...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Urodziny Jana Wedla w odcieniach różnorodności

Jan Wedel

147 lat temu, 4 lipca 1874 r. urodził się Jan Wedel – trzeci przedstawiciel dynastii założycieli legendarnej czekoladowej firmy Wedel, która w tym roku obchodzi 170-lecie istnienia. Ponadczasowymi śladami jego osiągnięć są nie tylko pianki Ptasie Mleczko® czy zbudowana przez niego fabryka na warszawskim Kamionku, do dziś stanowiąca serce czekoladowej produkcji. Jan Wedel znacznie rozwinął także równościowe podejście, kontynuowane do dziś – o czym świadczy różnorodna wedlowska załoga, codziennie przełamująca schematy i współpracująca w międzydziałowych zespołach. Wedel jest partnerem 11. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie oraz programu Dream Employer.

Podejście żywe do dziś

Jan Wedel pamiętany jest jako wrażliwy na potrzeby otoczenia przedsiębiorca, wizjoner w obszarze produktów i działań reklamowych oraz pracodawca, który wprowadzał niespotykane wcześniej rozwiązania, będące wyrazem troski o pracowników i ich bliskich. Jego odpowiedzialna postawa obejmowała także równościowe podejście do zatrudnionych. Gdy w 1925 r. zaczął zatrudniać w produkcji cukierniczej kobiety, przełamał powszechnie panujący schemat, według którego cukiernictwo było typowo męskim zawodem. Wcześniej, kobiety od 1922 r. pracowały w działach ekspedycji i sprzedaży, co wpisywało się w ogólny trend, związany z wielkimi zmianami ekonomicznymi i obyczajowymi po I Wojnie Światowej. Bez względu na płeć, stwarzał możliwości rozwoju dla szczególnie uzdolnionych pracowników. W firmie już w latach 20-tych kobiety zajmowały również stanowiska kierownicze, a prawie dziesięć lat później stały się oficjalnie wspólnikami firmy, dzięki dołączeniu do zespołu zarządzającego sióstr Jana Wedla – Eleonory Wedel Whitehead (dyrektor eksportu) i Zofii Skibińskiej-Żochowskiej (inspektor sklepu). Jego otwarte podejście objawiało się także brakiem dyskryminacji ze względu na poglądy polityczne i wyznanie, potrafił docenić także pracę każdego z grona zatrudnionych, bez względu na pełnioną funkcję.

Nasz przepis to ludzie

Dzisiejsza Mieszanka Wedlowska to 1300 osób – autorów zmian, kreatorów smaków i pasjonatów czekoladowej sztuki. Różnorodność obrazuje między innymi struktura zatrudnienia ze względu na płeć i wiek. Kobiety stanowią niemal połowę zatrudnionych (dokładnie 46 proc.) i zajmują 42 proc. stanowisk kierowniczych. Ponadto dwie panie zasiadają w liczącym sześć osób zespole zarządzającym. Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń jest natomiast możliwa dzięki zróżnicowaniu załogi pod kątem wieku: obecnie 47 proc. pracowników to osoby pomiędzy 40 a 60 rokiem życia, 20 proc. stanowią młodzi przed 29 rokiem życia, a 4 proc. osoby urodzone przed 1960 r.

Aleksandra-Kusz-vel-SobczukW różnorodności upatrujemy ogromną wartość, wynikającą m.in. z wielowymiarowego spojrzenia na dane zagadnienie czy projekt. Absolutną podstawą takiego podejścia jest równe wynagradzanie pracowników wykonujących te same zadania, na równorzędnych stanowiskach, bez względu na płeć, a także równość w systemach wynagrodzeń i ścieżkach awansu. Niedawno stworzona została także oddolna wewnętrzna grupa ds. Równości i Różnorodności, która zajmuje się przygotowywaniem kampanii informacyjnych, wydarzeń czy regulacji dotyczących różnorodności, równości i niedyskryminacji. O kompleksowym spojrzeniu na te kwestie w naszej organizacji świadczy też zaangażowanie zespołu zarządzającego. Cieszymy się, że jest to zauważane przez innych, o czym świadczy przyznanie Maciejowi Hermanowi, Dyrektorowi Zarządzającemu naszej firmy nagrody w kategorii Male Champion of Change w konkursie Fundacji Sukces Pisany Szminką. Nagradza się w nim osoby działające na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie.

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel

Ważnym aspektem rozwoju organizacji jest wyciąganie wniosków, inspirowanie się i wymiana wiedzy z innymi uczestnikami rynku. Zgodnie z takim podejściem, przedstawiciele Wedla działają w międzyfirmowej grupie projektowej D&I Roundtable – inicjatywie mającej na celu promocję inkluzywności w firmach oraz społeczeństwie. W ramach prac grupy oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz Divercity+ niedawno powstała wieloautorska publikacja „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku”, stanowiąca praktyczny poradnik dla wszystkich chcących rozwijać procesy z tego zakresu. Wsparcia finansowego udzieliła Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce. Publikacja jest dostępna pod linkiem: https://pihrb.org

Kwestionuję status quo i wspieram różnorodność

W funkcjonowaniu różnorodnej w wielu aspektach organizacji, ogromne znaczenie mają kultura organizacyjna i komunikacja wewnętrzna. W obydwu tych obszarach obecna jest inspiracja podejściem Jana Wedla, który ogromną wagę przykładał do relacji z pracownikami i poszanowania pracy każdego działu. Wzajemne zrozumienie znaczenia różnych kompetencji i funkcji było możliwe m.in. dzięki ścieżce rozwoju praktykanta zaczynającego pracę w Wedlu, który odbywał staż we wszystkich działach fabryki, zanim został na stałe zatrudniony. Praktyka ta wynikała bezpośrednio z doświadczenia Jana Wedla, który zanim zajął kierownicze stanowisko, poznał pracę każdego obszaru. Gdy stanął na czele firmy, jego gabinet był dla załogi codziennie otwarty, a od 1936 r., w firmie publikowany był newsletter wewnętrzny – „Wiadomości Wedlowskie”. Dziś, poza wewnętrznym kwartalnikiem o nazwie „Temperówka”, firma wykorzystuje pełne spektrum narzędzi komunikacji z pracownikami, zarówno w przestrzeni online jak i offline, dostosowując je do specyfiki prac każdego z obszarów.

Aleksandra-Kusz-vel-SobczukRóżnorodność obecna jest również w podejściu, zgodnie z którym każdy głos, choć inny, ma w organizacji takie samo znaczenie. Obrazują to projekty międzydziałowe stanowiące podstawę funkcjonowania firmy oraz wartości organizacyjne tj. „Kwestionuję status quo”, zgodnie z którą wyróżnia nas szczera i odważna komunikacja, otwartość na zmianę i wdrażanie nowych rozwiązań oraz „Czuję radość z pracy i w pracy” obejmująca wzajemny szacunek i życzliwość, możliwość bycia sobą i wspieranie różnorodności, a także docenianie innych.

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel

Urodzinowa Mieszanka Wedlowska

W tym roku Wedel obchodzi 170-lecie istnienia. To okazja do organizacji całorocznych aktywności wewnętrznych, których celem jest celebracja z pracownikami i pielęgnowanie pamięci o historii oraz osiągnięciach założycieli, w tym oczywiście Jana Wedla. Firma, mogąca poszczycić się tytułem „Solidnego pracodawcy” idzie o krok dalej i czyni pracowników bohaterami zewnętrznej komunikacji. Przepisem na sukces Wedla są i byli ludzie, dlatego dawni i współcześni reprezentanci wedlowskiej załogi stali się bohaterami wirtualnego testu „Twoje stanowisko w dawnym Wedlu”, który na podstawie udzielonych odpowiedzi prowadzi do jednej z pięciu dawnych profesji lub konkretnej postaci – opisując krótkie tło historyczne i współczesne oblicze danego obszaru. Inne przykłady angażujących pracowników jubileuszowych działań komunikacyjnych i nie tylko można znaleźć na firmowym profilu na kanale LinkedIn.

Aleksandra-Kusz-vel-SobczukPodczas roku naszego jubileuszu, przeszłość przeplata się z teraźniejszością, odzwierciedlając, jak ważną częścią tożsamości firmy jest historia. Poczucie dumy z kontynuacji dziedzictwa Wedlów, także w obszarze tworzenia różnorodnej zawodowej społeczności, w której każdy czuje się dobrze, inspiruje nas do przybliżania świata Wedla poprzez zróżnicowane działania.

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel


Źródło: Wedel

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF