...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

EKF 2024: prognoza wzrostu gospodarczego Polski na poziomie 3 proc. przez najbliższe lata

Makroekonomiczne prognozy wskazują, że wzrost PKB wyraźnie przyspieszy, średnio do 3,2 proc. r/r w 2024 względem 0,2 proc. r/r w roku poprzednim, a w kolejnych latach tempo wzrostu utrzyma się na podobnym poziomie – poinformowali eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), którego XIV edycja rozpoczęła się 10 czerwca w Sopocie.

XIV edycja Europejskiego Kongresu Finansowego odbywa się pod hasłem przewodnim „Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. Przez trzy dni ponad 1900 uczestników będzie debatować o wyzwaniach i zagrożeniach dla sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie w dobie wojny w Ukrainie i ataków hybrydowych na europejskie i globalne systemy ekonomiczne oraz poszukiwać najlepszych scenariuszy rozwiązań możliwych problemów.

„Naszym celem jest próba znalezienia takich rozwiązań, takich propozycji, które spowodują, że globalne przepływy kapitałowe będą wspierały demokrację, a nie totalitaryzmy” – mówił prof. Leszek Pawłowicz, inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Dodał, że warto przyjrzeć się mechanizmom rynkowym i tak je uzupełnić, żeby z powodów ekonomicznych opłacało się inwestować w demokratyczne projekty.

Jak wskazuje Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej Kongresu, to co różni EKF od innych wydarzeń biznesowych – to fakt całorocznej pracy nad rozwiązaniami konkretnych problemów, z jakimi mierzy się polska, unijna i światowa gospodarka.

„Nasze rekomendacje przez poprzednie 13 lat udowodniły sens ich powstawania. Co roku mierzymy się z nowymi wyzwaniami, nowymi trudnościami. Ale m.in. dzięki EKF mamy zdolność do identyfikowania rzeczywistych wyzwań i skutecznego poszukiwania rozwiązań” – podkreślił były premier.

W gronie prelegentów tegorocznego EKF jest prezydent Lech Wałęsa. Kongres gości również m.in. Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Timothy Snydera, amerykańskiego historyka, profesora Uniwersytetu Yale, specjalizującego się w historii Europy Środkowej i Wschodniej, Dominique Laboureix, przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SBR), Helenę Vines Fiestas, przewodniczącą Platformy UE ds. Zrównoważonych Finansów, współprzewodniczącą Grupy Zadaniowej ds. Polityki Net Zero, Komisarza Hiszpańskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych.

W pierwszym dniu kongresu został zaprezentowany najnowszy konsensus prognostyczny „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski”, który bazuje na opiniach 44 ekspertów i wybitnych makroekonomistów, które napłynęły do dnia 2 czerwca 2024 roku. Jest on publikowany co sześć miesięcy w czerwcu i grudniu każdego roku. Obecny raport jest już 13. edycją.

Eksperci EKF zgodni są co do tego, iż wzrost PKB wyraźnie przyspieszy, średnio do 3,2% rok do roku w 2024 względem 0,2 proc. r/r w roku poprzednim. W kolejnych latach ekonomiści oczekują utrzymania solidnego tempa wzrostu: 3,8 proc. r/r w 2025 oraz 3,6 proc. r/r w 2026.

„Mieliśmy dołek w tamtym roku, mieliśmy słaby wzrost, a teraz w tym roku mamy silne przyspieszenie, w kolejnych latach podtrzymanie tego wzrostu” – mówił dr Marcin Mrowiec, koordynator makroekonomiczny EKF.

Jednak – według niego – średnia prognoz nie przekracza 4 proc. i aby osiągnąć takie tempo potrzeba „nowego patentu na wzrost”, bo dotychczasowe czynniki, które go pobudzają, jak np. tania praca pozwalająca na silniejszą integracje z rynkiem UE, zaczynają zwalniać.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, stwierdził, że musimy się przyzwyczajać do wzrostu na poziomie 3 proc., o wyższym musimy już zapomnieć m.in. z powodów demograficznych, braku transformacji energetycznej, wysokich kosztów płac.

„My po prostu już do tych 4-5 proc. wzrostów szybko nie wrócimy” – zaznaczył.

Eksperci oceniają, że główną siłą napędową wzrostu w 2024 będzie spożycie indywidualne, którego dynamika powinna sięgnąć 3,9 proc. r/r względem spadku o 1proc. r/r w roku 2023. A w kolejnych dwóch latach – oczekiwane wzrosty to 3,5 proc. r/r oraz 3,3 proc. r/r realnie, odpowiednio w 2025 i 2026 r.

Po wzroście nakładów brutto na środki trwałe w roku ubiegłym (13,1 proc. r/r), na rok bieżący prognozowany jest wzrost o 4 proc. r/r, zaś w 2025 i 2026 prawie o 8 proc. realnie w każdym z tych lat – m.in. w związku oczekiwanym uruchomieniem znacznych środków inwestycyjnych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy oraz z KPO.

Kluczowym elementem napędzającym wzrost spożycia indywidualnego będą dalsze wzrosty wynagrodzeń. W 2024 oczekiwany nominalny wzrost płac w gospodarce narodowej to 12,8% r/r, co przy prognozowanej średniorocznej inflacji nieco powyżej 4 proc. oznaczać będzie 8,8 proc. realny wzrost płac. W 2025 roku inflacja odbije do 4,5 proc. r/r i dopiero w 2026 r. może osiągnąć średnioroczną wartość 3,2 proc.

Dr Marta Penczar wskazała największe zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Wzrost ryzyka geopolitycznego i gwałtownego pogorszenia się koniunktury gospodarczej w związku z ewentualnością konfliktu zbrojnego z udziałem Polski – to czynnik najsilniej oddziałujący na stabilność tego systemu. Jednak prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest bardzo niewielkie.

Bardziej prawdopodobne jest ryzyko prawne umów kredytowych w segmencie detalicznym, związane z prokonsumenckimi rozwiązaniami prawnymi i orzecznictwem sądów.

Polskiej koniunkturze gospodarczej w znacznym stopniu może zagrażać niskie tempo oraz wysoki koszt transformacji energetycznej w kontekście wyzwań ESG oraz niekorzystna struktura demograficzna połączona z brakiem odpowiedniej polityki migracyjnej.

„My jako EKF, od 3-4 lat apelujemy o wprowadzenie polityki migracyjnej Polski, żeby kierunek wzmacniania tych nierówności również w strukturze geograficznej, można było niwelować” – powiedziała dr Penczar.

Poinformowano też o powstaniu „nowego dziecka” EKF – Akademii Corporate Governance, powołanej z inicjatywy Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jej misją jest podnoszenie jakości zarzadzania i nadzoru nad działalnością spółek kapitałowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnienie sektora finansowego

„Warunkiem skutecznej terapii jest rzetelna diagnoza i kompetentne uzdrawianie. Mówię o tym dlatego, że jakość władztwa korporacyjnego nie jest satysfakcjonująca i jest bardzo zróżnicowana. Miejsc, gdzie ta jakość jest niska jest znacznie więcej niż w miejsc, gdzie to władztwo jest realizowane nowoczesnymi metodami” – ocenił prof. Jan Szambelańczyk, lider Akademii Corporate Governance, odnosząc się do powstania tej agendy EKF.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Kongres zaprasza do nieskrępowanej debaty na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. EKF odbywa się w dniach 10-12 czerwca w Sopocie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF