...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Stanowisko SAR, IAA Polska oraz ZFPR w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

ustawa o radiofonii i telewizji

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Związek Firm Public Relations,

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie w związku z projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku, w kształcie zaakceptowanym przez Sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu w dniu 27 lipca 2021 r. Przyjęcie zmian proponowanych w nowelizacji ustawy może w sposób pośredni lub bezpośredni prowadzić do:

  • znaczącego naruszenia konstytucyjnej gwarancji ochrony praw słusznie nabytych i interesów w toku,
  • zmian warunków koncesji już wydanych,
  • ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w zasady funkcjonowania komercyjnego rynku medialnego i reklamowego w Polsce,
  • ograniczenia pluralizmu i wolności słowa w Polsce.

W konsekwencji nowelizacja ustawy może mieć negatywny wpływ na rynek usług reklamowych, mediowych i public relations w Polsce głównie poprzez drastyczną zmianę obecnego stanu środowiska medialnego, które pozostaje naszym głównym partnerem w realizacji codziennych zadań.

Obawiamy się również znaczącego spadku zainteresowania zagranicznych inwestorów, ze szczególnym wskazaniem na firmy amerykańskie, co bezpośrednio przełoży się na kondycję nie tylko branży medialnej, ale również wszystkich podmiotów, z którymi współpracuje.

Niniejszym apelujemy do wszystkich odpowiedzialnych za pracę nad nowelizacją o ponowne przeprowadzenie szeregu szczegółowych analiz uwzględniających stanowiska podmiotów reprezentujących branżę, w której funkcjonujemy. Mamy nadzieję, że taka współpraca pozwoli zniwelować wszystkie wymienione wyżej zagrożenia i wprowadzić rozwiązania akceptowalne dla większości podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji marketingowej w Polsce.

Dariusz Andrian, prezes Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
Sebastian Stępak, prezes Związku Firm Public Relations
Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska


Źródło: SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF