...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rusza Tydzień z Internetem 2018

internet

Jak narysować mapę świata z perspektywy Australii? Czy globalne ocieplenie to mit? Czy Kolumb naprawdę odkrył Amerykę? Z takimi między innymi zagadnieniami zmierzą się uczestnicy kampanii Tydzień z Internetem. Akcja rozpoczyna się 19 marca w całej Europie. W Polsce jej tegorocznym motywem przewodnim jest krytyczne myślenie.

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania, w którą co roku włącza się kilkadziesiąt krajów. W polskiej edycji uczestniczy 200 bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych, pracowni komputerowych czy domów kultury, które od 19 do 25 marca zorganizują spotkania dla mieszkańców opierające się na tegorocznym scenariuszu. Tym razem jest to warsztat, podczas którego uczestnicy wcielają się w rolę reporterek lub reporterów z redakcji „Wiadomości ze świata”. Czekają ich cztery zadania, dzięki którym lepiej przygotują jutrzejsze wydanie.
W rezultacie każda osoba, która weźmie udział w warsztacie, będzie miała okazję przekonać się, że to, jak odbieramy i rozumiemy docierające do nas informacje o świecie, jest silnie związane z tym, gdzie żyjemy. Będzie mogła spojrzeć na to samo wydarzenie z innej niż na co dzień perspektywy. Zobaczy również, że przekazy medialne niekoniecznie opierają się na rzetelnych źródłach oraz dowie się, w jaki sposób można ocenić ich wiarygodność.

Scenariusz został przygotowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (koordynatora polskiej edycji akcji) oraz Polską Akcję Humanitarną, partnera akcji.

Wioleta Hutniczak, specjalistka ds. edukacji PAH: W internecie jesteśmy odbiorcami niezliczonej liczby wiadomości i obrazów, będących wycinkami rzeczywistości. Wiadomości te często nie są neutralne, przekazują jakiś obraz świata, wąską perspektywę. Mogą utrwalać i powielać stereotypy lub wręcz przeciwnie – podważać
je i kwestionować. Gdy mówimy o innych jesteśmy świadomi jak ważny jest szacunek, równość i godność każdego człowieka, dlatego podczas Tygodnia z Internetem wspólnie z FRSI zachęcamy do krytycznej refleksji o tym,
jak odbieramy i wykorzystujemy przekazy medialne, tak aby służyły one nam wszystkim.

Tegoroczna kampania jest wspierana także przez następujących partnerów: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację Aktywizacja, Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Fundację Innowacji Edukacyjnych Mała Szkoła, Fundację Orange, Fundację Szkoła z Klasą, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Wśród nich znajduje się również firma Microsoft, która wspiera realizację „Linku do przyszłości” – innego, wieloletniego projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Cecylia Szymańska, Dyrektor Edukacji w polskim oddziale Microsoft: Technologia wpisała się już na stałe
w nasze codzienne życie. Bardzo ważne, aby była wykorzystywana twórczo, żeby służyła ludziom i organizacjom
do zwiększania ich potencjału. Tydzień z Internetem jest również doskonałą okazją do podejmowania takich tematów, a dzięki działalności i zaangażowaniu FRSI wiedza dociera do setek mniejszych miejscowości w Polsce. Cieszę się,  że Microsoft również przyczynia się do sukcesu projektów prowadzonych na rzecz wyeliminowania wykluczenia cyfrowego w Polsce.

W dotychczasowych, polskich edycjach Tygodnia z Internetem uczestniczyło ponad 2.000 bibliotek, szkół, pracowni komputerowych, organizacji pozarządowych czy innych lokalnych instytucji, które zorganizowały spotkania dla blisko 75.000 ludzi.

Więcej informacji: tydzienzinternetem.pl

Mapa i lista instytucji i organizacji uczestniczących w akcji: https://rejestracja.frsi.org.pl/pr/TzI-2018

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF