...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

A może technologia Open Source?

Technologia Open Source jest znana od lat, jednak przedsiębiorcy i marketerzy w dalszym ciągu dość nieufnie podchodzą do otwartego oprogramowania. Gmail, Amazon, YouTube, Facebook czy aplikacje w telefonach, wszystkie te narzędzie pracują w chmurze i są przez Polaków powszechnie wykorzystywane. Rozwiązania z otwartym kodem to szansa na to, aby małym kosztem w znaczny sposób usprawnić procesy biznesowe. Czy na rok „rok Open Source’a” będziemy czekali, tak jak czekamy wciąż na „rok mobile’a”?

Organizatorzy Open Source Day 2015 przedstawiają 5 powodów, dla których warto korzystać z otwartego oprogramowania

1. Bezpieczeństwo

Open Source to model licencjonowania, który umożliwia podniesienie sposobu weryfikacji bezpieczeństwa w organizacji na wyższy poziom. Otwarty kod otwiera drogę dla szerszej weryfikacji algorytmów uwierzytelniania i kontroli uprawnień. Zapewniając dostęp do kodu źródłowego większej liczbie osób – w tym nie związanych z producentem – jesteśmy w stanie realnie przyśpieszyć wykrycie błędu lub podatności na ataki hakerskie. Nie ma takiej drugiej firmy na świecie, która mogłaby zatrudnić tak wielki i oddany zespół programistów, jaki stanowi społeczność Open Source.

Ponadto jawność kodu przenosi skupienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z kodu, który mógłby dostać się w niepowołane ręce w przypadku kodu zamkniętego, na samą istotę zabezpieczeń, znanych nam z metafory naszego życia w realnym świecie – klucze, kody PIN, certyfikaty, odciski palców czy też, futurystycznie podchodząc do sprawy, obrazy źrenic. Bezpieczeństwo rozwiązań opartych na kodzie otwartym polega też na trwałości licencji. Większość licencji Open Source zapewnia wieczystą otwartość rozwiązań, uniemożliwiając zmianę warunków licencyjnych czy wrogie przejęcie przez firmę pragnącą zagarnąć kod i wykorzystać go w swoich rozwiązaniach zamkniętych.

2. Elastyczność

Oprogramowanie Open Source powstaje w odpowiedzi na realne potrzeby rynku. Sam model licencyjny wymusza ciągłą innowację, eliminując powszechną w przypadku kodu zamkniętego pokusę maksymalnego wykorzystania wcześniejszych inwestycji w rozwój oprogramowania. Open Source musi patrzeć w przyszłość. Dlatego musi być elastyczny, otwarty na nowe technologie informatyczno-telekomunikacyjne i nowe modele biznesowe. Co więcej, projekty Open Source opierają się na otwartych standardach umożliwiając dodanie swojego modułu, dodatku, sterownika osobom lub firmom trzecim, które chcą rozwiązać jakiś konkretny problem systemowo-sprzętowy czy użytkowy lub dodać realnie brakującą funkcjonalność.

3. Przejrzystość

Przejrzystość kodu leży już w samej nazwie modelu licencjonowania Open Source. Każdy może przeglądać kod, a korzystając z najpowszechniejszych platform współpracy programistycznej (GitHub, Bitbucket, GitLab, SourceForge), może też łatwo sprawdzić, kto, kiedy i jakie zmiany do kodu wprowadził. Projekty opensource’owe zazwyczaj posiadają też przejrzystą strukturę zatwierdzania zmian. Z uwagi na swoją specyfikę Open Source musi opierać się na otwartych standardach, podlegających przeglądowi i uzgadnianiu przez szerokie gremia branżowe w ramach jawnej procedury (ISA, PCI, USB, TCP, IP, XMPP, ANSI C, XML, PNG, SVG, ODF, OGG itd)

4. Społeczność

Model licencyjny Open Source umożliwia budowanie szerszych społeczności programistów i użytkowników, które są nieograniczone umowami o poufności. Wręcz przeciwnie, programiści zachęcają się nawzajem do współdzielenia się pomysłami i konkretnymi rozwiązaniami. Nowe pomysły i projekty są szeroko dyskutowane oraz często odbywa się głosowanie w jakim kierunku skierować konkretny projekt. Autorzy ciekawych propozycji oraz najlepszych rozwiązań programistycznych uzyskują status tzw. commitera”, czyli współudziałowca kodu.

5. Dostępność

Dostępność można mierzyć mnogością rozwiązań oraz niskim progiem kosztowym ich wdrożenia. W obu wymiarach rozwiązania otwarte mają istotne przewagi w stosunku do większości rozwiązań zamkniętych. W każdym obszarze IT można znaleźć opensource’owe funkcjonalne rozwiązania z otwartym kodem. Systemem operacyjnym większości serwerów jest Linux, najwięcej stron WWW serwowanych jest przez Apache HTTP Server, najpopularniejszymi serwerami aplikacyjnymi są opensource’owe Apache Tomcat, Jetty, JBoss; natomiast PostgreSQL to najbardziej udany i popularny projekt bazodanowy. Jest też wiele powszechnie stosowanych rozwiązań otwartych z obszaru e-commerce, zarządzanie dokumentami i sprawami, ERP, Big Data, szyfrowanie danych.

Unikalność Open Source polega na braku opłat za kod, a oferowane wersje komercyjne oprogramowania opierają się na modelu subskrypcyjnym, oferującym w zamian za opłatę wsparcie oraz dostęp do bazy wiedzy. Model otwarty umożliwia dostarczenie porównywalnych rozwiązań informatycznych w istotnie niższych cenach. Z uwagi na brak możliwości kontroli rynku specjalistów – usługi wdrożeniowców rozwiązań otwartych są także tańsze niż w przypadków rozwiązań zamkniętych, kontrolowanych przez jedną z globalnych korporacji IT. Na rynku polskim dostępność specjalistów oraz dostępność szkoleń zapewnia łatwość w pozyskaniu zasobów niezbędnych dla wdrożenia technologii Open Source.

::

fot. © ImillianZobacz portfolio

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF