...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

ESG na najwyższym poziomie. Crowe Polska i Envirly wspólnie zadbają o zrównoważony biznes

Crowe w Polsce, firma dostarczająca profesjonalne usługi dla biznesu, oraz Envirly – spółka technologiczna oferująca innowacyjną platformę do zarządzania zrównoważonym rozwojem, nawiązały strategiczne partnerstwo. Dzięki synergii wiedzy eksperckiej oraz zaawansowanej technologii, wspólnie oferują klientom pełne wsparcie w obszarze ESG.

Obowiązek raportowania ESG już teraz obejmuje największe podmioty na rynku UE. Wiele z nich
potrzebuje wsparcia w zakresie gromadzenia i analizy danych, a także dostosowania swoich
działań i struktury do wymogów dyrektywy CSRD. Wszystko, by móc sprostać przepisom i
właściwie zarządzać zrównoważonym rozwojem.

 

Razem dla zrównoważonego biznesu

Odpowiedzią na rosnące w związku z tym potrzeby rynku jest współpraca nawiązana pomiędzy
Crowe Polska i Envirly. Dla klientów obu spółek, partnerstwo to oznacza kompleksowe wsparcie
w realizacji celów ESG, a także łatwiejsze budowanie odpowiedzialnego biznesu.
Dzięki połączeniu sił, firmy objęte już obowiązkiem raportowania ESG lub te, które czeka to
wkrótce, mogą korzystać z zaawansowanych usług doradczych Crowe wspieranych przez
technologię Envirly. Przedsiębiorstwa w jednym miejscu otrzymają wsparcie strategiczne, jak i
operacyjne.

– Nasi klienci potrzebują zarówno pomocy w tworzeniu strategii ESG oraz przygotowania się
do raportowania niefinansowego, jak i narzędzi, które ułatwią wdrożenie tych działań oraz
ich bieżącą realizację. Platforma stworzona przez Envirly to jedno z najlepszych tego typu
narzędzi w Europie. Doskonale uzupełnia naszą ofertę, ułatwiając i automatyzując
gromadzenie danych oraz generowanie raportów 
– mówi Izabela Kuśmierz – Latała, CEO
Crowe w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Kompleksowa oferta Crowe oraz Envirly zapewnia klientom wsparcie na każdym etapie realizacji
działań ESG – od audytu obecnych aktywności z zakresu zrównoważonego rozwoju i analizę
podwójnej istotności, poprzez opracowanie i wdrożenie strategii ESG, przygotowanie
dokumentacji, następnie zebranie danych niezbędnych do raportowania, obliczenie śladu
węglowego, aż po generowanie raportów niefinansowych i szkolenia dla firm. W ramach usług
wykorzystywana jest nowoczesna platforma Envirly, która pozwala mierzyć i analizować ślad
węglowy organizacji oraz produktu, a także generować pełne raporty ESG. Dzięki automatyzacji
tych procesów, firmy mogą analizować swój wpływ na środowisko oraz dekarbonizować
działania, realizując politykę zielonej transformacji.

– Dziś firmy stawiające na zrównoważony rozwój chcą przede wszystkim sięgać po
zintegrowane rozwiązania. Z jednej strony poszukują pomocy w zarządzaniu danymi,
monitorowaniu procesów oraz raportowaniu, z drugiej potrzebują rozwiązań zapewniających
optymalizację działań ESG oraz ich zgodność przepisami. Nasza współpraca z Crowe
pozwoliła uzupełnić ofertę Envirly, i zapewnić przedsiębiorstwom wsparcie we wszystkich
aspektach zrównoważonego rozwoju
 – mówi Mateusz Masiak, CEO Envirly.

Raportowanie ESG – nowy obowiązek dla firm

Raportowanie ESG, wynikające z przepisów unijnej Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability
Reporting Directive), jest stopniowo wprowadzane dla polskich przedsiębiorstw. Raporty ESG za
rok 2024 w 2025 roku przygotują jednostki interesu publicznego, a w latach kolejnych nowe
obowiązki będą obejmować coraz mniejsze przedsiębiorstwa.

– Firmy powinny już teraz myśleć o ESG, nawet jeśli nie są jeszcze objęte obowiązkiem
raportowania niefinansowego. Ignorowanie kwestii zrównoważonego rozwoju może być
bardzo ryzykowne i skutkować, m.in. utratą możliwości współpracy z kluczowymi partnerami
biznesowymi, ograniczeniami w dostępie do kapitału czy negatywnie wpłynąć na wizerunek.
Wprowadzenie strategii ESG to nie tylko odpowiedź na obowiązujące regulacje, ale także
krok w stronę budowania trwałej przewagi konkurencyjnej i długoterminowego sukcesu
firmy
 – dodaje Milena Kowalik – Szeruga, ESG Manager Crowe w Polsce.

Przygotowanie do raportowania w nowych standardach może stanowić wyzwanie dla firm.
Zwłaszcza, że raport będzie podlegał atestacji – czyli weryfikacji przez podmioty zewnętrzne
zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach.

– Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju nie jest kolorową prezentacją, ale setką
konkretnych danych, które należy zaraportować w zakresie środowiska, społeczeństwa i
ładu zarządczego. Dotyczy to nie tylko samej organizacji, ale i całego łańcucha wartości –
działanie na ostatnią chwilę jest niewskazane
 – konkluduje Weronika Czaplewska,
Wiceprezeska w Envirly, ekspertka ds. ESG.

oLIVE media to butikowa agencja digital, social media i public relations, która powstała z zamiłowania do sztuki komunikowania i rozwijających się nowych mediów. Nad strategiami pracujemy holistycznie. Firma to dla nas nie tylko jej historia, wartości, produkty i usługi czy wizja rozwoju. To przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Tylko kompleksowe prowadzenie działań w tych obszarach, pozwala na strategiczne komunikowanie oraz realizację celów wizerunkowych i biznesowych firmy.

oLIVE media