...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

ERGO Hestia z tytułem Superbrands 2020

ocena gwiazdka wyroznienie

ERGO Hestia została laureatem Superbrands 2020 zdobywając tytuł w kategorii ubezpieczenia i inwestycje. Tym samym została uznana za jedną z najsilniejszych marek konsumenckich na polskim rynku. Wyróżnienie zostało przyznane przez organizację Superbrands w oparciu o badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na próbie ponad 10 tys. respondentów oraz oceny ekspertów Rady Marek.

Siłę marki ERGO Hestia budujemy konsekwentnie od blisko 30 lat. Na jej rozpoznawalność oraz pozytywną ocenę wśród klientów i partnerów biznesowych przekładają się nie tylko działania marketingowe, ale przede wszystkim spójna i konsekwentnie realizowana strategia biznesowa. Zakłada ona m.in. nieustanne poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych, prokonsumenckich rozwiązań, które budują zaufanie do firmy. Na przestrzeni lat wśród nich znalazły się m.in. narzędzia podnoszące jakość obsługi klientów, czy nowoczesne platformy sprzedażowe takie jak np. iHestia, dzięki którym poziom satysfakcji klientów utrzymuje się na najwyższym poziomie. ERGO Hestia cieszy się wysokim zaufaniem klientów, agentów i brokerów oraz jest utożsamiana przez nich z rzetelnością i wysoką jakością.

Katarzyna Szulc, Dyrektor Biura Komunikacji ERGO Hestia

Badanie Superbrands jest największym w Polsce konsumenckim badaniem siły i wizerunku marki, w którym ocenie poddanych zostaje blisko 2 tys. marek zgrupowanych w 100 kategoriach. Początkowa lista marek poddawanych ocenie tworzona jest w oparciu o wyniki niezależnych badań rynku przez zespół Superbrands przy współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia oraz z respondentami. Lista ta co roku weryfikowana jest w pilotażowym badaniu konsumenckim, a ocenie podlegają cztery główne aspekty marki, tj.: znajomość, korzystanie, polecanie i odradzanie. Podstawą do przyznania tytułu Superbrands jest Indeks Siły Marki, który oblicza się według wzoru: indeks siły marki = % polecających – % odradzających. Wyróżnienie otrzymują marki, które uzyskały indeks większy niż 70 proc. ze średniej dla TOP 3 w danej kategorii i zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów. Szczególne miejsce w Procesie Certyfikacji marek konsumenckich zajmuje Rada Marek, którą tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie marketingu, badań, strategii, brandingu, reklamy i PR. Rada Marek stanowi stałe grono doradcze dla Superbrands w Polsce, a wyniki jej obrad w połączeniu z opiniami konsumentów wpływają na końcową ocenę marek.

Organizacja Superbrands wyłania najsilniejsze marki od 27 lat, działając w blisko 90 krajach. W XIV edycji programu tytułem Superbrands 2020 zostały wyróżnione marki w kategoriach: B2C, B2B oraz Business Superbrands 2020


Źródło: informacja prasowa ERGO Hestia 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF