Zmiany w kierownictwie Netguru – Marek Talarczyk nowym CEO, Małgorzata Madalińska-Piętka pierwszą CFO firmy

Marek Talarczyk objął stanowisko CEO Netguru - utworzonej w 2008 r. firmy zajmującej się doradztwem IT oraz projektowaniem i tworzeniem produktów cyfrowych. Talarczyk, który od 2017 r. pełnił funkcję Chief Operations Officera, dołączył do zarządu w ramach strategii oddzielenia struktury własnościowej od struktur wykonawczych firmy.

Jako COO w latach 2017 – 2019, Talarczyk skupiał się nad rozwojem i optymalizacją strategicznych procesów zarządzania danymi w firmie. Dzięki przeprowadzonej przez niego integracji źródeł danych, firma podniosła zdolność przewidywania efektywności projektów z 40 do 81 proc. To jeden z czynników, dzięki którym w 2018 r. Netguru osiągnęło wzrost przychodów na poziomie 120 proc.

W ciągu tych dwóch lat jako COO Marek udowodnił, że potrafi podejmować decyzje, które dalece wykraczają poza to stanowisko i brać za nie odpowiedzialność. Z tej perspektywy jest to zarówno największa zmiana w historii Netguru, jak i naturalny, oczywisty krok w ewolucji firmy będącej na takim etapie rozwoju. – komentuje Kuba Filipowski, Chief Strategy Officer i współzałożyciel Netguru.

Powierzenie Markowi stanowiska CEO Netguru jest najlepszym możliwym wyborem. Jako współzałożyciele firmy, wraz z Kubą mamy do niego pełne zaufanie.– dodaje Wiktor Schmidt, dotychczasowy CEO.

Zapytany o najbliższe plany na nowym stanowisku, Talarczyk odpowiada: Nasz cel, to w ciągu dziesięciu lat zostać firmą pierwszego wyboru dla każdej organizacji wchodzącej w fazę cyfrowej transformacji lub próbującej dzięki technologii zmienić zasady gry na wybranym rynku.

Marek Talarczyk ukończył ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim. Studiował również międzynarodowe zarządzanie biznesem i technologią na Politechnice Lappeenranta w Finlandii. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Do jego kompetencji należą też cyfrowa transformacja, optymalizacja i skalowanie biznesu. Talarczyk zdobywał doświadczenie pracując dla firm technologicznych na całym świecie, w tym w Indiach, Islandii i USA. Przed dołączeniem do Netguru pełnił funkcję Chief Operating Officera w Videntifier, firmie high-tech z siedzibą w Reykjaviku na Islandii. Spędził rok w Kalifornii, pomagając przekształcić firmę z początkującego przedsiębiorstwa w firmę obsługującą klientów o najwyższym profilu na rynkach egzekwowania prawa i bezpieczeństwa, współpracującą z organizacjami takimi jak Interpol i Facebook.

Po ustąpieniu z funkcji CEO, Wiktor Schmidt objął w firmie stanowisko Executive Chairman. Będzie odpowiedzialny za współprowadzenie kluczowych inicjatyw, przy których pracował do tej pory, jak m.in. projekty wspierające różnorodność w firmie czy promujące wyznawane przez firmę wartości oraz ideę zrównoważonego rozwoju, a także dalsze budowanie marki Netguru i pozyskiwanie kluczowych kontaktów. Schmidt będzie także dalej reprezentował Netguru na zewnętrznych wydarzeniach i konferencjach.

 

Pod kierownictwem Schmidta Netguru stało się jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie, wyróżnioną m.in. przez Financial Times, Deloitte i Forbes. W 2018 r. firma zanotowała 120 proc. wzrostu, osiągając ponad 80 milionów złotych przychodu. Do czerwca 2019 r. Netguru urosło do ponad 600 osób pracujących zdalnie lub w jednym z siedmiu biur.

Netguru ogłosiło również awans Małgorzaty Madalińskiej-Piętki, która dołączyła do zarządu firmy i objęła rolę pierwszej Chief Financial Officer w jej historii.

Madalińska-Piętka jest związana z Netguru od października 2016 r., kiedy objęła stanowisko Head of Finance. Obecnie jest odpowiedzialna za wszystkie sprawy finansowe, prawne i administracyjne firmy. Jej podstawowym obowiązkiem jest utrzymanie i ciągła poprawa kondycji finansowej Netguru oraz zapewnienie finansowania codziennych operacji i możliwości inwestycyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z polskimi przepisami.

Budowanie zespołów finansowych i administracyjnych w tak szybko rosnącej firmie jest ambitnym wyzwaniem. Skalowanie procesów, zapewnienie finansowania, uczestniczenie w tworzeniu strategii oraz dbanie o zachowanie kultury to duża odpowiedzialność, ale także unikalna możliwość współtworzenia czegoś ważnego. – podsumowała Madalińska-Piętka.

Małgorzata Madalińska-Piętka jest związana z branżą IT od początku swojej kariery. Jest członkiem ACCA i posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości z warszawskiej Głównej Szkoły Handlowej (SGH) oraz tytuł magistra Finansów i Biznesu Międzynarodowego Uniwersytetu Aarhus w Danii.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF