...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dwie prestiżowe nagrody dla Banku BNP Paribas. Bankowość dla małych i średnich firm doceniona przez Global Finance i The Digital Banker

Międzynarodowe magazyny finansowe - Global Finance i The Digital Banker doceniły jakość obsługi oraz oferty dla firm Banku BNP Paribas. Został on uznany za najlepszy bank dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w konkursie Best SME Bank Awards 2024 oraz najlepszy bank dla średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej w Global SME Banking Innovation Awards 2024.

– Wyzwania oraz potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw są często odmienne od tych, które mają najwięksi gracze na rynku. Rozróżnienie w podejściu do jednych i drugich jest szczególnie istotne w momentach większej zmienności, tj. spowolnienia lub przyśpieszenia gospodarczego. Małe firmy rzadko kiedy mają duże nadwyżki finansowe. W związku z tym szczególna rola banku to pre-finansowanie zwiększonych zamówień lub zapewnianie płynności, kiedy to konieczne. Pomagamy firmom zaplanować inwestycje w taki sposób, aby nie miały one negatywnego wpływu na bieżącą sytuację. – mówi Agnieszka Wolska, wiceprezeska zarządu BNP Paribas Bank Polska, odpowiedzialna za Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej. – Sektor MŚP jest kluczowy dla największych graczy, a my jako największa grupa bankowa w Europie przenosimy do Polski rozwiązania, które sprawdziły się globalnie. Cieszę się, że tak prestiżowy magazyn jak Global Finance widzi, jak dużo robimy, aby spełniać oczekiwania mniejszych firm – dodaje.

 

Redaktorzy Global Finance, przy udziale analityków branżowych, przedstawicieli biznesu i ekspertów technologicznych, wybrali zwycięzców Najlepszych Banków MŚP na Świecie 2024 w oparciu o szerokie spektrum czynników, w tym dane ze zgłoszeń nadesłanych przez banki oraz wyniki niezależnych badań. Jury brało pod uwagę wyniki banków osiągnięte od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Następnie Global Finance zastosował algorytm, który nadaje poszczególnym kryteriom odpowiednią wagę. Pod uwagę brano m.in. znajomość rynków MŚP i ich potrzeb, szerokość oferty produktów i usług, pozycję rynkową i innowacyjność. Po zawężeniu w ten sposób listy banków, zastosowano ostateczne kryteria, w tym m.in. skalę działania, doświadczenie personelu, jakość obsługi klienta, zarządzanie ryzykiem, czy wykorzystanie nowych technologii.

Jury The Digital Banker przyznając nagrodę podkreśliło, że Bank BNP Paribas z powodzeniem przezwycięża trudne warunki operacyjne, zaspokajając potrzeby Klientów, w tym z sektora MŚP, wykorzystując globalne doświadczenie Grupy i ciągły rozwój narzędzi cyfrowych. Bank aktywnie wspiera swoich Klientów i szersze grono interesariuszy dzięki zrównoważonemu rozwojowi wpisanemu w swoją kulturę. Kluczowe kryteria brane pod uwagę podczas wyłaniania laureatów Global SME Banking Innovation Awards to m.in. innowacje cyfrowe, doświadczenia Klientów MŚP, wyniki finansowe ocena strategii korporacyjnej.

Magazyn Global Finance to miesięcznik wydawany od 1987 roku. Zajmuje się globalnym rynkiem finansowym, w tym m.in. finansami korporacyjnymi, joint venture, fuzjami i przejęciami, rynkami kapitałowymi, relacjami inwestorskimi, bankowością czy zarządzaniem ryzykiem.

The Digital Banker to magazyn skoncentrowany tematycznie na bankowości i gospodarce, ale również partner w zakresie badań dla instytucji finansowych.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF