...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

55 kobiet w świecie nowych technologii

Infografika

63% kobiet, które ukończyły studia humanistyczne, prężnie działa w branży nowych technologii. Agencja Come Creations Group sporządziła raport „Kobiety w świecie nowych technologii”, który burzy stereotypy, dotyczące obecności kobiet w tym obszarze.

Branża nowych technologii rozwija się coraz prężniej. Upada stereotyp kobiety nieznającej się na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. To ważny wniosek, jaki można wyciągnąć z raportu „Kobiety w świecie nowych technologii”. Agencja Come Creations Group stworzyła go, by ukazać sylwetki 55 kobiet, które działają i rozwijają się w tej branży.

Czytelnik, za sprawą pytań zadawanych kobietom i udzielonych na nie odpowiedzi, pozyska najważniejsze informacje statystyczne, jakie udało się zgromadzić w raporcie.

To, co może najbardziej zainteresować, to dane dotyczące wykształcenia. Okazuje się, że po takich kierunkach jak – Polonistyka, Politologia czy Historia, jest wiele osób, które nie boją się otworzyć na dziedziny zupełnie nie związane z ich wykształceniem. Tylko 37% kobiet zakończyło edukację na kierunkach technicznych, reszta – 63%, to kobiety, które zdobyły umiejętności z zakresu nauk humanistycznych.

Ciekawe historie przedstawione w raporcie są przede wszystkim inspiracją dla wszystkich zainteresowanych tematem nowych technologii. Raport przyczynia się do poszerzenia wiedzy na temat tego, jak wiele kobiet decyduje się na pracę w branży technicznej, ale przede wszystkim pozwala walczyć z negatywnymi przekonaniami dotyczącymi działalności kobiet w tym zakresie.

Raport nie pokazuje różnic płci, ale odsłania intelekt i determinację kobiet, które dzielą się swoim doświadczeniem i wdrażają innowacyjne rozwiązania.

http://kobiety.comecreationsgroup.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF