Inovo Venture Partners. Pomimo spadków, rola funduszy pozostaje taka sama, czyli finansowanie, wiedza i doświadczenie dzięki łączeniu founderów z przedsiębiorcami, którzy już przeszli tą drogę i mierzyli się z podobnymi wyzwaniami. Inwestorzy doradzają również w kwestiach organizacyjnych oraz przygotowania do skalowania spółki.

W ankiecie jako najmniej oczekiwaną pomoc wskazano rozwiązywanie konfliktów między założycielami. Co ciekawe, ten punkt został dodany na bazie doświadczeń spółek mających wśród inwestorów czołowe amerykańskie fundusze. Założyciele często nie zdają sobie sprawy, że takowe konflikty się wydarzą i są potencjalnym zagrożeniem wpływającym na rozwój spółki. Nasze doświadczenia pokazują, że. takie konflikty miały miejsce w ponad połowie spółek portfelowych Inovo, dodaje Michał Rokosz, partner Inovo Venture Partners.

Oczekiwania startupów

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że najważniejszymi oczekiwaniami startupów są: wsparcie w przygotowaniu kolejnych rund finansowania (67 proc.), zbudowanie equity story i feedback z kilkoma funduszami potencjalnymi na kolejną rundę (49 proc.), konsultacje oraz wsparcie eksperckie (41 proc.). Innym ważnym aspektem pojawiającym się w badaniu jest przedstawienie nowym klientom i wsparcie sprzedaży (38 proc.). Co ważne, ten punkt występuje głównie wśród wolno rosnących spółek o małej skali. Z analizy wynika również, że zaledwie 25 proc. badanych założycieli ocenia wsparcie prawne jako bardzo ważny aspekt.

Rolą funduszu nie jest wyręczanie przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Naszym zadaniem jest wspomaganie ich w szybszym osiągnięciu celów. Najczęściej wykorzystujemy nasze doświadczenia, wiedzę rynkową lub dostęp do sieci kontaktów. Nie jesteśmy w stanie pomagać wszystkim spółkom w tym samym stopniu. Akceptujemy fakt, że w procesie rozwoju startupu pojawiają się przeszkody. Wówczas skupiamy się na tych spółkach, w których widzimy, że nasza pomoc pozwoli na usunięcie przeszkód, a spółka będzie w stanie wrócić na ścieżkę dynamicznego wzrostu, dodaje Marcin Zabielski Market One Capital.

Jak wynika z danych Inovo mniej niż 50 proc. badanych funduszy potrafi podwoić swoje przychody rok do roku. A to właśnie dynamika na takim poziomie wyróżnia startup od przedsiębiorstwa i uzasadnia inwestycje funduszy VC.

Każda runda finansowania wymaga spełnienia wielu wymagań i wprowadzenia konkretnych ulepszeń w zarządzaniu firmą. Etap “seed” to dobry pomysł, z kolei “seria A” jest momentem, w którym trzeba się wykazać co najmniej 100 proc. wzrostem r/r aby zachęcić fundusz VC, a zaledwie 30 proc. ankietowanych spółek rośnie w tym tempie. Następnymi krokami jest pozyskanie do zespołu osób z doświadczeniem w szybkim skalowaniu organizacji

Fundusze VC mogą zapewnić startupom nie tylko kapitał, ale również pomoc w przejściu konkretnych etapów skalowania spółki. Warto pamiętać, że dobrze przemyślana współpraca i jasny zakres działań może zaowocować powstaniem kolejnego jednorożca.

—————————————————————————————————————————

O ankiecie:

Ankieta “Oczekiwania vs rzeczywistość – start-upy a fundusze VC” zrealizowane zostało przez fundusze Inovo Venture Partners oraz Market One Capital. Badanie przeprowadzono na próbie 63 aktywnych startupów, z czego 59 startupów udzieliło informacji o swoich przychodach, dotychczasowym finansowaniu i oczekiwaniach.

¹ Badanie wyników VC 2018 r. przygotowane przez Inovo Venture Partners

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF