Tag

Come Creations Group

55 kobiet w świecie nowych technologii

63% kobiet, które ukończyły studia humanistyczne, prężnie działa w branży nowych technologii. Agencja Come Creations Group sporządziła raport „Kobiety w świecie nowych technologii”, który burzy stereotypy, dotyczące obecności kobiet w tym…
var __collector_config = { publisher: '62CD5834-C757-4F9F-A4EA-7451478E0D3C', };