...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dlaczego pracownikom brakuje samodzielności i jak ją zwiększyć?

Samodzielność to kompetencja pracownicza, która jest stawiana przez menadżerów i liderów zespołów w firmach na czele kluczowych cech, jakimi powinien się on wyróżniać Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy zauważamy, że zatrudnione osoby mają problem z indywidualną pracą nad projektem, nie potrafią samodzielnie wykonywać powierzonych zadań, czy po prostu  muszą być prowadzone przez przełożonych „za rękę” przez cały projekt. Dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób można temu skutecznie przeciwdziałać? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Każdy właściciel firmy, menadżer lub lider projektu oczekuje po nowozatrudnionej osobie, że będzie się ona wykazywać samodzielnością podczas wykonywania codziennych, powierzonych jej obowiązków. Niestety, może się zdarzyć, że po imponującej i dobrze rokującej rozmowie kwalifikacyjnej, życie pokazuje, że pracownik ma problemy z odnalezieniem się w nowym środowisku pracy. Nie potrafi samodzielnie poradzić sobie z problemami, potrzebuje wsparcia we wszystkich zadaniach, o wszystko pyta i boi się działać. Co oczywiście przekłada się na obniżenie wydajności całego zespołu. Jeśli zauważysz taką sytuację w swojej firmie, niezwykle istotne jest, aby jak najszybciej zacząć działać przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi motywacji i wspierania, takich jak np. szkolenie motywacyjne dla pracowników . To przełoży się na lepsze funkcjonowanie firmy, a docelowo na zwiększenie zysków. Pierwszy krok to poznanie przyczyn braku samodzielności u pracowników.

Twój pracownik nie jest samodzielny? To mogą być tego przyczyny!

 • brak doświadczenia – rozpoczęcie pierwszej pracy lub zmiana branży może wiązać się ze stresem oraz brakiem wiary w siebie i w swoje umiejętności. Taka osoba będzie unikać wychodzenia z inicjatywą, z obawy przed porażką
 • strach przed popełnieniem błędu – stanowi niezwykle silną blokadą przed działaniem. Pracownik w obawie przed popełnieniem błędu decyduje się na unikanie samodzielnego
 • poczucie braku sprawczości – powoduje obniżenie motywacji pracownika i jego zaangażowania w wykonywanie obowiązków
 • niska proaktywość – przejawia się brakiem wychodzenia z inicjatywą przez pracownika, który czeka na konkretne dyspozycje od przełożonych
 • obawa przed negatywną oceną przełożonego – każde działanie jest ocenianie przez menadżera lub lidera projektu, pracownik obawia się, że jego efekty pracy mogą się nie spodobać, zostaną skrytykowane lub wyśmiane. Aby temu zapobiec pracownik wybiera bierność

 

W jaki sposób motywować niesamodzielnych pracowników do działania?

Po przenalizowaniu powodów, dla których pracownicy nie wykazują się samodzielnością, warto przejść do kolejnego kroku, a mianowicie do podjęcia konkretnych działań, które zmotywują zespół do działania. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, które warto wcielić w życie.

 • Zachęcaj pracownika do samodzielności – pokaż, że wychodzenie z inicjatywą i podejmowanie działania jest mile widziane, ale nie wiąże się absolutnie w przypadku niepowodzenia z publiczną krytyką czy innymi konsekwencjami zawodowymi
 • Określ obszary odpowiedzialności – każdy zespół i poszczególni pracownicy powinny wiedzieć, co konkretnie należy do ich obowiązków, jakie mają zadania do wykonania oraz gdzie mogą wykazać się samodzielnym działaniem i podejmowaniem decyzji. Warto podjąć rozmowę z konkretnym pracownikiem i powiedzieć mu, za które obszary odpowiada i w których może podejmować samodzielne działania, bez konieczności czekania na zgodę przełożonego
 • Bądź dobrym nauczycielem – podczas spotkań w zespole lub rozmów indywidualnych, naprowadzaj pytaniami na odpowiedzi. To daje niezwykle potrzebną satysfakcję z ich znalezienia. Ponadto naucz pracowników różnych sposobów podejmowania decyzji. Ustal, na jaki poziom ryzyka mogą sobie pozwolić
 • Pokaż, że darzysz pracownika zaufaniem – niezwykle istotne w procesie wykonywania obowiązków służbowych jest poczucie, że menadżer lub lider projektu, darzą daną osobę zaufaniem
 • Chwal pracownika – nie zapominaj o regularnych pochwałach, co jeszcze bardziej wzmocni pewności siebie i zmobilizuje do dalszego działania
 • Popełniłeś błąd? Przyznaj się – nie bój się pokazać pracownikom, że mylić się, jest rzeczą ludzką i że każdemu może zdarzyć się jakaś wpadka. Ważne jest również, aby nauczyć się wyciągać naukę z popełnionych błędów, aby zminimalizować ryzyko ponownego ich wystąpienia

Każdej firmie zależy, aby jej pracownicy cechowali się samodzielnością w pracy. Jednak należy pamiętać, że budowa samodzielności jest procesem, który nie wydarzy się w ciągu jednego dnia. Przeprowadzony w odpowiedni sposób z pewnością pomoże Ci na przekazanie  mniej istotnych decyzji oraz zadań zespołowi, co w konsekwencji odciąży Cię z nadmiaru obowiązków. Docelowo odczujesz, że ma to realny wpływ na usprawnienie pracy całej firmy i poszczególnych jej departamentów. Pracownicy, którzy odczuwają, że zostali obdarzenie zaufaniem przez przełożonego, chętniej angażują się w powierzone zadania. A to przekłada się na wzrost przychodów.

Chcesz poznać wskazówki na skuteczne delegowanie zadań? Skorzystaj ze szkolenia dla menedżerów w SILLEO.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF