...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Centrum Rozwoju MŚP pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia działalności

wsparcie MŚP

Określenie statusu MŚP często sprawia trudność przedsiębiorcom. To istotna kwestia m.in. w kontekście pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych. Proces weryfikacji statusu przedsiębiorstwa może ułatwić kwalifikator MŚP – specjalne narzędzie opracowane przez PARP w ramach Centrum Rozwoju MŚP. To jedna z wielu rzeczy, jakie Centrum ma do zaoferowania przedsiębiorcom. Centrum to również seminaria i spotkania. A tylko w 2020 r. opracowano w jego ramach ponad 150 materiałów szkoleniowych.

Głównym celem Centrum jest dostarczenie mikro-, małym i średnim firmom szerokiego wachlarza nieodpłatnych narzędzi informacyjnych i szkoleniowych, mających na celu zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Działania skierowane są do polskich przedsiębiorców, pracowników oraz osób aspirujących do założenia własnej firmy.

Małgorzata OleszczukCentrum Rozwoju MŚP działa od 2018 r. i zapewnia wszystkim zainteresowanym bieżący i bezpłatny dostęp do aktualnej, opartej na wiarygodnych źródłach, wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz eksportu, a także do nieodpłatnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności personalnych.

Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W ramach Centrum użytkownicy mogą brać udział w e-szkoleniach, webinariach, oglądać filmy szkoleniowe, a także korzystać z indywidualnych usług informacyjnych ekspertów. Wachlarz tematyczny jest bardzo szeroki i obejmuje takie zagadnienia jak: marketing, zarządzanie, e-commerce, podatki, źródła pozyskiwania kapitału, media społecznościowe w biznesie, czy aspekty prawne prowadzenia firmy. W ofercie znajduje się również kwalifikator MŚP, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sprawnie ustalić status swojego przedsiębiorstwa.

Kolejną usługą świadczoną w ramach Centrum są indywidualne usługi informacyjne ofertowane przez ekspertów – w formie teleporad i odpowiedzi drogą email . Obejmują one m.in. odpowiedzi na pytania dotyczące działań, w tym informacje o konkursach, w ramach COSME/Single Market Programme. Oprócz tego eksperci Centrum udzielają odpowiedzi na zapytania związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, zarówno na rynku krajowym, jak i wspólnym rynku UE. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich zagadnień jak zamówienia publiczne, e-commerce, ochrona konsumenta, podatek VAT czy wymagania dotyczące produktów wprowadzanych do obrotu (w tym kwestie związane z oznakowaniem CE).

Oferta dopasowana do realiów pandemii

Do tej pory w ramach Centrum Rozwoju MŚP odbyły się 24 wydarzenia stacjonarne, z których skorzystało ponad 900 przedsiębiorców, osób planujących założyć działalność gospodarczą, a także absolwentów oraz przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu. Zasięg odbiorców zwiększył się wraz z organizacją wydarzeń online – w 2020 roku udział w nich wzięło ponad 5 tysięcy uczestników.

Marcin CzyżaWiosną 2020 roku dokonaliśmy korekty planowanego zakresu merytorycznego oraz kolejności realizacji narzędzi informacyjno-szkoleniowych, tak by odpowiadały w jak największym stopniu potrzebom przedsiębiorców w kontekście pandemii. Stacjonarne seminaria zastąpiliśmy webinariami, a ich zakres tematyczny dostosowaliśmy do bieżących wyzwań.

  Marcin Czyża, wiceprezes PARP

Edukacja on-line z „Akademią PARP”

W czasach pandemii COVID-19 bardzo wyraźnie przyspieszył trend cyfrowej edukacji, co widać m.in. po wzroście uczestników kursów online „Akademii PARP” – jednego ze sztandarowych przedsięwzięć Centrum Rozwoju MŚP. W czerwcu 2019 roku Akademia wystartowała w całkowicie nowej odsłonie i do tej pory na jej kursy zapisano się już ponad 110 tysięcy razy.


Źródło: PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF