...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Znamy zwycięzców XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Produkt Polski Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Za najlepsze uznano nowatorskie projekty: Urządzenie AngioExpert do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz VENTIL – urządzenie do niezależnej wentylacji płuc.

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” to święto ludzi, którzy przyczyniają się do budowania naszej silnej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

premier Mateusz Morawiecki, do uczestników gali wręczenia nagród

Zwycięzcy konkursu „Polski Produkt Przyszłości” to autorzy najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii. A bez innowacji i  innowatorów nie ma mowy o rozwoju, szczególnie w czasach gdy nasza gospodarka podnosi się po trudach epidemii Covid-19. Cieszę się, że mimo tego niełatwego egzaminu, polskie firmy i instytucje nauki nie straciły ducha walki o lepszą przyszłość i nie ustały w tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość naszego życia.

Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii

Jarosław Gowin zaznaczył, że Polska może dynamicznie się rozwijać, tylko wtedy jeżeli jej polityka będzie oparta na wiedzy, a między światem nauki i gospodarki będzie ścisła współpraca. I dlatego powołał Radę ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, złożoną z wybitnych przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Minister P CzarnekKażdy z projektów nagrodzonych w konkursie Polski Produkt Przyszłości jest dowodem na to jak wielki potencjał tkwi we współpracy nauki i biznesu. Dzięki skutecznym mechanizmom przedsiębiorcy, co bardzo mnie cieszy, dostrzegają już nie tylko potrzebę inwestowania w prace badawcze, ale je z powodzeniem podejmują, współpracując lub korzystając ze wsparcia naszych naukowców. W efekcie dziś, mimo wielu wyzwań związanych z pandemią, możemy nagradzać i promować wiele polskich innowacji.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki

Pionierskie rozwiązania przedsiębiorców

W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł otrzymali twórcy innowacyjnego urządzenia AngioExpert do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego metodą FMSF opracowane przez Angionica Sp. z o.o.

Wyróżnienia i nagrody w wysokości 25 tys. zł w tej kategorii otrzymały projekty:

  • CardioCube głosowy system sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczne zbieranie wywiadu lekarskiego w formie werbalnej konwersacji pomiędzy pacjentem i chatbotem zbudowanym w oparciu o technologię rozpoznawania mowy (CardioCube Sp. z o.o.),
  • Bioseco BPS system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii (Bioseco Sp. z o.o.),
  • Pan-cancer profiler kompleksowe badanie diagnostyczne nowotworu pacjenta, oparte na sekwencjonowaniu całogenomowym oraz analizie danych z wykorzystaniem autorskich algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (MNM Diagnostics Sp. z o.o.),
  • Procesory HPP nowej generacji przeznaczone do wysokociśnieniowego utrwalania żywności (EXDIN Solutions Sp. z o.o.).

Wspólne projekty firm i uczelni

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” najlepszy okazał się FRANKD szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. To przełomowe, bezpośrednie i nie wymagające izolacji materiału genetycznego rozwiązanie jest efektem współpracy GeneMe Sp. z o.o. oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia dla produktów:

  • Opracowanie autorskiej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ad Moto Rafał Zawisz),
  • Narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych (Soley Sp. z o.o. i Instytut Badawczy Dróg i Mostów),
  • HUGO – technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solutions Sp. z o.o.).

Fundusze Europejskie i środki krajowe skutecznie wspierają przekształcanie innowacji w innowacyjne produkty i usługi. Jednym ze źródeł sukcesu jest efektywna współpraca nauki z biznesem, która umożliwia konkurowanie w najbardziej obecnie zyskownych obszarach gospodarki. Nagrodzonym życzę sukcesu w Polsce, Europie i na świecie, a uczestnikom konkursu wygranej w kolejnych edycjach.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

Nowoczesne rozwiązania nauki 

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobył VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN).

Wyróżnienia zdobyły projekty:

  • Kapsuła Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu),
  • Biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe zawierające funkcyjne substancje pochodzenia roślinnego (Politechnika Łódzka),
  • Platformy do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana z zastosowaniem do celów diagnostycznych i biomedycznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk). Projekt otrzymał również Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

Ostatni rok był wyzwaniem dla wielu firm. Badania i rozmowy z ekspertami pokazały, że najlepiej z nową sytuacją poradził sobie innowacyjny biznes. Laureaci poprzednich edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości są wśród przedsiębiorstw, które swoimi rozwiązaniami wsparły nas w szybszej adaptacji do codziennego życia na odległość. Wprowadzone w krótkim czasie rozwiązania ułatwiające pracę zdalną czy e-medycynę pokazują, że nowatorskie produkty i usługi nie są potrzebą jutra, ale teraźniejszości.

Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

NCBR i PARP na co dzień pomagają przedsiębiorcom i naukowcom zmieniać ich odważne projekty w przełomowe produkty, usługi i technologie. Doskonale wiemy, że każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu – niesie ze sobą ryzyko rynkowe, ale i obietnicę przyszłych korzyści dla użytkownika, społeczeństwa, często także całej gospodarki. Dlatego Polski Produkt Przyszłości już od 23 lat inspiruje koleje pokolenia innowatorów. Wskazujemy polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżki do osiągania wspólnych sukcesów, bo wierzymy w siłę wspólnoty, zaufania i współpracy.

dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nagrody specjalne

Podczas gali przyznano również nagrody specjalne. Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do InnerWeb Sp. z o.o. za InnerWeb® – wirtualny strażnik, który chroni miejsce pracy i alarmuje, gdy powstają sytuacje niebezpieczne.

Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała Instalacja do recyklingu opakowań wielomateriałowych i odzysku aluminium – MALUCH 2 EU (Microwave Aluminium Carbon Hydrogen 2 Extraction Unit) firmy Usagi Sp. z o.o.

Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji oraz Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przypadła projektowi SOLHOTAIR wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne (SOLHOTAIR Sp. z o.o.).

Nagrodę PARP i NCBR przyznano za Bioniczną Protezę Ręki Zeus (Aether Biomedical Sp. z o.o.).

Wyróżnieni dumą Polski

W dotychczasowej historii „Polskiego Produktu Przyszłości” zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono. W tej edycji zgłoszono rekordowe 219 projektów.

Wyboru najlepszych projektów dokonują niezależni eksperci branżowi oraz Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , „Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych” Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dziennika „Rzeczpospolita”, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.

Konkurs został objęty patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF